Advertentie
carrière / Nieuws

Formule voor ontslagvergoeding ambtenaren

Ambtenaren krijgen hun eigen kantonrechtersformule. Op grond van twee uitspraken van de Centrale Raad van Beroep is te berekenen hoeveel geld ambtenaren die worden ontslagen wegens verstoorde arbeidsverhoudingen meekrijgen.

04 maart 2013

Werknemers in het bedrijfsleven hebben de kantonrechtersformule. Als zij ontslagen worden vanwege verstoorde arbeidsverhoudingen die voornamelijk aan de werkgever te wijten zijn, wordt volgens deze formule de ‘ontbindingsvergoeding’ vastgesteld.  Voor ambtenaren in dezelfde situatie is er nu de CRvB-formule.

Verstoorde arbeidsverhoudingen
Deze Centrale Raad van Beroep-formule vloeit voort uit twee uitspraken die de Raad onlangs heeft gedaan, zo meldt Rechtspraak.nl. Bij het ontslag van ambtenaren kan de kantonrechtersformule niet worden gebruikt om een extra vergoeding te berekenen, omdat ambtenaren in de regel een hogere uitkering krijgen bij ontslag dan werknemers in het bedrijfsleven. In twee uitspraken heeft de Centrale Raad van Beroep eind februari een berekening vastgesteld waarmee ambtenaren wel een extra vergoeding kan worden gegeven bij verstoorde arbeidsverhoudingen.

Vermenigvuldigingsfactor
De formule voor de vergoeding is: het bruto maandsalaris (inclusief vakantiegeld) vermenigvuldigd met het aantal dienstjaren, gedeeld door twee. Afhankelijk van het aandeel dat de werkgever had in het ontstaan van de verstoorde arbeidsverhouding wordt die uitkomst vermenigvuldigd met 0,5, 0,75 of 1. Vermenigvuldigingsfactor 1 geldt wanneer de werkgever voor 80 tot 100 procent schuld draagt aan de inhoudbare situatie, 0,75 voor 65 tot 80 procent en 0,5 bij 51 tot 65 procent.

De uitspraken waarop de Centrale Raad van Beroep zich heeft gebaseerd zijn te vinden op Rechtspraak.nl, zaaknummer BZ2044 en zaaknummer LJN BZ2043.

Reacties: 30

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Boet / zelfstandig ondernemer
Nog een keer voor de slapers onder ons 30 jaar trouwe dienst en je verdiende 50.000 per jaar even delen door 2 = 150.000/2 = 75.000 gedeeld door 2 want waar beiden strijden hebben er 2 schuld = 37.500 minus de 52 % inkomstenbelasting = pakweg 18.500 die je netto krijgt geweldig he? Je advocaat vraagt dat ongeveer voor 2 weken arbeid. Vakbonden wakker worden !
Hans Boet / zelfstandig ondernemer
1 jaar= 1 maand kortom een beroving op klaarlichte dag!
dingemans / ambtenaar
In goede tijden zijn ambtenaren solidair gebleven; want velen waren zeer specialistisch geschool. In minder goede tijden waren ze gewongen solidair te blijven, wegens de markt. Heel veel abtenaren zijn: one-trick-ponies, ze kunnen hun specialistische kunstjes alleen maar kwijt bij de gemeente of het waterschap, of waarze ook maar werken. Dat maakt hen een luie en geconditioneerd werknemersbestand. Deze houding is gevoed door de immer conditionerende werkgever, die hen verder leidde in de toenemend specialisticsche functie, maar ook door beloningen die daarmee samenhingen. Kortom de overheid heeft specialisten gekweekt die elders nauwelijks gewild zijn; mensen die alles weten van niets en niets weten van veel. Potentiële nit-wits. Als deze medewerkers nu op de straat woden geschopt, omdat de overheid zich opeens gedraagt als marktpartij, en "general managers" en "flexwerkers" wil, is dat een ernstige breuk met een lang gekoesterde cultuur, die velen zekerheid verschafte en waarop toekomst voor velen was gebaseerd. De overheid werd van een zekere werkgever, die afspraken nakwam, opeens een piraat, die markten afgraaide. Kortom, oudere loyale werknemers worden tot doelwit van marktgericht denken, met alle gevolgen van dien. Hypotheken komen in gevaar, zekerheden worden onzekerheden en het vertrouwen in de overheid als eerlijke en loyale partner komt op de tocht. Dat moet toch wel leiden tot erosie in de taakuitvoering.... De betouwbare overheid (als werkgever) wordt opeens tot een wispelturige ondernemer, waarbij niemand nog zekerheid heeft. Bovendien worden eerder geformuleerde doelen (o.m. 80% van de producten zullen voor 2010 digitaal worden gerealiseerd) bij lange na niet worden gehaald. Totale kaalslag en afname van productrealisatie, met minder inzet, dus de burger heeft alleen het nakijken.

When you pay peanuts, you'll create monkeys; Ambtenaren verdienen deze behandeling niet. ze zijn loyaal geweest aan de publieke zaak door dik en dun (de meerderheid) en het afserveren via de zijdeur is m.i. onbehoorlijk.

Het is populistisch en onjuist om de politieke mantra dat minder ambtenaren zouden bijdragen aan een beter bestuur, zonder de politieke matiging tot minder regelzucht, te willen realiseren. De politieke haantjescultuur om op elk incident regels te willen verzinnen staat haaks op de wens tot vermindering van een ambtelijke organisatie, die belast is met registratie en naleving. Maar dat snappen de ambtenaren al langer dan de nieuwbakken en van dadendrang doortrokken politici.

Niettemin, om specialisten, die je nooit meer terug krijgt, mat veel kennis van zaken en de ontstaansgeschiedenis van heel veel beleid nu op te doeken, levert in de toekomst een extra kostenpost op. Omdat politici erg kort van memori zijn en ambtenaren getraind in consistenci - daar ligt het verschil
Criticus - NL
Ik hoop deze formule nooit nodig te hebben!
Hans Boet / zelfstandig ondernemer
Met grote dank van het kabinet. Is er hier wel een scheiding der machten ? Nu kan ook de overheid voor een appel en een ei van zijn werknemers af. Reken maar na! 10 jaar gewerkt en een beetje twijfel wie wat heeft bijgedragen aan de verstoorde arbeidsrelatie (want dat is altijd wel schimmig en te verzinnen) dat levert het gigantische bedrag op van 10 jaar :2 x 5.000 euro x 50%= schrik niet 12,500 euro. Nee baas je bent een kanjer, ik hou van je, mag ik je tas dragen en je schoenen likken hahahaha. En na paar maanden bijstand. Uiteraard geldt voor de rechterlijke macht een baangarantie tot 70 jaar en doorbetaling van het loon tot na de reincarnatie.
Hans Boet / zelfstandig ondernemer
Ter voorkoming van misverstanden minus 52% IB en zo neemt de overheid terug wat zij aan haar overtollige werkslaven heeft moeten geven.
Hendrik
Dat is de helft van wat een werknemer in het bedrijfsleven krijgt
Harry / Adviseur
Mooi dat er nu een "richtlijn" is.

Kan de ambtenaar ook een nette vertrekregeling krijgen. De ambtenaar blijft echer wel fors in het voordeel. Er is een veel betere ww- regeling. Het wachtgeld is qua hoogte en duur niet vergelijkbaar. Het afschaffen van de ambtelijke status is niet perse nodig. Wel het in overeenstemming bengen met de sociale zekerheid in de markt. Er is geen enkele reden om hierin verschillen te houden.
Eppo Burger
Los van het geld (dat betaalt de belastingbetaler), krijgt een directeur die zich ten opzichte van een medewerker misdraagt door dit soort uitspraken wel een flinke reputatiedeuk... Goede zaak lijkt me.
Collega
@hans: Dit bedrag komt bovenop de rechten op wachtgeld, niet in plaats van... het betreft een soort schadevergoeding
Hans Boet / zelfstandig ondernemer
Er zijn vergevorderde plannen om wachtgeld te gaan afschaffen en ambtenaren gelijk te schakelen met WW, dus 70% van laatstverdiende loon. Het is dus niet plus maar per saldo de helft van wat in het bedrijfsleven thans geldt.
Hans Boet / zelfstandig ondernemer
Ciorrectie 70% van de maximale dagvergoeding dus soms maar 30 a 40 % van het laatstverdiende loon.
O. ten Hove
Ze horen alles van de samenleving af te weten, maar ze snappen er geen bal van. Rechters, afschuwelijke mensen. Dus ook al is het ontslag onterecht, de werkgever komt er met een schijntje vanaf.En dan janken zoals Tom Hendriks bij het Wildersproces toen hij zelf werd ondervraagd... Als mijn dochte rechten wil gaan studeren mag ze alles worden behalve hoer of rechter/officier van justitie. Want zeker voor de rechterlijke macht heb ik sinds de ontwikkelingen in de laatste jaren (liegenende officieren van justitie en rechters die te stom zijn om door zaken heen te prikken) geen respect meer...
Hugo / Ambtenaar
Echter wat houdt de CRvB aan , indien een aanvullende uitkering na ontslag is stopgezet en wordt teruggevorderd. Er is dan geeb sprake van een speciale regeling op basis van aanvullende uitkering.
Hans Boet / zelfstandig ondernemer
Voor alle kortzichtige personen die een afkeer van de overheid en ambtenaren hebben, morgen is de marktsector aan de beurt want de door Europa geeiste flexibilisering van de arbeidsmarkt is een eufemisme voor het marginaliseren van de rechtspositie en het reduceren van een mens tot de productiefactor arbeid (minder loon, minder vrijheid en meer onveiligheid op het werk) en voor alle kortzichtige ondernemers die denken zo dan zit ik goed......deze nieuwe proletariers komen niets meer bij u kopen. We zijn lekker goed bezig in ons zogenaamde rijke en gelukkige land. Veel kinderen lijden hier honger en het aantal zelfdodingen neemt in rap tempo toe zelfs als er wachtlijsten zijn voor de Levensbeeindigimngkliniek. Opdonderen met die EU want de Euro zal binnen 2 jaar hoe dan ook vallen als een of meerdere Zuid Europese landen over de kop gaan en het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt.
Peter / Adviseur
Deze regeling is slechter dan bij het bedrijfsleven. Standaard is daar de vemenigvuldigsfactor 1. Als het verwijt bij de werkgever ligt, is de factor zelfs 1.5 of 2. en vergeet niet dat de maximale kostenvergoordeling slechts 849 euro betreft als de ambtenaar de zaak wint. Procedures kosten minimaal het 5 voudige. Een overheidinstantie kan daarom doen en laten wat het wil jegens de medewerker, want uiteindelijk is de kostenveroordeling peanuts. Dit land zakt af naar een bedenkelijk niveau waar minachting jegens de medewerker in het visiedocument staat.
Hans Boet / zelfstandig ondernemer
Minder overheidsuitgaven en investeringen ook in het befdrijfsleven, huizenprijzen die kelderen en sterk stijgende werkloosheid, minder particuliere uitgaven en minder koopkracht, sterk stijgende belasting en andere lasten, sterk stijgende inflatie. Welke econoom denkt wat het eindresultaat is van deze Molotovmix? Nog nooit heeft de overheid zo'n lage rente moeten betalen voor de overheidschuld. Wie adviseert ons kabinet en welke kiezer heeft voor deze mix gestemd? Boekhouders zijn aan de macht.
Peter / ambtenaar
Gelukkig dat nu aan de rüchtsichtlose ontslagerij-methode van de gemeente Zevenaar een eind is gekomen.

Zie http://www.wijdoendatzo.wordpress.com
Govert Apol / Juridisch adviseur / Consultant
Interessante uitspraak. Omdat ambtenaren een (over het algemeen) veel betere en sterkere rechtspositie hebben dan niet-ambtenaren, is een vergelijking met de kantonrechtersformule en de daarin gehanteerde factoren niet relevant. Ook hun uitkeringsrechten (bovenwettelijke WW en vervolguitkering) zijn immers enorm veel beter dan die van de gewone werknemer.

Niettemin is het goed dat er voor ambtenaren nu ook een rekenformule door de CRvB is ontworpen voor het vaststellen van een schadeloosstelling. Ik vraag mij alleen af hoe je nu bepaalt in welke bandbreedte het overwegend aandeel van het bestuursorgaan moet worden ingepast. Dat wordt toch een beetje “natte vingerwerk”.

Jack Ceelen / senior juridisch medewerker
De vergoeding voor amtenaren is wel adequaat. In het artikel wordt de onjuist suggestie gewekt dat werknemers aanspraak kunnen maken op de kantonrechtersformule. Dat is niet het geval en geldt met name als werkgever kiest voor ontbinding bij kantonrechter hetgeen in steeds mindere mate het geval is volgens ervaringen die ik heb in mijn advisering bij het Juridisch Loket. Werkegever kiest voor de weg via UWV werkbedrijf waar geen vergoeding betaald hoeft te worden of via wederzijds goedvinden waarbij bedrag ter hoogte van de kantonrechtersformule zelden uitonderhandeld kan worden. Bovendien gaan veel werkgever failliet waardoor er geen enkele vergoeding wordt betaald. Allemaal zaken waar de amtenaar niet mee te maken heeft!
Hans Boet / zelfstandig ondernemer
De crux van de aanstaande nieuwe wetgeving voor ambtenaren is nu juist dat zij volledig worden gelijkgeschakeld met werknemers uit het bedrijfsleven (1 WW) en dan is deze formule een fooi.
eric
De rekenformule mag dan kloppen,echter een Gemeente kan daar een geheel eigen invulling aan geven.Zo is mijn vrouw als ambtenaar zo onder druk gezet dat ze moest afzien van haar rechten op WW. Dit omdat de Gemeente zelf risicodragend is voor een uitkering.Maar ja,het was dat of er onder door gaan.
Kees
@Eric precies hetzelfde meegemaakt ...regeling door de strot aanvaarden of niets krijgen en als het meezit bij rechter met terugwerkende kracht alsnog je geld krijgen..maar de arbeidsverhouding is dan verstoord en sta je nog met lege handen. Werkgevers speculeren er nu op dat rechter veel meer zijde van werkgever kiest en je rechten blijken in de praktijk weinig waarde te hebben. Overigens ik had niets fout gedaan maar moest in politieke arena ritueel worden geslacht want dat gaf comfort. Reken ontslagvergoeding na want het is 3x niets..
eric
Naar de rechter gaan heeft geen zin.Gemeentes kunnen eindeloos procederen met gemeenschapsgeld. Presteren het ook nog om tijdens een mediationtraject salaris stop te zetten,om dit proces onder druk te zetten.Het zal toch niet gebeuren dat de mediator met een oplossing komt die de gemeente niet bevalt. Het zijn gewoon uitrookpraktijken waarbij ook nog dient te worden opgemerkt dan er zelfs niet voor terugdeinst wordt ARBO artsen onder druk te zetten. Het deugd gewoon niet. Misschien zijn er correcte Gemeentes,Helmond is dat echter niet.
Paul Coret / Adviseur
Mr. Apol. U generaliseert ten onrechte. Er zijn talloze voorbeelden van bedrijven die goede regelingen afspreken met de OR en / of bonden. Een voorbeeld. Sony logistics verkocht haar Nederlandse tak aan een derde middels aanbesteding. De OR heeft daar bij Sony Europe bedongen dat de overnemende partij de medewerkers zeker 5 jaar meeneemt, baangarantie dus. Ik ken Gemeenten, zoals Den Haag (een van de slechtste werkgevers) die bij boventalligheid de medewerker na 7 en zelfs na 2 maanden de deur uit trapt. Ik kan nog een paar dozijn voorbeelden uit de losse pols noemen, maar dat voert hier te ver.
Govert Apol / Juridisch adviseur / Consultant
In reactie op peter (adviseur): Natuurlijk zijn er bedrijven die het vertrek van hun medewerkers goed regelen. Banken kennen bijvoorbeeld goud gerande regelingen bij vertrek wegens reorganisatie.

Wat u opmerkt over de gemeente Den Haag herken ik niet vanuit mijn praktijk.

Maar even terug naar de uitspraak. Het ging hier om een ontslag wegens verstoorde arbeidsverhoudingen; de bijzondere ontslaggrond dus, waarbij bijzondere voorzieningen kunnen worden getroffen.

Hans: Deze uitspraak heeft ook niets te maken met de voorgenomen Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Dat is weer een ander boeiend thema.

criticus
@ dhr Apol:

Volgens mij werden de rechten van de ambtenaren gelijk gesteld met die van gewone werknemers. Een uitermate ondoordacht wetsvoorstel van D66. Uw verhaal gaat dus niet op.
Hans Boet / zelfstandig ondernemer
Beste @Jan ik deel je mening. Het totaalpakket aan maatregelen wordt totaal onderschat vrees ik. Binnen afzienbare tijd een ontslagregiem dat voor iedereen gelijk is en een ontslagvergoeding voor ambtenaren waar je (als je 30 jaar gewerkt heb in hoge schaal)2 a 3 weken weken een advocaat van kan betalen en als je nog wat overhoudt gaat daar 52% IB af, dus de overheid zit op rozen.. Wat weerhoudt de werkgever ervan om te cashen en personen massaal te ontslaan en daarna goedkope krachten nemen al dan niet proletarische ZZP-ers die ver beneden de kostprijs willen werken als alternatief voor de voedselbank? De fin. positie van de meeste gemeenten is dermate zwak dat ontslag lucratief wordt. Er zullen heel wat "onverenigbare personen" gaan ontstaan. Binnen elke arbeidsrelatie moet een zekere balans bestaan. Binnenkort kan je elke seconde van de dag om niets de zak krijgen. Leuke samenleving wordt dat en wie geeft je nog een hypotheek?
henk
De wal keert vanzelf het schip. De overheid is geen aantrekkelijke werkgever meer en geen jonge mensen kunnen en willen hier werken. Zoals altijd zal de overheid weer achter de feiten gaan aanlopen als er een gebrek aan instroom van jongeren zal zijn. Dit kan echter nog 8 jaar duren. Tot dan zal het nog beroerder worden. Wie kan vertrekken doet er verstandig aan te gaan!
criticus
Het meest trieste is dat de wachtgeldregelingen voor politici onaangetast blijven, want in een politieke omgeving ligt een conflict immers altijd op de loer, maar voor ambtenaren is het werken in een politieke omgeving natuurlijk geen enkele reden voor ontslagbescherming. Tja, iedereen is gelijk, maar de een is meer gelijk dan de ander...
Advertentie