Advertentie
carrière / Nieuws

Ambtenaren eisen respect van gemeenten

Gemeenteambtenaren zijn het zat door hun werkgever te worden weggezet als kostenpost en eisen het respect dat hen als gewaardeerd werknemer toekomt. De bonden waarschuwen de gemeenten in een open brief..

24 oktober 2013

Gemeenteambtenaren voelen zich meer en meer afgeserveerd als kostenpost. Gemeenten behandelen hen te weinig als gewaardeerd werknemer. Op straffe van het stopzetten van de cao-onderhandelingen op lokaal niveau roepen de gezamenlijke vakbonden de colleges van B&W op tot het tonen van meer respect voor hun medewerkers.

Open brief aan colleges
De oproep staat deze week in een open brief van de vakbonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF aan alle colleges van B&W. Behalve voor meer respect vragen de bonden de gemeentebestuurders ook zich uit te spreken voor meer werk en een betere beloning voor de werknemers. Verder zouden de gemeenten het College van Arbeidszaken (CvA) het signaal moeten geven het landelijk cao-overleg serieus op te pakken.

Geschrokken na rondreis
De brief is een direct gevolg van een rondreis langs de gemeentehuizen die Abvakabo-bestuurder Bert de Haas vorige maand maakte. Hij zegt te zijn geschrokken van de stemming onder zijn achterban. ‘Ze zijn niet meer trots op hun werk als gemeenteambtenaar. Ze voelen zich niet meer gezien, onder druk gezet en als professional eerder een kostenpost dan een gewaardeerd medewerker’.


Voor jou 10 boventalligen’
Dat gevoel manifesteert zich zowel op de werkvloer als aan de onderhandelingstafel. De leidinggevende die de mensen onder druk zet en al snel als zeurkous wegzet, weet zich gesteund door hogerop, waar de bezuinigingen steeds meer op de ambtenaren worden afgewenteld. ‘Dat leidt tot intimidatie, waarbij iemand die zijn mond opendoet te verstaan krijgt dat er voor hem of haar 10 boventalligen klaar staan’, aldus De Haas.


Moreel moet opgekrikt

Voeg dat bij de oplopende werkdruk, de doorlopende onzekerheid over de werkgelegenheid en de slechter wordende omstandigheden en het is voor De Haas duidelijk dat er actie moet worden ondernomen om het moreel op te krikken. ‘Ze zijn het echt meer dan zat, zo maakten ze me in niet misteverstane woorden duidelijk.’


Bond accepteert geen verslechtering meer

Reden voor de bonden om de colleges direct aan te spreken op hun rol als werkgever. Op landelijk niveau zijn de cao-onderhandelingen al stilgevallen. Als de gemeenten niet snel hun gezicht als goed werkgever oppoetsen, zullen ook lokaal de gesprekken worden afgebroken, dreigt hij. ‘Wij roepen ons kader op geen verdere verslechtering van de arbeidsomstandigheden te accepteren. En vooral ook weer respect te tonen voor de inzet van de vele loyale ambtenaren die er nog altijd bij hen werken.’


Komende week eerste weglopers verwacht
Hoe de brief is ontvangen op de diverse gemeentehuizen weet De Haas nog niet: ‘Hij is nog maar net verstuurd.’ Wel verwacht de Abvakabo-onderhandelaar dat de eerste kaderleden komende week in een aantal gemeenten de cao-tafel zullen verlaten.

Reacties: 18

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

True
Geijkt vakbondspraatje, geen woord van de haas over de uit de hand gelopen overbetaalde managementkliek van PvdA huize.Spaar je antibezuinigingsgeleuter voor het Malieveld, doet het goed bij de twijfelende SP achterban.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Ik geef de vakbonden groot gelijk. Alleen wel mosterd na de maaltijd. Veel goede werknemers zijn al vertrokken en de achterblijvers zitten ongemotiveerd hun tijd uit. Het is zoals het is. Duurt nu een jaar of 15 om weer te herstellen wat kapot is gemaakt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janet / beleidsadviseur
Het wordt inderdaad tijd dat er aandacht komt voor ons. Ik zie het ook om me heen. De werkdruk is nauwelijks vol te houden en daarnaast lopen er allerlei mensen rond die boventallig zijn en die allerlei klussen doen. Als die straks ook weg zijn wordt het nog erger. Maar de sfeer die heerst is ook niet leuk meer. Boventalligen balen ervan dat ze na bijvoorbeeld 35 jaar afgedankt worden en anderen durven weinig te zeggen omdat ze bang zijn als volgende aan de beurt te zijn. Ik ben het helemaal eens met de vakbonden dat er aandacht voor moet komen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
herman jansen
Bij de gemeenteraadsverkiezingen zal blijken hoe droevig het is gesteld met de gemeenten in nederland uit pure armoede kan elke J.L. wethouder worden en van enig nivo aan de top is geen sprake meer. Tsja .... wat kun je dan nog verwachten
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
peter
Het wordt de hoogste tijd dat we alle balies 4 weken sluiten en geen vergunning meer verlenen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan Marksen
Het jaar is bijna om en nog geen CAO gesloten. Desondanks gaan de prijsverhogingen bij de Jumbo, aan de pomp, energie, verzekeringen, e.d. gewoon door. En Rutte maar roepen dat we moeten kopen! Wel een beetje lastig zonder geld meneer Rutte!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marcel / criticus
Tja, je zal als ambtenaar ook eens net als de gewone man, in het bedrijfsleven, als WERKnemer worden gezien zeg

ipv een sociaal project te subsidiëren door de WERKENDE mens!!!!Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Weg met boventallige ambtenaren / Juridisch draaikont
In Enschede 900 ambtenaren boventallig, vooral in midden en hoger kader. kosten 38 miljoen per jaar. En dan nog het lef hebben te klagen. Halve ambtenaren korps loopt met een vinger in de neus te niksen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan / adviseur
Ik roep al jaren tegen mijn kinderen dat ik ze persoonlijk van de trap schop indien ze thuis komen met de mededeling dat ze hun kwaliteiten gaan verspillen als ambtenaar. En gelukkig luisteren ze. Als iedere ambtenaar zich zo richting zijn kinderen zou opstellen kunnen we lachen over een paar jaar wanneer niemand meer het ambtenaarschap ambieert.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan2 / GO-lid
De werknemersdelegatie van het Eindhovense Georganiseerd Overleg ondersteunt de actie van de landelijke bonden.

Met ingang van de eerste vergadering van het Georganiseerd Overleg op 24 oktober 2013 worden er geen voorstellen die ten nadele van de werknemers uitpakken in behandeling genomen.

In deze vergadering van 24 oktober 2013 stond geagendeerd:

Bezuiniging arbeidsvoorwaarden 500K.

Overigens is door de Eindhovense werknemers op 19 december 2011 een Convenant versobering arbeidsvoorwaarden ten bedrage van € 1 miljoen met de werkgever afgesloten waarbij is bepaald dat vanaf 2012 tot en met 2015 in beginsel lokaal geen verdere bezuinigingen op de arbeidsvoorwaarden plaatsvinden, tenzij deze uit (toekomstige) cao-verplichtingen of andere wettelijke verplichtingen voortvloeien.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Charles
We nemen gewoon als uitgangspunt de gemiddelde salarisstijgingen bij een bank als ING. En als de werkgever niet akkoord gaat, trekken we de stekker van de systemen eruit. Simpel.... Doch doeltreffend
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marijke
De gemeente is ziek..... Doodziek. En dat is het logische gevolg van slecht bestuur en leidinggeverschap, een werkgever is het eigen personeel afkraakt en niet serieus ziet, verschrikkelijke bezuinigingen zonder aan te geven wat we niet meer doen. Kortom..... De gemeente is ziek gemaakt..... En dat kost heel veel gemeenschapsgeld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gert-Jan / beleidsadviseur
Ik ondersteun de reactie van de vakbond van harte, ambtenaren moeten zich niet lenen als sluitpost op de begroting. Wat zal iedereen piepen als er eens een keer langdurig wordt gestaakt! Het is zaak dat de vakbonden zich vanaf nu weer inspannen om de arbeidsvoorwaarden en salarissen van ambtenaren te verbeteren, sterker nog moreel verplicht, want de bonden zijn er mede verantwoordelijk voor dat omwille van werkgarantie het ambtenareninkomen alsmaar gedaald is.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mark de Vries / Adviserend Partner
Begrijp ik het nou goed? Willen de vakbonden nu echt afspraken maken met werkgevers om meer ambtenaren aan te nemen, die meer salaris krijgen en ook nog eens met meer baanzekerheid (meer vaste aanstellingen)? Die baanzekerheid is een verplichting die een werkgever voor een periode moet aangaan voor een langere duur dan er passend werk voor zo iemand is?

Welk beeld heeft men van de huidige financiële draagkracht van de gemeentelijke werkgevers?

Ik wil de werkgevers zeker niet vrijpleiten, want het gemak waarmee men spreekt over bezuinigingen via uitplaatsen van medewerkers is soms verbazingwekkend. En dat terwijl je beter meer de nadruk kunt leggen op de inzetbaarheid en effectiviteit van de benutting van medewerkers.

Welke rol en verantwoordelijkheid leggen zowel de vakbonden als de werkgevers bij de medewerkers neer om harder te werken aan hun eigen inzetbaarheid en ontwikkeling? Want als je dat goed regelt hebben mensen meer waarde en gaan zij vast beter om met het budget waar ze mee moeten werken door lagere foutmarges en betere beslissingen...

Zoek verbinding tussen belangen werkgevers en werknemers! En kijk daarbij verder dan Euro's, maar optimaliseer werkbeleving; werk aan aantrekkelijk werkgeverschap!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
@Mark de Vries: je betoog zal in elk geval niet leiden tot aantrekkelijk werkgeverschap. Overigens is dit wel een erg subjectief begrip. De vng zal zichzelf zonder twijfel een aantrekkelijke werkgever vinden. Velen denken daar heel anders over. In elk geval de jongeren.... die willen echt niet meer bij de gemeente werken. En die kijken echt wel naar de euro's.... de hypotheek moet wel betaald worden toch?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mark de Vries / Adviserend Partner
Dat is nu juist het onderscheid tussen Goed Werkgeverschap en Aantrekkelijk Werkgeverschap.

Goed is veelal gedacht vanuit het perspectief van de werkgever. Je bent pas aantrekkelijk als je klant/doelgroep (dus huidige en potentiële/gewenste medewerkers) dat zo vindt. Het begint dus door vanuit de medewerker te denken: wat zijn diens drijfveren en wensen tav 'werk' en werkomgeving. Daarin spelen andere zaken dan de financiële een veel dominantere rol. Die hebben vaak met 'gevoel' te maken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mark de Vries / Adviserend Partner
@ Henk

Oh ja... nog even dit!

Welke jongere die nog nooit eerder gewerkt heeft heeft al een hypotheek. Ik denk dat dat maar een laag % is.

Op dit moment krijg je een hypotheek bij het hebben van een vaste aanstelling voor onbepaalde tijd.

En als je al een hypotheek hebt, dan heb je natuurlijk met vaste lasten te maken van die hypotheek.... Echter is het huren van een huis een soortgelijke verplichting waarbij je maandelijks een bedrag met ophoesten. Ook daar zit vaak een opzegtermijn is, dus is het een verplichting van langere duur.

Je kiest als mens zelf voor die verplichting. En je maakt je daarbij afhankelijk van het hebben van een inkomen. Daar heb je een werkgever of een opdrachtgever voor nodig.

Als je eenmaal bij de overheid werkt krijg je een fatsoenlijk salaris. Ook als jongere.

Het is niet de taak van de overheid om zoveel mogelijk jongeren aan te nemen, terwijl ze er eigenlijk geen geld voor hebben. Aan de andere kant is het bedrijfsmatig wel verstandig om als bedrijfstak overheid nu te investeren in de relatie met een jongere groep werknemers, die men binnen nu en 5 jaar hard nodig gaat hebben. Maar dat geldt in principe voor iedere bedrijfstak.

De uitdaging is om daarbij aantrekkelijk genoeg te zijn om voldoende aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt te hebben, waardoor er voldoende mensen bij die bedrijfstak willen werken en daarmee ook nog eens op kwaliteit te kunnen selecteren.

Daarbij is salaris een factor, maar niet een positief onderscheidende factor.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Het lukt de gemeente maar niet om een aantrekkelijke wergever te zijn. Salaris stilstand, geen loopbaan perspectief, slechte cao... maar gelukkig wel eens per 3 jaar een fiets. Ik heb regelmatig kandidaten aan tafel die afhaken omdat ze het volgende moeten inleveren: lease auto, goedkope hypotheek, 13e maand en bonus of optie regeling. Om het over de iphone, parkeervoorzieningen, feestjes e.d. nog maar niet te hebben. ... ook kan ik de mensen nietblij maken met hun buro, werkplek, e.d. @ mark, ik snap dat jij de uitdagingen wel ziet
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie