Advertentie
carrière / Nieuws

Eén op de tien ambtenaren met tegenzin naar het werk

Een klein maar volgens A&O fonds Gemeenten niet te verwaarlozen deel van de gemeenteambtenaren geeft aan zich niet gewaardeerd te voelen.

07 december 2023
Geen zin om op te staan

Bijna één op de tien gemeentemedewerkers heeft ’s ochtends geen zin om aan het werk te gaan. Het merendeel van hun collega’s – ruim de helft – stapt gelukkig positiever uit bed.

Vrouwen

Van de gemeenteambtenaren blijkt 9 procent geen zin te hebben om aan het werk te gaan als zij ’s ochtends wakker worden. Bij 58 procent van de gemeenteambtenaren is dat wel het geval. De rest – één op de drie – zit daar ergens tussenin en zegt zin noch tegenzin te hebben. Mannen hebben gemiddeld iets meer zin in om na een nachtje slapen weer aan het werk te gaan dan vrouwen: 60 tegenover 55 procent. Dat blijkt allemaal uit een nadere analyse van het eerder gehouden Werkonderzoek van Binnenlandse Zaken. A&O fonds Gemeenten had het ministerie daarom gevraagd.

Familiegevoel

Een andere uitkomst van de nadere analyse is dat bijna driekwart van de gemeenteambtenaren zich binnen de organisatie gewaardeerd voelt. Ongeveer de helft van de medewerkers is emotioneel gehecht aan de organisatie en geeft aan dat de organisatie veel voor hen betekent. Ruim een derde van de medewerkers voelt zich zelfs ‘een deel van de familie’.

Een klein maar volgens A&O fonds Gemeenten niet te verwaarlozen deel van de medewerkers geeft juist aan zich niet gewaardeerd te voelen (11 procent), niet emotioneel gehecht te zijn aan de organisatie (18 procent) noch dat de organisatie veel voor hen betekent (13 procent). Dat zijn volgens de onderzoekers medewerkers die potentieel over het algemeen eerder geneigd zijn de organisatie te verlaten.

Oost-Nederland

Qua mate van bevlogenheid scoren gemeenteambtenaren – op een schaal van 1-5 – gemiddeld een 3,7. Opvallend daarbij is dat in Oost-Nederland die percentages hoger liggen dan in de overige landsdelen. En laag- en middelbaar opgeleide medewerkers blijken meer bevlogen, dan hoogopgeleide medewerkers.

55-plussers

Uit het Werkonderzoek van Binnenlandse Zaken kwam eerder al naar voren dat de meeste medewerkers van gemeenten tevreden zijn met hun baan (87 procent) en met het team waarin zij werken (80 procent). Over de organisatie zijn gemeente-medewerkers juist minder tevreden (65 procent), waarbij opvalt dat de tevredenheid met de organisatie verschilt naar leeftijdsklasse; ouderen (55+) zijn daarover gemiddeld genomen minder tevreden dan jongere medewerkers.

Beloning

Hoewel mannen en vrouwen over veel werkaspecten hetzelfde denken, zijn mannelijke medewerkers relatief meer tevreden over de hoeveelheid werk (65 tegenover 57 procent van de vrouwelijke medewerkers), de mate van invloed die men heeft binnen de organisatie (56 tegenover 49 procent), de aandacht voor het persoonlijk welzijn (63 tegenover 57 procent) en de mate waarin men de kans krijgt om te doen waar men goed in is (77 tegenover 71 procent). Over de beloning zijn vrouwen juist weer iets vaker tevreden (66p procent) dan mannen (62 procent).

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Voor de 10% medewerkers die met minder plezier naar hun werk gaan ligt er mede/soms vooral een taak voor de managers en de afdeling HRM.
Via aanpassingen van het takenpakket van medewerkers is veel positiviteit te verwachten en kan dit resultaat sterk worden verbeterd.
Advertentie