Advertentie
carrière / Nieuws

Groei externe inhuur rijk door meer taken

De uitgaven aan externe inhuur bij het rijk zijn de afgelopen vijf jaar met ruim een kwart gestegen, van 823 miljoen euro in 2011 tot 1,1 miljard euro in 2015. Een uitbreiding van het takenpakket is volgens verantwoordelijk minister Blok een van de oorzaken.

24 augustus 2016

De uitgaven aan externe inhuur bij het rijk zijn de afgelopen vijf jaar met ruim een kwart gestegen, van 823 miljoen euro in 2011 tot 1,1 miljard euro in 2015. Een uitbreiding van het takenpakket is een van de oorzaken.

Precieze analyse

Onder externe inhuur vallen onder meer de inhuur van adviseurs, interimmers en uitzendkrachten. In antwoord op Kamervragen van de D66-fractie geeft verantwoordelijk minister Blok Rijksdienst, VVD) aan dat hij geen precieze kwantitatieve analyse kan geven van de oorzaken van de stijging van 233 miljoen euro in de uitgaven voor externe inhuur op rijksbreed niveau. Hij verwijst ernaar dat de ministeries zelf ieder jaar in hun departementale jaarverslag aan de Tweede Kamer over de externe inhuur bij het eigen ministerie rapporteren.

Fte-taakstelling

‘In zijn algemeenheid heeft de stijging van de externe inhuur te maken met verschillende factoren. Ondanks het feit dat er in deze kabinetsperiode formeel geen fte-taakstelling meer geldt, blijft de druk om het aantal ambtenaren terug te dringen uit de jaren daarvoor nog wel doorwerken. Bij een gelijkblijvende omvang van taken en dienstverlening  - of uitbreiding daarvan - is het dan nodig meer externe personele capaciteit in te zetten’, schrijft de minister.

Acute maatschappelijke problemen

Daarnaast is er volgens hem vooral in veel uitvoeringsorganisaties een behoefte om een groter deel van de personele capaciteit op een flexibeler wijze te kunnen inzetten, afhankelijk van de fluctuerende behoefte aan de dienstverlening van dat soort organisaties.

Ten slotte ligt volgens Blok een deel van de verklaring in de behoefte om op acute maatschappelijke problemen flexibel te kunnen inspelen. Daarbij is het vaak noodzakelijk om snel over externe personele capaciteit te kunnen beschikken. Dat geldt volgens hem bijvoorbeeld voor beleidsintensiveringen waartoe het kabinet besluit en waarvan onmiddellijke uitvoering maatschappelijk gewenst is.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Het lijkt me duidelijk iets voor de Algemene Rekenkamer om hier eens kritisch naar te kijken. Steeds meer decentraliseren en toch zoveel meer externe inhuur? Kunnen ministeries met zoveel academici zelf niet meer?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marcel / criticus
"Ruim een kwart"? Dat kun je wel stellen ja, als de stijging 33% is. Het is een stijging van 277 mln en dat is een derde van 823 mln.....

(823+233=1.056 (en geen 1.100)Ik was overigens in de veronderstelling dat het Rijk juist taken had afgestoten (naar gemeenten); maar kennelijk heeft ze nieuwe gevonden???Verder veel, mooie, dure woorden om aan te geven dat je mensen buiten zet ("kijk het aantal ambtenaren is teruggedrongen"), om ze vervolgens als externe weer in te huren....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie