Advertentie
carrière / Nieuws

ABP roept op pensioenwet niet te veranderen

Pensioenfondsen doen een oproep om de aangenomen Pensioenwet niet meer te veranderen.

ANP
25 januari 2024
Man rekent, spaarvarken op voorgrond
Shutterstock

ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, roept de politiek op om niet meer te sleutelen aan de pensioenwet voor de grootscheepse hervorming in het pensioenstelsel. Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen stelt dat een na de verkiezingen opnieuw ontstane discussie over de wet voor onrust zorgt. Hij noemt dit ‘absoluut onwenselijk’ is. Ook andere grote pensioenfondsen benadrukken dat het heel belangrijk is dat de al ingezette veranderingen doorgaan.

Medior Handhavingsjurist

JS Consultancy
Medior Handhavingsjurist

Teamleider Vergunningen en Bijzondere Wetten

JS Consultancy
Teamleider Vergunningen en Bijzondere Wetten

Soepelere regels

‘Ik doe een oproep aan alle betrokken partijen om boven alles het belang van de Nederlandse deelnemers voor ogen te houden’, zegt Van Wijnen bij de publicatie van het jaarbericht van ABP. Dankzij de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel mocht ABP volgens hem al gebruikmaken van soepelere regels. Daardoor konden miljoenen pensioenen bij het ambtenarenfonds per januari dit jaar bijvoorbeeld met ruim 3 procent omhoog.

Stemmen over overstap

Van Wijnen reageert op voorstellen van sommige Kamerleden om toch weer naar de al aangenomen pensioenwet te kijken. Zo stelde Nieuw Sociaal Contract (NSC) voor om deelnemers van pensioenfondsen te laten stemmen over de overstap naar het nieuwe stelsel.

Nieuw kabinet

Demissionair minister Carola Schouten (Pensioenen) zei vorige week de pensioenwet niet te willen wijzigen, maar een nieuw kabinet kan dit alsnog doen. Duidelijk is dat de tegenstanders van het nieuwe pensioenstelsel nu een meerderheid hebben in de Kamer. Drie van de vier partijen aan de formatietafel (PVV, NSC en BBB) willen de wet aanpassen.

Geen weg terug

Bij metaalfonds PMT is de boodschap vergelijkbaar als bij ABP. ‘Er is ook geen weg terug’, stelt Terry Troost, voorzitter namens de werkgevers bij het fonds. ‘We hebben onze werkgevers en deelnemers meegenomen in de ontwikkelingen en komende veranderingen, en er wordt hard gewerkt aan de ICT ter voorbereiding op de invoering van de wet.’

Verhogingen

PMT, en ook de grote fondsen PFZW en PME, kondigden eind vorig jaar eveneens pensioenverhogingen aan. Net als ABP maakten ook zij daarbij gebruik van de versoepelde regelgeving in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. ‘De verhogingen vormen dus een doorkijkje naar de nieuwe wereld, waarin pensioenen makkelijker kunnen meegroeien met de economie’, aldus PFZW-bestuursvoorzitter Joanne Kellermann.

Dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad van de fondsen, een graadmeter voor hun financiële gezondheid, is afgelopen jaar juist iets gedaald. Dat laatste komt onder meer doordat de rente op de financiële markten in de laatste maanden van het jaar terugliep. Daardoor pakten de verplichtingen van de fondsen hoger uit.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Het ABP, maar ook de andere pensioenfondsen, willen graag vergeten dat zij sinds de invoering van het oude Financieel Toetsings Kader (FTK) vrijwel constant achterover hebben geleund. Zelfs toen een speciale commissie in het leven werd geroepen om dit financiële kader, dat was gebouwd op een systematiek rond rekenrente voor toekomstige verplichtingen, in stand te houden. De pensioenfondsen moesten en zouden worden verbouwd in de richting van dezelfde systematiek die ook werd gebruikt door de verzekeringsmaatschappijen. Zij moesten vooral rijp worden gemaakt om in de toekomst gemakkelijk als prooi te kunnen dienen voor de verzekeringsmaatschappijen.
Alsof een dergelijk proces ook toen al niet mogelijk was via een aanpassing van het FTK in 2007 en op basis van de oude pensioenwetgeving.
Door de FTK-verplichhting om veel te hoge rekenrentes te hanteren werden de pensioenfondsen echter verplicht zich arm te rekenen en stegen de vermogens van die fondsen tot ongekende hoogten. Terwijl pensioenen gemakkelijk konden worden geïndexeerd moesten de pensioenfondsen echter slachtrijp worden gemaakt voor privatisering.
Dit ongekende proces dat zich ongeveer gedurende 14 jaar (!!!!) tussen 2008 en 2022 afspeelde had tot gevolg dat de pensioenen in die periode niet zijn gestegen. Veel pensioenfondsen moesten met toepassing van dit achterlijke systeem zelfs kortingen toepassen. Nagenoeg alle pensioenuitkeringen hebben daardoor nog steeds een indexatieachterstand van ca. 25% of meer.
Tijdens de hiervoor geschetste periode hebben de pensioenfondsen in hoge mate verzuimd zich voor de gepensioneerden in te spannen. Het achterwege laten van indexatie werd door achtereenvolgende Kabinetten Rutte in feite ook nog gebruikt als pressiemiddel voor de totstandkoming van nieuwe pensioenwetgeving (ze zullen het vast nooit toegeven).
Zelfs nu laat het ABP zich weer voor het karretje spannen om pressie uit te oefenen en geen aanpassingen aan de nieuwe pensioenwetgeving te realiseren.
Laat de huidige politieke partijen toch gewoon hun ding doen met het juridische en financiële oerwoud aan nieuwe wetgeving. De pensioenfondsen hebben al te lang meegehuild met de achterblijvende wolven in het oerwoud.
Hans Bakker
Natuurlijk is er wel een weg terug. Er zijn nog geen definitieve stappen gezet, alleen voorbereidingen. Juist als de fondsen zelf aangeven dat het heel belangrijk is als de hervormingen doorgaan, vertrouw ik het voor geen cent meer. Het ABP verloor in 2022 maar liefst bijna 18% van het totale pensioenvermogen. De nieuwe wet zorgt ervoor dat de prestaties zullen worden weggemoffeld. Da’s makkelijk! De prestaties moeten beter, het ABP moet zelf investeren in meer kennis. Daarnaast is het feit dat mensen als Paul Rosemuller in het bestuur zitten, zeer gevaarlijk. De kans is dat de ABP pensioenpot wordt misbruikt voor de energie transitie. De WTP kan ervoor zorgen dat de pensioenpot een verplichte woekerpolis wordt. En waar zijn de sociaal democraten? Hoe kan het zo zijn dat de PvdA met allerlei drogredenen met de nieuwe prutswet heeft ingestemd? Waar zit het verstand bij de vakbonden?
Advertentie