Advertentie
carrière / Nieuws

Bonden willen diversiteitsdag voor ambtenaren

Een extra vrije dag, meer verlofuren en het recht om korter te gaan werken maakt gemeenten als werkgever aantrekkelijker, denken de bonden.

19 september 2022
Keti Koti
Shutterstock

Er moet een speciale, zelf in te vullen vrije dag komen voor gemeenteambtenaren. Vakbonden willen dat recht op een diversiteitsdag, zoals ze hem hebben gedoopt, opnemen in de nieuwe cao gemeenten.

Inzet

Onderhandelingen over een nieuwe cao – de huidige loopt eind dit jaar af – tussen werkgevers en bonden gaan donderdag 22 september van start. Afgelopen vrijdag maakten de onderhandelingspartijen hun inzet bekend.

Suikerfeest

Vakbonden FNV Overheid en CNV gaan voor een diversiteitsdag: een individueel recht waar medewerkers zelf bepalen voor welke feestdag zij die dag willen inzetten. Die feestdag komt dan naast al in de huidige cao bepaalde feestdagen. De roep om zo’n diversiteitsdag is volgens de bonden groot, bijvoorbeeld om in te zetten bij het Suikerfeest of Keti Koti. Als grootste ambtenarenvakbond gaat FNV Overheid, anders dan de CNV, er voor om naast die diversiteitsdag ook 5 mei in de cao als extra vrije dag aan te merken. Het verhogen van het aantal verlofdagen moet bijdragen aan aantrekkelijk werkgeverschap, zo is het argument.

Meer verlofuren

Alle bonden streven daarnaast naar een verruiming van het bovenwettelijk verlof voor gemeenteambtenaren. Dat moet in hun ogen worden gebracht naar het niveau van het rijk: 64 uur. Na de verlofharmonisatie is het aantal bovenwettelijke verlofdagen voor gemeenteambtenaren in de huidige cao op zes dagen (43,2 uren) vastgesteld. ‘Veel werknemers vertrekken naar andere overheden, voornamelijk het rijk’, aldus de FNV. ‘Nu het rijk in de nieuwe cao 2022 – 2024 het aantal bovenwettelijke verlofuren heeft verhoogd naar 64 uren, wordt de concurrentiestrijd alleen maar harder.’ Vandaar het voorstel voor gelijktrekking van het aantal bovenwettelijke uren met die van de collega’s bij het rijk.

Korter werken

Verder willen de bonden in de nieuwe cao afspraken vastleggen over korter werken voor ambtenaren die wat dichter tegen hun pensioen aan zitten. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een generatiepact. Sommige gemeenten kennen zo’n regeling al. Het voorstel is nu om een bodemregeling af te spreken, waarbij iedere werknemer tegen een aangepast salaris een dag minder kan werken. De helft van die dag wordt dan betaald door de werkgever, de andere helft wordt betaald uit het spaarverlof van de werknemer.

Spaarverlof

Daarbij willen de CNV en FNV uitbreiding van het spaarverlof: 50 extra verlofuren per jaar voor 55-plussers; 30 voor de leeftijdscategorie 50-54 en 15 voor ambtenaren in de categorie 45-49. De onderhandelaars van FNV Overheid stellen daarnaast voor medewerkers vanaf 55 jaar niet meer te verplichten tot overwerk, nachtdiensten en bereikbaarheidsdiensten.

Verlof kopen

Bovendien zouden ambtenaren per jaar meer vakantie-uren moet kunnen kopen. Bij de eerdere verlofharmonisatie is die mogelijkheid voor de groep 50 – 60 jaar verslechterd. ‘Wij willen dit repareren door het maximale aantal uren van 144 uren te verhogen naar 187 uren per kalenderjaar bij een voltijdsaanstelling’, aldus de FNV in haar inzetbrief.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie