Advertentie
carrière / Nieuws

Potje tennis leidde tot scheuring van een pees

'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

26 mei 2023
In de clinch - weegschaal
Shutterstock

Bij een rijksambtenaar scheurt tijdens een potje tennis een pees. Die was al zwak, beweert hij, omdat hij jarenlang werkte op oud en niet-verstelbaar meubilair. Is hier sprake van een beroepsziekte?

Een lange carrière (37 jaar) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid eindigt tamelijk abrupt als Wim Glasberg* tijdens het tennissen een bal opgooit. Door aanhoudende klachten aan zijn linkerschouder meldt hij zich enkele maanden later ziek. Tijdens een medische behandeling wordt ontdekt dat een pees volledig is gescheurd. Er ontstaan diverse complicaties, van werken komt het niet meer.

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid kort de minister, conform het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR), Glasbergs salaris met 30 procent. Daartegen maakt Glasberg bezwaar: hij wil dat de minister zijn schouderklachten erkent als beroepsziekte en dat hem dezelfde aanspraken toekomen als ambtenaren die door een beroepsincident arbeidsongeschikt zijn geraakt. En hij stelt de minister aansprakelijk voor alle schade die niet wordt vergoed.

De minister schakelt een medisch adviesbureau in. Dat concludeert dat geen medisch causaal verband kan worden vastgesteld tussen de werkomstandigheden en Glasbergs schouderafwijkingen. Glasberg zelf brengt een verklaring in van een revalidatiearts. Die stelt dat Glasbergs werkplek in de afgelopen jaren niet aan de voorwaarden voldeed. Weer een andere deskundige, geraadpleegd door de minister, laat weten dat Glasberg niet door zijn beeldschermwerk een scheur in die pees heeft opgelopen. Nu er volgens de minister geen sprake is van een beroepsziekte, blijft de korting op Glasbergs salaris staan. Aansprakelijkheid wordt van de hand gewezen.

De werkomstandigheden op kantoor waren niet altijd goed

Vervolgens benoemt de rechtbank Noord- Nederland een orthopedisch chirurg als deskundige. Die concludeert dat de klachten ‘plotseling’ toenamen tijdens en na de tennispartij, het opgooien van die bal was waarschijnlijk de oorzaak van de ruptuur. Wel had Glasberg waarschijnlijk al wat problemen met die pees, zonder dat hij zich daarvan bewust was. Was oud, defect en niet verstelbaar meubilair de oorzaak van de klachten, zoals Glasberg beweert? De rechtbank vindt dat niet aannemelijk. De minister heeft terecht geconcludeerd dat geen sprake is van een beroepsziekte en heeft terecht de bezoldiging gekort. Omdat zijn besluit niet onrechtmatig was, hoeft de minister ook geen schade te vergoeden. Glasberg gaat in hoger beroep.

De Centrale Raad van Beroep stelt dat voor de aanwezigheid van een beroepsziekte is vereist dat objectief bezien een oorzakelijk verband bestaat tussen de aandoening en de aard van de werkzaamheden of de bijzondere werkomstandigheden ten tijde van het ontstaan van de aandoening. De Raad stelt dat de rechtbank zich terecht heeft gebaseerd op het deskundigenrapport van de orthopedisch chirurg.

Die heeft Glasbergs eigen verklaring (slechte werkomstandigheden door oud meubilair) onderzocht, aanvullende röntgenfoto’s gemaakt en zich gebaseerd op andere medische informatie. Dat betreft heel deugdelijk, inzichtelijk en consistent onderzoek, waaruit blijkt dat de pees waarschijnlijk wat zwak was, maar dat de scheur is ontstaan door het opgooien van de tennisbal. Het is uitermate onaannemelijk dat werkstress, slechte ergonomie of een slecht binnenmilieu een peesscheur kunnen veroorzaken.

En hoewel de Raad ook ziet dat de werkomstandigheden op Glasbergs kantoor niet altijd goed waren, kan niet worden gesteld dat de schouderklachten in overwegende mate daarin hun oorzaak vinden. Ook de Raad vindt dat de minister terecht de bezoldiging van Glasberg na afloop van 52 weken van doorbetaling met 30 procent heeft gekort, en dat schadevergoeding niet aan de orde is.

* De naam is gefingeerd.

ECLI:NL:CRVB:2023:734
 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie