Advertentie
carrière / Nieuws

Gemeenten krijgen verjonging niet voor elkaar

De gemiddelde leeftijd van de gemeenteambtenaar stijgt niet langer. Toch slaat het verjoningsbeleid nog lang niet aan. Driekwart van de gemeenten doet zijn best om jonge ambtenaren aan te trekken, maar het percentage dat zijn best doet ze te behouden is met 11 procent verwaarloosbaar.

02 juli 2017

Hoewel de gemiddelde leeftijd van de gemeenteambtenaar volgens de Personeelsmonitor niet langer stijgt, lukt het gemeenten maar niet een effectief verjongingsbeleid neer te zetten. Jonge ambtenarenorganisatie Futur roept gemeenten op door te pakken. ‘Jammer’, vindt voorzitter Emke Westra, ‘gemeenten missen kansen om te investeren in een toekomstbestendige organisatie’.

Geen moeite voor behoud
Volgens de recente Personeelsmonitor Gemeenten van het A en O-fonds doen veel gemeenten wel hun best om jong bloed in hun organisatie te krijgen, maar niet om het te behouden. Al is het percentage gemeenten dat dit wel doet in 2016 gestegen naar 29 procent. Het gaat om het aanbieden van opleidingsmogelijkheden, inzet op ontwikkeling en traineeships. 76 procent van de gemeenten voerde vorig jaar wel een actief wervings- en selectiebeleid om de instroom van jongeren te bevorderen. Zo doen steeds meer gemeentelijke organisaties (35 procent) mee aan het Generatiepact. Een regeling om oudere ambtenaren minder te laten werken zodat er ruimte is voor jonge mensen.


Grote jonge uitstroom

Ondanks alle inspanningen is er bij gemeenten dus sprake van een zeer onevenwichtige leeftijdsopbouw. Het aandeel jongeren bij gemeenten lag in 2016 met 11 procent veel lager dan in de beroepsbevolking (36 procent). ‘Het gemeentelijke personeelsbestand ís en blijft in zijn totaliteit sterk vergrijsd en jongeren zijn nog steeds de grootste groep uitstromers’, waarschuwt Westra. Futur merkt dat gemeenten dit steeds meer in zien en wel willen verjongen, zodat er een gezonde balans tussen jong en oud ontstaat. ‘Het vertalen naar effectief beleid en concrete activiteiten blijkt in de praktijk echter moeilijk.’

Jonge adviseurs
Toch is er hoop, stelt Futur vast. Er zijn overheidsorganisaties die erin slagen om wel een hoed jongerenbeleid uit te voeren. Een voorbeeld hiervan is het samenwerkingsverband ‘Werken in Haaglanden’. Deze negen gemeenten en veiligheidsregio Haaglanden hebben een concrete integrale aanpak op regionaal niveau. Haaglanden heeft lokale traineeships, een adviesbureau voor jonge adviseurs en een actieve mobiliteitsaanpak. ‘Hiermee laat Haaglanden het idee los dat je een jonge ambtenaar voor langere tijd vasthoudt binnen de eigen organisatie’, legt Futur uit. ‘Haaglanden organiseert op regionaal niveau de mobiliteit waardoor je jonge talenten kan behouden voor een organisatie in de regio.’

'Begin gewoon'

Een goed voorbeeld die andere organisaties kan inspireren om ook werk te maken van een toekomstbestendige organisatie, vinden de jonge ambtenaren. ‘Juist nu de economie aantrekt en het aantal gemeentelijke vacatures stijgt, lijkt dit het ideale moment te zijn om te investeren in verjonging. Dat draagt bij aan de continuïteit van kennis en borgt de aanwezige kunde in de organisatie, meer jonge collega’s binnen de organisatie heeft bovendien een positieve invloed op de energie en effectiviteit’, aldus de jonge ambtenarenorganisatie, ‘grijp deze kans dus en begin gewoon’.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

doeterniettoe / -
1 of 2 weken geleden stond er een sarcastische stukje in Binnenlands Bestuur (column, ingezonden brief?) over een hoe je bij de overheid te werk kon gaan.

Als je dat leest, begrijp je waarom er zo weinig jongeren bij een overheid gaan werken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
t. faber / gepensioneerd
Weinig verrassend, de uitstroom van jonge ambtenaren. Als je na een enthousiast en hoopvol begin na verloop van tijd merkt, dat je als ambtenaar keer op keer wordt geschoffeerd en belazerd door zowel je werkgever als de politiek, dan probeer je zo snel mogelijk je biezen te pakken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie