Advertentie
carrière / Nieuws

FNV: automatische prijscompensatie voor gemeenteambtenaar

Werkgevers en bonden gaan volgende week onderhandelen over een nieuwe cao gemeenten. Inzet van FNV Overheid: automatische prijscompensatie

16 september 2022
De vakbond eist van gemeentelijk werkgevers prijscompensatie

Voor een stevige investering in het aantrekken van nieuw personeel en behoud ervan, verwachten de gemeentelijke werknemers een automatische prijscompensatie in de cao voor koopkrachtbehoud en daarbovenop een nominale verhoging van 100 euro per maand voor de koopkrachtverbetering. Dat is de looninzet van FNV Overheid voor een nieuwe cao gemeenten voor 2023.

financieel adviseur

JS Consultancy
financieel adviseur

Financieel Adviseur Samenleving

Certus Groep in opdracht van de Bel Combinatie
Financieel Adviseur Samenleving

Hand op de knip

‘De overheidswerkgever heeft altijd de reflex om, bang voor de publieke opinie, de hand op de knip te houden voor het eigen personeel. Een reflex die de werkgever zich niet meer kan veroorloven wil het de voorzieningen waar inwoners van Nederland van afhankelijk zijn op peil houden. Daarnaast heeft het kabinet werkgevers opgeroepen te investeren in het loon van het personeel om de economie draaiende te houden. En het kan niet zo zijn dat de overheid als werkgever het laat afweten’, aldus de grootste ambtenarenvakbond in de inzetbrief.

Drie jaar

Anders dan de FNV Overheid en CNV wil vakbond FDO-MHA een cao met een looptijd van drie jaar, met een substantiële loonsverhoging in 2023 en 'aanvullend inflatiecorrectie tot aan koopkrachtbehoud'. Voor 2023 pleit die bond daarnaast voor het verstrekken van een uitkering van 500 euro netto.

De Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat zich qua geboden loonruimte nog niet in de kaarten kijken. In de inzetbrief van de werkgevers wordt in de financiële paragraaf gesproken van 'een passende salarisverhoging', waarbij rekening wordt gehouden met stijging van de pensioenpremies van het ABP en de sociale premies.

Onvrede

Uit een eerder dit jaar door de bonden gehouden enquête onder medewerkers van gemeenten kwam naar voren dat de tevredenheid over hun totale inkomen met grote sprongen achteruit is gegaan. Was een ruime meerderheid van hen daar twee jaar geleden nog content mee, inmiddels tonen zich nog maar vier op de tien medewerkers zich (heel) tevreden. De belangrijkste reden voor ontevredenheid ligt in het feit dat de lonen minder zijn gestegen dan de kosten van het levensonderhoud. Met name bij medewerkers in de lagere salarisschalen is de ontevredenheid het grootst: 41 procent van hen geeft aan (heel) ontevreden te zijn.

Thuiswerkvergoeding

Onvrede bleek er volgens de enquête ook te zijn over de hoogte van met name de thuiswerkvergoeding. Ruim twee derde vindt die (zeer) onvoldoende. In de huidige cao stond al de afspraak de financiële tegemoetkoming te indexeren. Gezien de hoge inflatie is dat volgens de bond ook hard nodig. Op voorstel van de werkgroep Hybride Werken van werkgevers en werknemers zetten de vakbonden in op een tegemoetkoming van 3 euro netto per werkdag, met de afspraak tweemaal per jaar te toetsen voor indexering.

De enquête, gehouden nog voor de inflatie zo’n hoge vlucht nam, werd uitgezet ter voorbereiding op de onderhandelingen over een nieuwe cao.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
Van een thuiswerkvergoeding van 3 euro kun je niet eens een dag de kachel laten draaien. Als dit de inzet van de bonden is, weet u weer genoeg: dit wordt he-le-maal niks. Net als de vorige keer, toen u bijkans 20% in salaris achteruit bent gegaan. Mijn advies: ga uit loondienst en biedt u aan als zzp-er. Dan betalen ze ineens wel, zit u niet meer vast aan de molensteen van het ABP! (premie gaat naar 30%, dan weet u het vast), heeft u veel meer vrije dagen en krijgt u vet korting in alle restaurants. En laten we wel wezen: voor het personeelsuitje hoeft u niet te blijven en van uw collega's kent u de helft toch niet meer.
Hielco Wiersma
Extra gunstige bijkomstigheid is dat de Gemeenten gezamenlijk in 2021 een overschot hadden van 1,8 miljard euro.
Henk Hobers
En wat te denken van de km-vergoeding voor gebruik eigen auto voor zakelijke ritten. Die is al jaren ver beneden de maat.
Advertentie