Advertentie
carrière / Nieuws

Gemeenteambtenaar wordt jonger én grijzer

Gemeenten worden niet alleen jonger, maar vergrijzen tegelijkertijd. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2020 van A&O fonds Gemeenten. Het percentage gemeenten dat een actief jongerenbeleid voert, verandert nauwelijks.

02 augustus 2021
jonge-ambtenaren-stock.JPG

Gemeenten worden niet alleen jonger, maar vergrijzen tegelijkertijd. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2020 van A&O fonds Gemeenten. Het percentage gemeenten dat een actief jongerenbeleid voert, verandert nauwelijks.  

Meer zestigplussers

Het aandeel zestigplussers in het gemeentehuis is de laatste tien jaar sterk toegenomen, zegt Patricia Honcoop, projectleider Arbeidsmarkt bij A&O fonds Gemeenten. Dat ziet Honcoop ook als mogelijke oorzaak van de stevig doorzettende verjonging in 2020: een relatief groter percentage oudere ambtenaren dan voorheen stopte met werken. Hun vertrek drukt de gemiddelde leeftijd van de gemeenteambtenaar. Die is inmiddels gedaald van 48,3 in 2017 naar 47,7 vorig jaar.    

Thuiswerken
De aantallen jongeren (tot 25 jaar) zijn bij gemeenten de afgelopen vijf jaar met afstand het sterkst gestegen: ze zijn meer dan verdubbeld. Dat is goed nieuws, maar in absolute aantallen blijven ze nog steeds ver achter bij andere leeftijdscategorieën. Corona gooide voor wat betreft de verjonging afgelopen jaar roet in het eten. Door het vele (verplichte) thuiswerken was het veel moeilijker dan in andere jaren om jongeren goed te begeleiden.


Geen doorgroei

Jongeren aannemen is wat anders dan jongeren vasthouden. Ze haken vaak af vanwege gebrek aan doorgroeimogelijkheden. Maar liefst één op de drie gemeenten noemt dat als voornaamste oorzaak van de uitstroom van jonge medewerkers. ‘De jonge ambtenaar wil sneller doorgroeien dan de gemeente hem of haar kan bieden’, vat Honcoop samen. In een ander onderzoek van A&O fonds Gemeenten, Jong@Gemeenten, kwam naar voren dat de wens om snel door te groeien vooral belemmerd wordt door gebrekkige transparantie. Bijna de helft – en met name de nieuwe ambtenaren – zegt dat deze onvoldoende is.  

Uittocht
Twee derde van de gemeenten voert geen actief beleid om jonge medewerkers  vast te houden Het is een percentage dat volgens Honcoop al jaren amper verandert. En dus zouden die gemeenten zomaar de kous op de kop kunnen krijgen als de verwachte uittocht van zestigers zich aandient. Waarom anticiperen veel gemeenten niet beter op die uittocht? ‘Misschien omdat ze het daarvoor te druk hebben met andere taken. Of omdat ze het in het verleden altijd hebben kunnen redden.’

Duister
A&O fonds wil de komende tijd in kaart brengen welke gemeenten wel of geen jongerenbeleid voeren. ‘Heeft dat te maken met gemeentegrootte, regio of interne cultuur? Daarover tasten wij nu in het duister.’

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Erwin van de Pol / adviseur
Veel gemeenten zitten al jaren te slapen en zullen daardoor de boot missen op de arbeidsmarkt en ook niet meer een afspiegeling zijn van de maatschappij die zij bedienen. Uit mijn artikel in VGS Niews (augsutus 2008!):Belangrijk is ook de leeftijdsopbouw in het management. Er is inmiddels een hele generatie opgegroeid en opgeleid op een andere manier dan voorheen, zeg tot voor de komst van het internet-tijdperk. En dat is juist de generatie die nu klaar staat om binnen de overheid verantwoordelijkheid te nemen. Landelijk gezien gaat de komende tijd een hele generatie met vut of met pensioen. Daarvoor in de plaats komen medewerkers die niet zozeer in een schriftcultuur zijn opgeleid, die op een andere manier kennis verwerven en in hun professionaliseringsambities sterk gericht zijn op ontwikkeling. Men moet niet naar een training, men vraagt om ontwikkelmogelijkheden als arbeidsvoorwaarde. Deze generatiekloof in opleidingsattitude managen is een van de uitdagingen voor de verantwoordelijken bij de gemeentelijke overheid in hun initiatieven bij managementontwikkeling. Het gaat erom een afweging te vinden om verschillende generaties met verschillende ontwikkelperspectieven te binden.
henk
De jongeren die er zijn, zijn hier met subsidie van het rijk in traineeships. Echter, na 4 jaar zijn ze allemaal weer weg…..
criticus
Opnieuw een tw8jfelachtig 'onderzoek' . Al jaren blijkt dat het gemiddelde opleidingsniveau bij gemeenten stijgt. Dit betekent dat ook de leeftijd waarop jongeren bij de gemeente gaan werken stijgt. De leeftijdscategorie tot 25 jaar kent daarmee dus misschien zo'n 3 á 4 werkjaren. En vervolgens wordt dat vergeleken met de leeftijdscategorieën 25-35, 35-45 en 45-55. Verbazingwekkend dat de absolute aantallen dan achterblijven...

Waarom is Binnenlands Bestuur zo verbazingwekkend weinig kritisch op dergelijke ' onderzoeken?
Jan
Waarom is verjonging per definitie een verbetering? Door het gebrek aan ervaring?
Raoul / Ambtenaar
Al jarenlang constateer ik dat in de organisatie (lokale overheid) waar ik werk jongeren die net starten als ambtenaar weinig perspectief wordt geboden. Trainees of stagiaires krijgen geen perspectief op een structurele functie en vertrekken naar andere organisaties. Ook wordt er telkens wanneer er dient te worden bezuinigd op opleiding -en scholingsbudget gekort. Dat komt de kwaliteitsimpuls die je wilt realiseren en medewerkers ook goed ondersteunen niet ten goede. De vergrijzing is binnen iedere sector een aandachtspunt. Niet alleen bij de overheid.
Hans Bakker
Op het moment dat de eisen die we stellen voor gewone gemeentebanen stevig genoeg zijn, dan stellen de jongeren hun “ambities” vanzelf wel bij. Waarom “door willen groeien” als je de eisen voor een normale baan al niet haalt? Dit is het probleem: al tijdens de opvoeding zijn de eisen te laag, zowel thuis als op school. Gaan ze werken, dan zijn de eisen weer te laag. Gevolg: een gebrek aan kritisch vermogen bij de jongere, ook ten aanzien van de eigen mogelijkheden. Het is al veel te snel goed genoeg,
Advertentie