Advertentie
carrière / Nieuws

Halsema: snel protocol ongewenst gedrag bestuurder

Het gedrag van de voormalige Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (SP) en de wijze waarop hier door een aantal leidinggevenden mee is omgegaan, is niet goed. Het college wil lering trekken uit datgene wat voorgevallen is en een sociaal veilige werkomgeving voor alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie verder versterken. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema aan de raad.

10 november 2021
Femke-Halsema.1.JPG

Het gedrag van de voormalige Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (SP) en de wijze waarop hier door een aantal leidinggevenden mee is omgegaan, is niet goed. Het college wil lering trekken uit datgene wat voorgevallen is en een sociaal veilige werkomgeving voor alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie verder versterken. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema aan de raad.

Laagdrempeligheid
Een speciale app voor het melden voor ongewenst gedrag heeft daarvoor ‘geen meerwaarde’, blijkt na onderzoek van het college, maar dat vindt het wel belangrijk dat de laagdrempeligheid van het signaleren en melden en het goed beschikbaar zijn van actuele informatie ‘voortdurend aandacht vragen om daar waar nodig versterkt en verbeterd te kunnen worden’. Daarvoor is al een pool van vijftig vertrouwenspersonen beschikbaar en er is een meldpunt, waar medewerkers naast (anoniem) melden kunnen ‘sparren’ of advies kunnen vragen, net als bij het gemeentelijke Bureau Integriteit. ‘De medewerker heeft daarin zelf de regie en bepaalt dus ook zelf of hij of zij alsnog melding doet.’

Gesprekken met melders
Medewerkers in de gemeentelijke organisatie dienen zich immers welkom, vrij en beschermd te voelen en dienen daarin ook te worden ondersteund, begint Halsema haar brief aan de raad naar aanleiding van vragen van BIJ1 en ChristenUnie. Ze noemt vervolgens een aantal maatregelen die bijdragen aan een sociaal veilige werkomgeving voor iedereen. Niet alleen zijn er al verschillende malen oproepen gedaan aan medewerkers en leidinggevenden om signalen van ongewenst gedrag te bespreken, maar wordt ook met individuele medewerkers, waaronder enkele melders, gesproken over hun ervaringen en opvattingen over huidige afspraken en mogelijkheden tot verbetering. Dat kan leiden tot aanscherping van de huidige werkwijze of een betere opvolging van de signalen.

Aanscherpen integriteitsbeleid
Verder werken de directie P&O en Bureau Integriteit al aan aanscherping van het integriteitsbeleid, onder meer naar aanleiding van een initiatiefvoorstel vanuit de raad. Het gaat hierbij onder meer om verbetering van de ondersteuning van alle bij zulke situaties betrokken medewerkers en afdelingen, en verbetering van de personele zorg en de communicatie erover. Ook werkt de organisatie aan het verbeteren van het proces van herkennen, erkennen en vervolgens handelen naar aanleiding van onderzoeken naar vermoedens van integriteitsschendingen door in MT’s, intervisiegroepen en op andere plekken concrete casussen te bespreken en passend handelingsperspectief te bieden vanuit verschillende vakexpertises.

Protocol
Verder zijn er voor ambtenaren afspraken en protocollen over het omgaan met vermoedens van ongewenst gedrag en andere integriteitsschendingen, maar als het om een bestuurder gaat, zijn die afspraken ‘nog niet goed genoeg uitgewerkt waar het gaat om rollen en verantwoordelijkheden bij een eventueel onderzoek’. Volgens Halsema wordt er in samenwerking met de griffie gewerkt aan een protocol hierover ‘dat nog dit jaar aan de raad wordt aangeboden’. Komend voorjaar vindt er een medewerkerswaarderingsonderzoek plaats met daarin aandacht voor hoe veilig men de werkvloer ervaart. Halsema noemt dit een belangrijk instrument om recht te doen aan de mogelijke impact die de recente gebeurtenissen op medewerkers hebben gehad en om te weten wat er onder hen leeft . ‘Het college hecht veel waarde aan goed werkgeverschap voor alle Amsterdamse ambtenaren.’

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Mooi, deze leer van Halsema. Het leven leert dat je toch echt het onderspit delft als je misstanden van hogeren in de hiërarchie en zeker bestuurders durft te melden. Factor tijd, korte lijntjes, ons-kent-ons, overtuigingskracht, spelletjes en vernedering uit de studentenvereniging/dispuut: het speelt allemaal mee.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
@ J.A. Wel. Wat dacht u van belangen? They make the world go 'round!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
Regels zijn er om geschonden te worden... een rood stoplicht negeren los je niet op met een protocol. De pestcultuur bij het IND is er een droevig voorbeeld van. "De top van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND heeft een klokkenluider die de jarenlange pestcultuur op een internationale afdeling aankaartte ten onrechte laten vallen. Tegen alle voorschriften in werd de naam van de vrouw, die het disfunctioneren van haar leidinggevenden meldde, intern bekendgemaakt. Daarna namen collega’s revanche." bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/28/klokkenluid …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie