Advertentie
carrière / Nieuws

Onduidelijkheid rond puntentelling examen

'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

20 mei 2022
In de clinch - weegschaal
Shutterstock

De arbeidsovereenkomst van een belastingambtenaar wordt niet verlengd nu hij voor zijn opleiding is gezakt: eindcijfer 5,8. Maar in de studiegids staat toch dat die score een voldoende oplevert?

Directeur

De Omgevingsdienst Groningen (ODG) via Hunter Select
Directeur

Projectleider Vastgoed

JS Consultancy
Projectleider Vastgoed

Walter Zijdorp* werkt als behandelfunctionaris bij de Belastingdienst, met een tijdelijk contract van twee jaar. Slaagt hij voor de Startopleiding Controlemedewerker, dan krijgt hij een vast dienstverband.

In de studiegids staat het toetsingskader: een toets is met goed gevolg afgelegd als een 5,5 of hoger wordt behaald. Volgens de aanvullende Digitale BelastingdienstAcademie (DBA) is iemand geslaagd voor het onderdeel Controletechniek als minimaal 60 procent (270 punten) van het maximaal te behalen aantal punten is gehaald (450). Zijdorp haalt een onvoldoende voor het onderdeel professionele vaardigheden. Voor controletechniek haalt hij 262 punten van de 450, ofwel een score van 5,82.

Nu hij ook voor fiscaaltechnische vaardigheden een onvoldoende heeft gehaald, is maar één conclusie mogelijk: de opleiding is niet met goed gevolg afgerond. Een herbeoordeling op verzoek van Zijdorp levert niks op, ook voor de mondelinge herkansing van controletechniek zakt hij. Zijn arbeidsovereenkomst wordt niet verlengd. Een procedure bij de kantonrechter baat hem niet.

Zijdorp stapt naar het gerechtshof Den Haag, om te laten vaststellen dat hij wél is geslaagd voor controletechniek. Daar betoogt Zijdorp dat hij met 5,82 geslaagd zou moeten zijn, want het is hoger dan de ondergrens van 5,5 uit de studiegids. De Belastingdienst had niet de DBA mogen gebruiken, want zo treedt ze buiten haar eigen toetsingskader, aldus Zijdorp. Hij mocht er gerechtvaardigd op vertrouwen dat de tekst uit de studiegids leidend zou zijn. Ook stoort het hem dat hij lang heeft moeten wachten op de herkansing, waardoor zijn kennis was weggezakt.

Wie voor zijn opleiding zakt, krijgt geen vast arbeidscontract

Bij het hof vangt Zijdorp ook bot. Voor controletechniek is hij gezakt, ondanks de 5,8. Niet voor niets werd zijn toets op zijn eigen verzoek herbeoordeeld en deed hij een herkansing – zonder succes. Pas nadien stelde hij zich, aan de hand van informatie in de studiegids, op het standpunt dat hij voor dit onderdeel wél een voldoende beoordeling had moeten krijgen.

Van gerechtvaardigd vertrouwen is geen sprake: de Belastingdienst heeft geen ver klaringen of gedragingen richting Zijdorp geuit, die hij redelijkerwijs heeft kunnen opvatten als zou hij voor controletechniek geslaagd zijn.

Maar de studiegids zegt toch: 5,5 en hoger is geslaagd? Klopt, maar de studiegids sluit niet uit dat in de DBA aanvullende bepalingen over de beoordeling van de toetsen worden opgenomen. Daarbij komt dat de studiegids geen geldend recht is, en een afwijking daarvan levert nog geen onmiskenbare, procedurele onjuistheid op.

Dat alles kan wel verwarrend overkomen, maar dat wil niet zeggen dat de 60-procents norm niet geldt, een norm die bovendien voorafgaand aan de opleiding met de cursisten is besproken. Het DBA-toetsingskader moet ook voor Zijdorp duidelijk zijn geweest: een 6 (270 punten) is geslaagd, een 5,82 (262 punten) is gezakt.

Wel erkent het hof dat Zijdorp lang heeft moeten wachten op de mondelinge herkansing, dat de beoordeling daarvan niet uitvoerig is gemotiveerd en dat de examen commissie Zijdorps bezwaren tegen de beoordeling van zijn eerste toets niet heel diepgaand heeft behandeld. Maar dat alles is niet zodanig onzorgvuldig geweest dat de docenten in redelijkheid niet tot het toegekende puntenaantal voor de toets van Zijdorp hadden kunnen komen. Geen diploma, geen vast contract.

* De naam is gefingeerd.
ECLI:NL:GHDHA:2022:640
 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie