Advertentie
carrière / Nieuws

College Zevenaar biedt excuses aan

Het college van Zevenaar heeft zijn diep gemeende verontschuldigingen aangeboden aan eenieder die in het verleden is getroffen door “niet adequate keuzes” in arbeidsgeschillen. Het college reageert op de uitkomsten van een raadsenquête naar het personeelsbeleid van de gemeente.

12 juli 2017

Niet schuldig, maar wel verantwoordelijk. Het college van Zevenaar heeft zijn diep gemeende verontschuldigingen aangeboden aan eenieder die in het verleden is getroffen door “niet adequate keuzes” in arbeidsgeschillen. Het college reageert op de uitkomsten van een raadsenquête naar het personeelsbeleid van de gemeente.

Geen angstcultuur
Het college benadrukt dat van een angstcultuur in de huidige organisatie geen sprake is, maar met de onderzoekscommissie en alle raadsfracties is het college eens dat veel van wat er is gebeurd tussen 2002 en 2010/2011 niet meer mag gebeuren. Arbeidsgeschillen zijn nooit helemaal te voorkomen, maar van wezenlijk belang is dat zij niet escaleren, incidenten blijven en nooit een patroon mogen vormen. 'Indien zich desondanks een geschil voordoet, is het van essentieel belang hier als gemeente op een consciëntieuze, transparante en eerlijke wijze in te acteren.’


Excuus en gesprek

Vorige maand werd bekend dat de gemeente Zevenaar de afgelopen drie jaar bijna 3 miljoen euro aan arbeidsgeschillen is kwijt geweest. Meerdere mensen werden zwartgemaakt en weggepest en hebben nooit excuses ontvangen, ondanks het feit dat de geschillen heftige impact op hen hebben gehad of nog steeds hebben. Het college herkent dat en zegt dit oprecht te betreuren. 'Het is nooit de bedoeling van het college geweest (oud-)werknemers te beschadigen.' Niet alleen biedt het college excuses aan, maar het biedt ook aan in gesprek te gaan met de getroffenen om mogelijke effecten van gemaakte keuzes in het verleden op de betreffende personen bespreekbaar te maken.

Betere beeldvorming
Het college neemt verantwoordelijkheid voor het ambtelijk handelen en voelt zich aangesproken in het kader van de continuïteit van bestuur, los van de schuldvraag. Ook hoopt het Zevenaarse college dat de discussie over het personeels- en organisatiebeleid nu tot een afronding kan komen. Voor de toekomst zal dat beleid wel meer aandacht, sturing en control van zowel het college als de raad moeten krijgen. Daardoor zou de beeldvorming rond de gemeente, die volgens het college rondom de personeelsdossiers veelal negatief en pijnlijk was, ook kunnen verbeteren.


Herindeling risicofactor

Vanaf 2010/2011 heeft een omslag plaatsgevonden in het P&O-beleid, maar het college onderkent dat het beter moet en wil binnen zes maanden een plan van aanpak aan de raad voorleggen. De raad wordt uitgenodigd mee te denken over de essentie en ambitie van een toekomstgericht P&O-beleid. De onderzoekscommissie ziet het samenvallen van de gemeentelijke herindeling met de gemeente Rijnwaarden en de organisatieontwikkeling als een risicofactor. Vanaf 1 januari 2018 is de nieuwe gemeente Zevenaar een feit. Het college belooft zorgvuldig aandacht te besteden aan het samenvallen van die ontwikkelingen en dat de stuurgroep herindeling hier een belangrijke rol heeft.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bestuurlijke beginselen / Jurist
De gemeenteraad van Zevenaar had het college van B&W zwaar op de vingers moeten tikken voor deze wazige, halfslachtige en ongeadresseerde "excuses". Staat niet in dit BB-artikel, maar er werd zelfs letterlijk door de verantwoordelijke wethouder in de raadsvergadering gezegd: "als wij maar betere advocaten hadden gehad hadden wij die zaak gewonnen!"

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toeschouwer / Waarnemer
Hoe moeilijk is het om excuus te maken? Kost geen geld en lost "iets" op.

Kon dit niet "gewoon" vanuit het (bestuurlijk) hart; was hier Werkelijk een tijd- en geldverslindend raadsonderzoek voor nodig?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
mark
Cultuur wordt gemaakt door mensen. En in de 1e plaats door de gemeentesecretaris en MT. Zorg door voor goede mensen. En dat is moeilijk.

En wat betreft de gemeenteraad. Die heeft daar geen verstand van. Zij voeden de juist de afrekencultuur en negativiteit en irritatie bij de ambtenaren
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
"Het college neemt verantwoordelijkheid voor het ambtelijk handelen".
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
lezer
waarom waren tot gisteren alle raadsstukken van 5 juli 2017 te downloaden met uitzondering van juist het raadsenqueterapport?? De gemeente geeft desgevraagd aan de fout nu te hebben hersteld. De bestuurlijke reactiebrief van de gemeente heeft geen enkel registratienr.?

De bestuurlijke reactie negeert de conclusies in het rapport. De constatering wel verantwoordelijk maar niet schuldig wekt daarom verwondering. De reacties in de pers en tijdens openbare interviews van de oud-PvdA-wethouder en de oud-PvdA-burgemeester (portefeuillehouder P en O) illustreren dit fijntjes. De regie en aansturing op deze dossiers door advocatenkantoor Capra en de Bunt Groep werd blindelings gevolgd.

Met name erg veel waardering voor de drie gemeenteraadsleden die 16 maanden in eigen tijd en kosteloos dit onderzoek hebben gehouden met de vele interviews. Ook waardering voor de unaniem aanvaarde motie van het CDA en Lokaal Belang Z/15/242048, waarin het college wordt opgedragen om de arbeidsgeschillen van de twee oud-medewerkers - die door de Centrale Raad van Beroep in 2015 in het gelijk zijn gesteld - met hen in een constructieve dialoog af te wikkelen, zodat over en weer finale kwijting volgt. De eventuele financiele afwikkeling moet uit de Algemene Reserve komen en voor 1 januari 2018 zijn afgerond. Deze laatste motie is voor de slachtoffers meer dan welkom lijkt me, want anders lopen deze dossiers het 13e jaar in.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
anoniem
Het hoofd juridische zaken zat een jaar verbannen in een ruimte in de kelder naast de fietsenstalling. Iedereen wist dit en niemand greep in!In de Gelderlander van 2 maart 2017 lees ik: "Met het ontslaan van enkele topambtenaren is de angstcultuur in het gemeentehuis van Zevenaar niet verdwenen. In 2014 klaagden op één afdeling zes ambtenaren over intimidatie door leidinggevenden en collega's, bleek tijdens de hoorzitting van de enquetecommissie-Van Dijk over de verziekte werksfeer in het stadhuis. Dat is vijf jaar na het vertrek van toenmalig gemeentesecretaris Adri van Kessel en enkele afdelingshoofden."Er is dus in die tussenliggende jaren niets veranderd. De reactie van de huidige gemeentesecretaris was tijdens recent openbaar verhoor laconiek.In 2005 werden 15 ambtenaren ontslagen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Tja, je moet toch wat als je zo'n slecht imago hebt als werkgever.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
anoniem
hoe kan een college zeggen dat ze nu verantwoordelijkheid neemt voor ambtelijk handelen. De burgemeester en later de wethouder waren zelf opvolgend de portefeuillehouders P en O. Ze zijn ook geinterviewd door de enquetecommissie. . De bestuurlijke reactie is kennelijk extern door een strategisch bureau opgesteld, want het geeft blijk van weinig lokale kennis. B. en W. zijn blijkens de reactie nog steeds niet in staat om de conclusies ten volle tot zich te laten doordringen en ziet het onderzoek (gelet op de enige vetgedrukte teksten in de brief) als een teken in het leren en in het teken van de toekomst. .
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter / ambtenaar
De excuses van B&W zijn nep en niet serieus bedoeld zoals ook al op pagina 56 van het rapport van de enquêtrecommissie is verwoord.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie