Advertentie
carrière / Nieuws

Ambtenaar wil onderzoek fraude Rotterdam

In 2016 kreeg de Rotterdamse ambtenaar Öner Catalpinar een vermoeden van een misstand bij de gemeente. Pas in 2022 werd hij klokkenluider.

12 oktober 2022
Klokkenluider-shutterstock-1350070115.jpg

De weg naar het klokkenluiderschap was lang. Alle interne officiële wegen heeft Öner Catalpinar bewandeld om misstanden in de ambtelijke organisatie van Rotterdam op de agenda te krijgen. Netto resultaat: nul. Dus stapte hij na vijf jaar vergeefse pogingen naar het Huis voor Klokkenluiders. ‘Misschien is niet alles honderd procent waar van wat ik zeg, maar het moet wel honderd procent worden onderzocht.’

HR Business Partner 20-24 uur

BMC
HR Business Partner 20-24 uur

Ambulant begeleider / Onderwijsconsulent

BMC
Ambulant begeleider / Onderwijsconsulent

Misstand

Als casemanager bijstand stuit Öner Catalpinar in 2016 op een in zijn ogen vreemde gang van zaken in het stadhuis van Rotterdam. Bijstandsgerechtigden moet hij bij speciale trajecten aanmelden om werk te vinden. Alle gemeentelijke casemanagers krijgen sinds 2015 die opdracht. Via dat aanbestede traject worden bijstandsgerechtigden begeleid naar betaalde arbeid. ‘Niet de cliënten, maar degenen die trajecten runnen – voornamelijk oud-medewerkers of mensen met deelfuncties van Sociale Zaken – worden er financieel beter van’, zo vermoedt Catalpinar.

Vertrouwenspersoon

Hij maakt er melding van bij zijn direct leidinggevende, die er vervolgens ook weer melding van doet. Daar laat Catalpinar het niet bij, hij klopt ook aan bij een vertrouwenspersoon van de gemeente. Maar wat hij ook aankaart, er gebeurt niets. Catalpinar, momenteel werkzaam als afdelingshoofd voor de ministeries van Justitie en Veiligheid en Defensie, raakt zijn baan kwijt, maar is binnen anderhalve maand weer terug bij de gemeente, nu bij het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling. Daar ziet hij dat er precies hetzelfde gebeurt, maar dan met mensen met schulden.

'Geen frauduleuze praktijken'

Intussen heeft Catalpinar contact gezocht met lobbyist Dianthus Panacho, die vertrouwenspersoon voor hem wordt. Samen kaarten ze de zaak aan bij de vakbond, de SP-fractie in de Tweede Kamer, de wethouder Werk en Inkomen en de burgemeester. En bij de gemeente dienen ze twee officiële klachten in. Hij wordt gehoord door sociaal rechercheurs van de gemeente en een extern bureau doet onderzoek. Dat zou, volgens een brief van de gemeente, zijn afgerond. Conclusie: er zijn geen frauduleuze praktijken vastgesteld. Inzage in het rapport krijgt Catalpinar niet, waardoor volgens hem niet is vast te stellen of het onderzoek wel heeft plaatsgevonden.

‘Ik ben overal langs geweest. Ik heb het hier wel aan honderd mensen verteld.’

Öner Catalpinar, klokkenluider gemeente Rotterdam

Overal langs geweest

Op naar de gemeentelijke ombudsman dan maar. ‘Die zei: wij doen niets’, zegt Catalpinar. Ook bij de nieuwe ombudsman vangt hij bod. Bij de Rekenkamer Rotterdam, die een kritisch rapport schreef over aanbestedingen, krijgt hij zijn verzoek om een onderzoek evenmin ingewilligd. Dit omdat de Rekenkamer geen onderzoek doet op basis van een individuele casus. Dat is nu eenmaal geen taak van de Rekenkamer. Er is geen deur in Rotterdam waar Catalpinar de voorbije jaren niet op heeft geklopt. ‘Ik ben overal langs geweest’, zegt hij. ‘Ik heb het hier wel aan honderd mensen verteld.’

Klokkenluider

Ten lange leste neemt hij in november 2019 contact op met de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders, waar Catalpinar melding doet van wat hij als misstand beschouwt. Het Huis voor Klokkenluiders kan helpen bij het aankaarten van een maatschappelijke misstand of inbreuk op het Unierecht, ook op het werk als er sprake is (of was) van een werkrelatie. Na beoordeling van de door Catalpinar aangeleverde informatie concludeert het Huis voor Klokkenluiders begin dit jaar dat er sprake is van ‘een vermoeden van een werkgerelateerde misstand van maatschappelijk belang zoals bedoeld in artikel 1 onder de Wet Huis voor klokkenluiders'.

Erkend

Daarmee komt Catalpinar, zoals het officieel heet, in aanmerking voor dienstverlening van de afdeling advies van het Huis. ‘Zij hebben aanwijzingen. Ik ben nu dus erkend klokkenluider’, zegt hij. ‘Dus kan het Huis voor Klokkenluiders een onderzoek inlassen. Misschien is niet alles honderd procent waar van wat ik zeg, maar het moet wel honderd procent worden onderzocht. Nu kan ik alleen mensen beschuldigen.’

Wederhoor gemeente Rotterdam

Eind augustus 2022 schrijft de gemeente in een memo aan het Huis voor Klokkenluiders dat er naar aanleiding van de meldingen van Catalpinar twee onderzoeken hebben plaatsgevonden: intern, door de Centrale Onderzoekseenheid (COE), en extern (door Strated Consulting). Daarin staat: ‘Uit de onderzoeken bleek dat er geen malversaties hebben plaatsgevonden. Er zijn geen ongeoorloofde dwarsverbanden tussen de gemeente en de organisaties die in de melding werden genoemd, en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de beweringen uit de melding op waarheid berusten.’ In de memo worden alleen algemene onderzoeksresultaten gepresenteerd. De misstand is namelijk aan namen van het management gekoppeld. ‘In een overstijgend belang van organisatie en betrokken personen worden deze onderzoeksrapporten in integriteitszaken niet ter beschikking gesteld.’ De gemeente Rotterdam/het college geeft geen aanvullende reactie op het interview. De woordvoerder van de wethouder Organisatie laat weten dat er nu een proces bij het Huis voor Klokkenluiders loopt over deze casus. ‘Wij willen en kunnen, net als Het Huis voor Klokkenluiders, geen reactie geven.’

Lees het volledige artikel in BB19 van deze week (inlog)

Naschrift: in het bladartikel staat dat Catalpinar bij het cluster SZW terugkeerde. Dat moet zijn: het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling. Ook ging hij niet naar de Ombudsman, zoals het bladstuk eerst vermeldt, maar naar de gemeentelijke ombudsman. Tot slot ging hij niet naar de SP-fractie in de gemeenteraad, maar in de Tweede Kamer, zoals de link in bovenstaand stuk ook laat zien.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie