Advertentie
carrière / Redactioneel

Duurzaam rendement

Er komt een nieuw pensioenstelsel aan en daarover worden nu belangrijke beslissingen genomen. Die moeten uitgebreid met de achterban worden besproken. Scepsis kan goed zijn, als daarmee een levendige discussie over die beslissingen ontstaat. Cynisme, dat met een reflex de deur dichtgooit, kan de discussie vroegtijdig doen eindigen. Dus: houd de discussie scherp door niet te vervallen in oude reflexen.

26 februari 2021

Een groep Amsterdamse ambtenaren zette het ABP onlangs in een schrijven onder druk om sneller uit fossiele brandstoffen te stappen. Het ABP heeft duurzame ambities gesteld, maar de Amsterdammers willen daarin meer snelheid zien. De reacties op dergelijke oproepen lijken cynische reflexen.

Al zouden de ambtenaren in kwestie in de allereerste zin schrijven dat die duurzame ambities niet ten koste mogen gaan van het rendement, onder elk artikel komen toch weer opmerkingen met de strekking: negeer die duurzame ambities, zorg gewoon voor een goed pensioen. Het kan natuurlijk komen vanwege het feit dat het initiatief uit Amsterdam komt. Misschien is er daarnaast sprake van een generatieverschil. Maar ook voor de Amsterdamse ambtenaren geldt in de basis dat ze gewoon zeggenschap willen hebben over wat er met hun geld wordt gedaan.

De cynische reageerders lijken maar niet te willen geloven dat duurzame ambities niet ten koste hoeven te gaan van het rendement, ondanks het wetenschappelijk onderzoek dat zowel het ABP als de Amsterdammers aanhalen. Bovendien: duurzaamheid (wat meer is dan alleen ‘groen’) is ook een logische wens voor een pensioenfonds dat waarde zoekt op de lange termijn.

In de discussie die volgde deed het ABP overigens geen concrete, duurzame toezeggingen, hetgeen tot scepsis en frustratie leidde bij de Amsterdammers (en opluchting bij de reageerders die vreesden dat de eisers het pensioenfonds zouden gijzelen). Zo houden beide groepen ambtenaren het ABP scherp ten aanzien van rendement en duurzaamheid.

Er komt een nieuw pensioenstelsel aan en daarover worden nu belangrijke beslissingen genomen. Die moeten uitgebreid met de achterban worden besproken. Scepsis kan goed zijn, als daarmee een levendige discussie over die beslissingen ontstaat. Cynisme, dat met een reflex de deur dichtgooit, kan de discussie vroegtijdig doen eindigen. Dus: houd de discussie scherp door niet te vervallen in oude reflexen.

Blijf het ABP aanspreken op de resultaten, zowel qua rendement als qua duurzaamheid. Dat zijn immers allesbehalve tegenstellingen. 

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Ik roep het ABP op om niet meer in BIO-massa, en horizon-en landschapsvervuilende wind en zonne-energie te investeren en vooral niet meer in Amsterdam.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Aanvankelijk waren ze in Amsterdam niet eens op de hoogte van het feit dat het ABP als één van de eerste pensioenfondsen al jaren geleden duurzaamheidsbeleid had opgezet en nu willen ze daarin meer snelheid. Het is echter verstandig om dit langs de weg van de geleidelijkheid te doen en wel om de volgende redenen:

1.Je kunt niet van vandaag op morgen omschakelen van fossiel naar elektriciteit, zeker niet als bijvoorbeeld kernenergie nog steeds wordt uitgesloten en waterstof onvoldoende is ontwikkeld.

2. Wat overigens te denken van de milieuberg aan zonnepanelen (cadmium, lood, floatglas) die over 20 jaar ontstaat? Is daar al eens over nagedacht door Groen Links?

3. Snel moeten handelen op beurzen is bovendien een slecht instrument. Rendementen worden over het algemeen over een langere periode gemaakt.

4. Waarom wordt weer het pensioenfonds uitgekozen wat al het beste van alle pensioenfondsen op duurzaamheidsbeleid presteert?

Misschien kunnen ze in de republiek beter eerst eens nadenken alvorens wat te roepen of hun eigen pensioenfondsje oprichten?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Lisa Oude / Gemeente Nijmegen
Terechte column! En erg bijzonder de wederom cynische kritieken hieronder te lezen. De columnist wijst terecht dat we inspraak moeten krijgen of op z'n minst geconsulteerd worden in waar ons geld naar toe gaat. De Amsterdamse groep verkondigt hun mening. Dat staat ze vrij om te doen. En ze staan daarin niet alleenIn de steden Maastricht, Den Haag, Leiden, Groningen, Utrecht en mijn eigen stad, Nijmegen, hebben Colleges van B&W het ABP de afgelopen vijf jaar brieven gestuurd met dezelfde strekking: een oproep om met pensioengeld in gezonde en duurzame zaken te beleggen, die op lange termijn ook financieel gunstiger zijn dan fossiel. Dit is dus zeker niet alleen iets wat vanuit de hoofdstad komt.Als ik de website lees vragen ze om een plan tot divesteren, dus niet vandaag of morgen, schrijnend dat het ABP ook nog niet eens een plan heeft om hun beleggingen terug te brengen. En praat me niet van de VBDO rankingslijst die ABP tot duurzaamste fonds betiteld waar hieronder op wordt gewezen, deze organisatie kijkt alleen maar naar wat pensioenfondsen op papier beloven, die kijken niet naar de type beleggingen of hoe pensioenfondsen klimaatresoluties tegenhouden op aandeelhoudersvergaderingen. Dus dat komt niet tot uiting in de zogenaamde mooie prijs tot duurzaam fonds. Kijk bijvoorbeeld liever naar de eerlijkepensioenwijzer.nl voor een echt beeld van waar jouw pensioenfonds heengaat. Daar ben ik verre van trots op.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Petra
@Zipje,De rest van Nederland mag wel 'genieten' van deze wiebelstroomleverende apparaten?Hoe egoïstisch ben je?!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Karel van Klaveren
En, zouden die Amsterdamse ambtenaren zelf nooit fossiele brandstof gebruiken? Wat denkt u: Ze vliegen nooit. Ze hebben allemaal een warmtepomp. En ze rijden allemaal elektrisch (dat de elektriciteit met fossiele brandstof wordt opgewekt, laten we maar even rusten).Gelooft u het? Ik geloof er geen barst van. Maar deugen, dat doet men graag, vooral in de hoofdstad. En nog meer als anderen daarvoor in actie moeten komen. De auteur van dit artikel vormt vast geen uitzondering!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie