Advertentie
carrière / Nieuws

Dreigend tekort aan financiële experts gemeenten

Gemeenten gaan moeite krijgen om voldoende financiële experts op hbo en universitair niveau aan te trekken. Tegelijkertijd zijn er straks voor vmbo- en mbo-ambtenaren amper nog financiële functies in het gemeentehuis. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het A+O fonds Gemeenten

12 maart 2014

Gemeenten gaan moeite krijgen om voldoende financiële experts op hbo en universitair niveau aan te trekken. Tegelijkertijd zijn er straks voor vmbo- en mbo-ambtenaren amper nog financiële functies in het gemeentehuis.

Onderzoek onder zestig gemeenten 

Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het A+O fonds Gemeenten. Het artikel ‘Financieel ambtenaar uitstervend ras’ uit Binnenlands Bestuur en andere signalen met betrekking tot de gemeentelijke arbeidsmarkt vormden de aanleiding voor het onderzoek. Hiervoor zijn 60 gemeenten onderzocht.

 

Personeelsoverschotten op niveau vmbo/mbo

Er gaan volgens de onderzoekers personeelsoverschotten ontstaan in de zogeheten operationele taak­gebieden, zoals transactieverwerking en afsluiting en rapportage. Het gaat dan om uitvoerende functies op vmbo- en mbo-niveau. In de meer strategische en kennisintensieve taakgebieden van risico, financiering en besluitvorming – waarvoor minimaal een hbo-opleiding is vereist – dreigen juist tekorten.

Het gaat om het binnenhalen (en -houden) van de ‘goede’ mensen. Er mag dan vanuit het onderwijs wel sprake zijn van een toenemend aanbod aan hoger financieel opgeleiden, maar de goede aansluiting tussen de vraag naar en het aanbod is niet vanzelfsprekend. Vooral daar waar het gaat om het aantrekken van financieel talent, voorzien de onderzoekers knelpunten. Zo beschikken gemeenten volgens hen niet over voldoende middelen voor het aantrekken van financieel talent, net zo min als er geld is voor het uitvoeren van een adequate personeelsplanning.

 

Onvoldoende motivatie om ambtenaar te worden

Daarnaast blijkt er binnen de gemeenten onvoldoende urgentie­besef en prioriteit voor het aantrekken van de benodigde financiële experts. Bovendien zou het toekomstig aanbod van financieel talent niet over de juiste kennis, ervaring en competenties beschikken om de gevraagde financiële functies bij de gemeente te vervullen. En misschien wel de allerbelangrijkste bevinding van de onderzoekers: het financieel talent heeft niet voldoende motivatie om bij de gemeente aan de slag te gaan.

 

Decentralisaties vergen andere competenties

Mede omdat gemeenten met teruglopende inkomsten en stijgende uitgaven kampen, moeten ze extra op zoek naar mogelijkheden om de financiën op orde te krijgen en te houden. Daarnaast krijgen gemeenten vanaf 2015 te maken met grote veranderingen in het takenpakket. Door de decentralisaties neemt niet alleen het takenpakket in omvang en complexiteit toe, maar ook de uitgaven. De inkomsten blijven echter achter en de reserves raken op. Door die ontwikkelingen is de impact op de financiële functie groot. ‘De rol van de financiële functie in strategie- en beleidvorming wordt groter en van de financiële functie wordt verwacht dat zij als sparringpartner voor het management fungeert. Deze rol wordt op dit moment bij de meeste gemeenten nog niet op het gewenste niveau ingevuld’, waarschuwen de onderzoekers.

 

Lees het hele verhaal deze week in Binnenlands Bestuur nr. 5

 

Binnenlands Bestuur houdt op donderdagmiddag 27 maart in Nieuwegein een debat over opleidingen en arbeidsmarkt. Inschrijven kan via www.binnenlandsbestuur.nl

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
Altijd weer bijzonder hoe de lokale overheid kan achterlopen op andere overheids-reorganisatie-centralisatie-trajecten. Waarom is een dergelijke zwaarte nodig op lokaal niveau, kijk naar de Nationale Politie waar dit soort taken JUIST allemaal worden gecentraliseerd en op nog sec uitvoeringsbasis zaken worden gedecentraliseerd?!!?!? Overzicht op de portemonnee kan, is wel gebleken uit het verleden, ook maar het beste centraal worden belegd zodat ook met dezelfde bril hiernaar kan worden gekeken. Het is juist dat grove desinvesteringen mogelijk worden door oneigenlijk gebruik van gelden en "we weten het zelf beter waarop te investeren" terwijl het gewoonweg om ons aller, maatschappelijk geld gaat. Zet de expertise centraal weg en laat aanvragen via deze kanalen lopen en laat de uitvoering decentraal. Een MBO-niveau is lokaal echt voldoende wanneer het om het uitvoeringsniveau gaat. Ben benieuwd met wiens mond hier in het artikel is gesproken en wie lokaal met een dik salaris aan de bak willen terwijl dit niet nodig is. Is de lobby voor meer lokale financiële wizards gestart?!?!?? Jongens, blijf nadenken!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Denker
@TIP: snap de reactie niet goed. Wat beweer je nu? Dat zware financiele functies binnen de gemeente gecentraliseerd moeten worden? Of dat er binnen gemeente geen noodzaak voor die expertise is, en MBO/uitvoerend voldoende is? Dat laatste durf ik ten zeerste te betwijfelen. Juist omdat op lokaal nivau nieuwe taken met nieuwe aansturing nodig hebben. Dan gaat het niet het verwerken van facturen en de administratie. Dan gaat het ook om grondige bedrijfseconomische analyse. Of wat te zeggen van de analyse uitkering gemeentefonds. Het zou vreemd zijn als deze adviestaak ergens centraal in Den Haag plaats zou vinden. Hoe wil je dan nog spreke van autonomie van gemeenten? Volgens mij heeft @TIP enige ontwikkeling gemist de afgelopen tijd, waarbij juist zware taken bij gemeenten worden neergelegd. Kortom mij heb je niet kunnen overtuigen met de vage redenering over centralisering.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
@Denker. Het zou juist goed zijn om expertise centraal te beleggen zodat je daar ook een kennisgroep krijgt die elkaar kan (onder-)steunen en adviseren. En het zijn vooral de uitvoeringstaken waarmee de gemeenten worden belast. Analyses in een veelheid van gemeenten betekent gewoonweg een diversiteit in handelen en afhankelijk van de kwaliteit en capaciteit die daar aanwezig is. Nieuwe taken betekent niet perse dat deze ook alle zware taken dienen te omvatten als het gaat om specialistische kennis. Het is juist de kracht van gecentraliseerde denkkracht dat zaken op uitvoeringsniveau (gemeenten) soms beter overzien en gestuurd kunnen worden. En ja, er blijft een lokale benadering en ja, ik ben voorstander als het gaat om sociale benadering op gemeentelijk niveau, "simpelweg" omdat men vanuit lokaal ook de problematiek kan overzien en kan kijken wie wat wel/niet nodig heeft en dat is iets wat centraal niet kan, vandaar ook dat er zoveel van geprofiteerd kan worden. Echter, daar waar het gaat om niet-direct menselijke betrokkenheid, vooral de expertises centraal en van elkaar leren! Kijk naar universiteiten en andere ontwikkelomgevingen, overal een beetje wordt helemaal niets. Daarnaast maakt de overheid het "gewoonweg" ondoorzichtig en onnodig complex om alle lokale invloeden mee te laten nemen in een veelheid van begrotingen, maand-/jaarrapportages. Een ander punt is een is geen, dus hoeveel van die zware financiële experts moet je per gemeente aanstellen... Durf ook eens op dit niveau stappen te ondernemen, het is zo makkelijk om de werkvloer te reorganiseren, maar och arme als het toch eens de zwaardere laag aangaat. En dat ik je niet kan overtuigen, ach, ik heb geen ontwikkelingen gemist, maar ben wel in staat om eigen belang van het algemeen belang te scheiden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Denker
@TIP. Als je denkt (blijkens je laatste zin) dat ik eigen belang niet kan scheiden van algemeen belang, moet ik je teleurstellen. Ik hoor niet tot de categorie financieel specialisten. Jammer om je betoog met een dergelijke zin af te sluiten.

Maar je hebt ook nog steeds niet uit kunnen leggen waar je het specialisme zou willen beleggen en hoe je dan de verbinding in stand kunt houden met het lokale. Een lokale analyse van de effecten algemene uitkering neerleggen bij een adviseur ergens in den lande? Ik zie de meerwaarde niet. Maar misschien heb jij een ander beeld bij de functie specialist. Want gaat het over strategisch financieel advies dat voor alle gemeenten relevant is, ben ik het met je eens. Doe dat vooral niet allen, maar maak gebruik van centrale kennis. Maar wil er lokaal gestuurd worden op budgetten door scenariobeheer, gaat dat niet lukken. Misschien vind jij dat uitvoering en valt dat onder een andere categorie. Alleen dat maak je niet duidelijk en dus blijft het voor mij een wazige stelling zonder degelijke argumentatie (ik hou het persoonlijk/bij mezelf voor alle duidelijkheid).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ron
Grappig. Ruim 2 jaar geleden stond hier ook al een artikel over in BB. Dezelfde ramp stond gemeenten te wachten. Blijkbaar valt het na 2 jaar nog steeds mee met dat nijpend tekort. Zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuw …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert Valkenburg
Waarom wordt alleen maar verwezen naar een tekort aan financiële experts bij gemeenten?. Door grootschalige gemeentelijke bezuinigingen ontstaan er op alle vlakken tekorten aan expertise. Of is het de bedoeling dat door het aannemen van financiële experts nog meer expertise aan de kant wordt gezet.

Op zo'n manier spannen we de kar achter de wagen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk / griffier
@Hans, nieuw spreekwoord de kar achter de wagen, kan op zich wel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
@Denker. Allereerst mijn excuses voor de opmerking eigen-algemeen belang, had geen enkele meerwaarde. Persoonlijk ben ik geen voorstander als het gaat om grote sommen vrij besteedbare gelden voor lokale doeleinden zonder dat daar ook met enige expertise naar gekeken wordt en dat bij voorkeur door een partij die van de initiatiefnemers afstaat; gecentraliseerde en gecombineerde expertisegroepen (let op! Niet zijnde een commerciële partij, want dat is kopie rapportje en tonnetje armer.) Tal van desinvesteringen (kijk naar een opvolgend "drama" als de ModeBiënnale in Arnhem) zijn hier voorbeeld van. In gevallen gaat het zelfs zover dat de gemeente mooi weer wil spelen, terwijl de burger van deze zelfde gemeente er helemaal niet op zit te wachten of zelfs er last van ervaart. Het LEUK-effect en het Hier-kan-ik-mijn-naam-aan-verbinden-effect mag best enige verantwoording en onderbouwing vooraf kennen. Nu draait de gemeenschap vaak achteraf op voor de kosten omdat het initiatief aan de voorkant toch wat minder afgewogen was als had kunnen zijn. Het blijft gemeenschapsgeld!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Er zijn er genoeg bij de banken over.......
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie