Advertentie
carrière / Nieuws

VVD hield grote donaties toch weer stil

De VVD schrijft voor dat donaties aan de lokale partijen van boven de 4500 euro openbaar worden gemaakt. Maar daar hebben de lokale partijen zich, ondanks de vele integriteitsschandalen, niet aan gehouden.

23 juli 2015

Minimaal een kwart miljoen euro heeft de VVD vorig jaar aan lokale donaties gekregen. De giften waren bedoeld voor de verkiezingscampagnes in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Mogelijk komt het totale bedrag nog tonnen hoger uit. Opvallend is dat de bedragen niet terug te vinden zijn op de jaarrekening. Dat, terwijl de zelf opgestelde regels voor financiële transparantie voorschrijven elke donatie boven de 4.500 euro openbaar te maken. Dit meldt het NRC Handelsblad.

Witwassen
De VVD kampt al jaren met integriteitskwesties, zowel landelijk als lokaal. Zo stond deze week voormalig VVD-fractievoorzitter De Kruif van Stichtse Vecht nog voor de rechter wegens onder meer witwassen en valsheid in geschrifte. Door deze zaak kwamen eerder ook ex-wethouder Ploeg van Stichtse Vecht en voormalig burgemeester Bats van Haren in opspraak. Ze worden ervan verdacht de benoemingsprocedure voor burgemeester in Stichtse Vecht te hebben beïnvloed. Deze kwestie lijkt erg op de zaak van Jos van Rey en Ricardo Offermans, ook VVD’ers. Offermans zou tijdens de race om het burgemeesterschap van Roermond vertrouwelijke informatie hebben gekregen van de eveneens van corruptie verdachte oud-wethouder van Roermond Jos van Rey.

Ambtelijke corruptie
In april van dit jaar werd de voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers nog veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Hij heeft zich tussen 2004 en 2009 heeft schuldig gemaakt aan ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. Ook VVD-Statenlid Berthold Ziengs en VVD-wethouder Sjoerd Swane werden eerder tot twee jaar cel veroordeeld wegens belastingfraude, corruptie en witwaspraktijken.

Zelfs VVD- staatssecretaris van Financiën Frans Weekers kwam in 2012 in de problemen toen zijn campagne voor de Tweede Kamer deels gefinancierd bleek door de omstreden projectontwikkelaar Piet van Pol. Van Pol wordt door justitie vervolgd wegens omkoping van de voormalige Roermondse VVD-wethouders Jos van Rey en Tilman Schreurs.


Eigen integriteitsregels

Door deze schandalen heeft de VVD zelf strenge integriteitsregels opgesteld. De voorschriften gaan verder dan in de wet bepaald. Daarin staat dat alleen de landelijke partij ontvangen bedragen boven de 4500 euro bekend moet maken. De VVD voegde zelf daaraan toe dat dit ook voor lokale afdelingen geldt. Maar daar blijken de lokale partijen zich voor een groot deel dus niet aan te hebben gehouden.

1,5 miljoen 'diverse baten organen'
Hoeveel het uiteindelijke bedrag aan donaties is, is onduidelijk. In het VVD-jaarverslag is een forse post „diverse baten organen” opgenomen van ruim 1,5 miljoen euro. Onder deze verzamelnaam blijken ook de giften aan de lokale afdelingen te vallen, aldus het NRC.

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Eric Robbesom / mantelzorger 24/7
men moet het niet alleen over VVD hebben maar over het hele politieke systeem dat Parlementaire democratie, wordt genoemd, en betekend dat het geen democratie is, De partijen noemen zich dan ook puntje puntje democraten, wat in feite een oxymoron is, bijvoorbeeld christenen en democratie gaan helemaal niet samen , en evenminn sociaal democraten en liberaal democraten,het is een bonk kitsch, de 2e kamer is dan wel verkiesbaar maar heeft ook het minst te vertellen,zij moet alleen beslissingen die al genomen zijn aan het volk verkopen alsof en nog wat aan te tornen is, Logisch dat in dit fraudulente systeem partijen proberen de macht te grijpen en voor eigen doeleinden te misbruiken. In het geval van de VVD is het zo,zij vertegenwoordigd de bezittende klasse, die nu de dienst uitmaakt, indat geval veranderd het politieke systeen, in een Anarchie, waarin eveneens de bezittende klasse de dienst uitmaakt, wat volgens de grondwet niet kan, zowel de kerk en de bezittende klasse mogen niet een partij oprichten die bot weg deze lagen van de samenleving vertegenwoordigt, maar een die de hele samenleving als zodanig vanuit het perspectief van hun Politieke overtuiging, dus niet vanuit het geloof en ook niet vanuit het Kapitalisme, want zij zouden daardoor teveel invloed hebben op de politiek ongeschoolden, De kerkpartij zowel als de industrie partij echter, houden zich hier niet aan de kerkpartij vertegenwoordigd het Vaticaan, en de bezittende klasse de Industrie, en niet de samenleving als geheel , en zijn daarom ongrondwettelijk bezig., waardoor de samenleving scheef groeit en zaken als onrechtvaardigheid en corruptie zijn de schering van de dag, dit stemt de burger droevig omdat hij in deze in het geheel wordt ondergesneeuwd, en verliest de motivatie, en de noodzaak voor een parlement. evengoed zou zij een dictatuur kunnen zijn en dat is het ook , met twee oxymoron partijen in de top die strijden om de heerschappi en werken op het gebied van dictatorisering samen, wat we nodig hebben is een democratisch volksplatform, om een vuist te maken , zodat de onrechtmatigheden kunnen worden aangepakt, met name de corruptie. Wanner wij het huidige model handhaven is de toekomst voorspelbaar: armoede, want al heeft de het geloof als drijfveer en de ander het kapitaal, het is in beide gevallenis men niet in het volkse welzijn geinteresseert maar het voltooien van de eigen agenda, waar het volk niet in voorkomt, dat moet ontbonden worden en een nieuw kiesstelsel, waarin geen vriendjespolitiek mogelijk mag zijn , dit brengt namelijk alleen onbekwame bestuurders voort, wat de verleiding van corruptie groter maakt, de overige overheid , dat niet democratisch is samen gesteld moet opengebroken worden, en ook op transparante wijze uit bekwame lieden worden samen gesteld , zodat we niet met een overheid zitten van weggehoonde politici uit de 2e kamer, waar het volk niets van weet, en het geen amateurpolitiek stelsel is, zoals het huidige, het is schandalig dat de 2e kamer na de verkiezingen nog moet bijscholen . Het hele systeen is dus fraudulent , wat wil zeggen dat het vraagt te frauderen, waardoor elke partij dat zelfs moet op basis van de belastingen, die overigens VEEL tehoog zijn en dus ook bij het volk frauderen in de hand werkt, Op die manier is de overheid zelf crimineel , doordat het zelf fraudeert en frauderen in de hand werkt. het moet naar mijn mening dus precies als de VVD zelf stelt : harder worden aangepakt, en op fraudulentie worden herzien , dat betekend herziening van het rechtssysteen , de rechtsstaat,en de groffe belastingen, waardoor de lappendeken van wetjes en toegeoegde subs, moet worden vervangen door een simpele , heldere wetgeving die fraude bij voorbaat uitsluit, wanneer de partijen dat tegenwerken kun je spreken van politieke onwil en de betreffende politici hatd aanpakken.En een politieke overtuiging stelt niets voor zolang het oxymoron blijft.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Wettelijk verplichte openbaarmaking van giften en donaties door politieke partijen zal veel oplossen. Met het verkrijgen van donaties is niets mis; wel als daar tegenover tegenprestaties worden geleverd via lobbywerk of bepaalde toezeggingen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kaas !
De VVD doneert zelf ook: 26 miljard aan Griekenland.

In geen enkel VVD verkiezingsprogram terug te vinden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JJMoes
En de aftrek hypotheekrente in de zakken van Zalm? En de ziektekostenpremieverhoging in die van Schipper? En die van de prijscompensatie AOW in die van Piebes? En het beetje rente op het spaargeld van mijn kleinkinderen? En, oja, wat komt er via de U bocht (of is het VVD bocht van Jorritsma) van de gemeente op ons af? Arme B & W
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paula
En, wanneer komt het overzicht van frauderende PvdA-ers, de boel belazerende GroenLinksers of de sjoemelende D66-ers in Binnenlands Bestuur ? Of is daarvoor geen ruimte in het blad, want die lijstjes zijn wel heel erg lang...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Govert
Wat een vreemd artikel en reacties. In het artikel wordt gemeld dat er zeker 250.000 euro is gedoneerd bij de de vvd inclusief lokale afdelingen. Nu zijn er 64 lokale afdelingen. Per afdeling is dit 3.906,25 euro. Dit blijft al onder de grens van het bedrag waarbij melding is verplicht : 4.500 euro.

Ik mis toch echt het bewijs dat er inderdaad giften zijn hoger dan 4.500 euro.

Conclusie: linkse stemmingmakerij!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
@Paul. Je kunt wel met vage suggesties de aandacht van je VVD proberen af te leiden, maar het blijft een feit dat de politici van de Vermogens Veiligheids Dienst het vaakst sjoemelen. Gewoon de aard van het beestje. Ieder voor zich.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gepensioneerd / Gepensioneerde
Ik vind de reacties wel erg eenzijdig en wekt het de schijn, dat de andere politieke partijen engeltjes zijn.

Het blijft mensenwerk en is het met de integriteit er net zo slecht. maar ja, de druiven zijn zuur en is het makkelijk om alleen de VVD te betichten. Wees eens objectief.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
G.Wesselink / specialist
Wellicht zou een integriteitsonderzoek bij alle politici meer duidelijkheid geven, volgens mij heeft iedereen boter op zijn/haar hoofd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Morsnova / inwoner
@Jan....inderdaad is de VVD het meeste last van onduidelijke donaties of onderhandse afspraken. Dat is niet zo gek. Dat komt omdat de VVD'ers voor een groot deel hun wortels in het bedrijfsleven hebben, en daar zijn dergelijke kongsi's, binnen bepaalde grenzen, geen probleem.Bij de PvdA liggen de integriteitsproblemen op een ander vlak. Dat komt omdat de meeste PvdA'ers loopbanen binnen de publieke sector hebben. Dan zie je, dat ze opeens zichzelf gaan verrijken als ze op een positie komen, waarin ze graag de grote meneer willen gaan uithangen. Bijvoorbeeld als directeuren van woningbouwcorporaties e.d. Dan wanen ze zich ondernemer, maar dat zijn ze natuurlijk niet, want het gaat om (demi) publiek geld en zelf lopen ze geen financieel risico.Bij het CDA liggen de integriteitsrisico's van oudsher in de ons-kent-onswereld van het maatschappelijk middenveld, dat vroeger door die partij gedomineerd werd.Kortom, integriteitsproblematiek speelt overal, maar de vorm verschilt door verschil in achtergronden.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sante Brun / blogger
Maar... daar was de VVD toch voor opgericht?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M. van der Stelt / adviseur
Kop van dit artikel hoort niet bij het artikel.

Dit artikel gaat over strafbare feiten en donaties zijn GEEN strafbare feiten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
alexander / ambtenaar
Cultuurverandering is een moeizaam proces. Politiek en bedrijfsleven zijn wezenlijk verschillend. In het bedrijfsleven is het schuiven met middelen gewoon. In de politiek kan het gewoon niet. Dit soort zaken doet de VVD geen goed. In de volksmond heeft het toch al de naam van de partij van de poen. Het hoofdbestuur zal buitengewoon streng moeten zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie