Advertentie
carrière / Nieuws

Bonden willen +2,5 procent voor gemeenteambtenaar

De cao-onderhandelingen voor de gemeente zijn begonnen. De vakbonden eisen 2,5 procent salarisverhoging voor ambtenaren.

20 februari 2017

De vakbonden FNV, CNV en CMHF zetten in op een loonsverhoging van 2,5 procent voor gemeenteambtenaren. De VNG heeft echter al eerder laten weten weinig tot geen loonruimte te zien. De onderhandelingen voor een nieuwe gemeente-cao komen eraan, bonden en werkgevers hebben hun inzetbrieven inmiddels uitgewisseld.

Economie trekt aan

Weinig loonsverhoging in de afgelopen jaren en een fikse stijging van zorgkosten vindt FNV Overheid een goede reden voor de 2,5 procent bovenop het ambtenarensalaris. ‘In afgelopen jaren is sprake geweest van een zeer gematigde loonontwikkeling mede als gevolg van de economische crisis. In sommige jaren was de loonontwikkeling zelfs nul procent’, aldus de FNV. ‘Inmiddels is de economie weer aan het aantrekken en is er sprake van economische groei. De inflatie is echter ook aan het oplopen en kwam in januari uit op 1,6 procent.’

Tegemoetkoming ziektekostenpremie 

Behalve het percentage wil de bond ook een tegemoetkoming voor de verhoogde premie voor de ziektekostenverzekering. ‘De tegemoetkoming voor de ziektekosten is al jaren niet meer gestegen. We stellen daarom voor de jaarlijkse tegemoetkoming met 100 euro te verhogen voor iedereen.’


Zeer bescheiden

Veel extra geld lijkt er voor bij gemeenten werkzame ambtenaren in de nieuwe cao-periode niet in te zitten. De waardering van de gemeentelijke werkgever voor de inzet en kunde van medewerkers moest eerder volgens de VNG weliswaar mede tot uiting komen in goede arbeidsvoorwaardenafspraken, zoals over salaris en pensioen, maar daar zitten grenzen aan. 'Als er al ruimte is voor loonontwikkeling, dan is die zeer bescheiden', aldus de VNG.

Reacties: 27

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

henk
We leven in een tijd waarin de VNG bobo's willen scoren. Inhoudelijk geen enkel oog voor de misstanden bij zeer veel gemeentelijke organisaties. Die misstanden zijn het gevolg van:

- vertrek van goed gekwalificeerd personeel

- wethouders en gemeentesecretarissen die in de kont van de VNG kruipen en verbloemen wat feitelijk mis is

- mismanagement door inteelt

- negatief imago veroorzaakt door de politiek en VNG

- er wil geen jongere meer werkenDe middelde leeftijd is inmiddels gestegen tot 54 !!! Wetend dat velen nu blijven zitten tot ze 69 of 70 jaar zijn, is de organisatie dood! Een soort belastingdienst maar dan erger.

En beste VNG: als je niet voor je personeel overhebt, krijg je wat je toekomt. Jammer dat de voorzitter van de VNG hier mee wegkomt.......... Ik ben voor persoonlijke aansprakelijkheid indien onbehoorlijk bestuur / management plaatsvindt

-
Fritz
Beste Theo,

Wat mij betreft akkoord hoor, maar dat voeren we dan pas in als de niet-georganiseerde ambtenaren ook mogen meepraten en meebeslissen bij de onderhandelingen. En omdat de niet-georganiseerden nu eenmaal verreweg de grootste groep is, krijgt de vertegenwoordiger van die groep een doorslaggevende stem. Akkoord?
Geertje / Stafmedewerker
Nu, gisteren vernomen dat er weer ruimte is voor de ambtenarensalarissen, mn door de grote meevallers van miljarden. Kan mi dan worden opgetrokken tot minimaal 4% erbij gezien wat wij allemaal hebben ingeleverd gedurende jaren.....
wila / ambtenaar
Misschien moeten we zo vlak voor de verkiezingen andere middelen in de strijd gooien. Social media gebruiken. De druk opvoeren. Bonden zijn veel te lief in de strijd. We pikken al 10 jaar een zeer gematigde loonontwikkeling (koopkracht ingeleverd).
henk
@ wila en allenStem niet op vvd, PvdA, cda, GroenLinks, D66. Deze partijen hebben de ambtenaren in de steek gelaten

Nieuwsbreker
Benieuwd wat hiervan overblijft..... Ik denk 0,0001% erbij. de vlag kan uit
Theo van Kerkhof / beleidsadviseur
De salarisverhoging die de bonden er uit slepen, zou alleen voor leden van de vakbonden moeten gelden. De niet-georganiseerden vinden hun salaris hoog genoeg, of ze willen enkel profiteren van de inzet van collega's, die wel lid van een vakbond zijn.
John / Toezichthouder
Waarom niet de CAO's van alle ambtenaren gelijk trekken?

Rijksambtenaren krijgen veel meer, Provinciale ambtenaren krijgen iets meer en gemeenteambtenaren krijgen niets meer. Inzet kan wel 2,5% zijn, maar ze zullen wel op max. 0,5% uitkomen en dan van de daken schreeuwen dat we blij moeten zijn. Als dit zo door gaat, ga ik het bedrijfsleven weer in, net als velen met mij. Er blijven dan bijna geen gemeenteambtenaren meer over. Wat dan?
ed / projectleider
Vakbonden hebben in de laatste 20 jaar NIETS voor elkaar gekregen. We hebben zelfs een dame als aanvoerster van de bekende vakbond gehad, die het enige nog waardevaste element; pensioen met 65 in de uitverkoop heeft gedaan. Waarvoor nog dank. Zelf heeft ze natuurlijk een prima job in het Europees Parlement en straks een pensioen om u tegen te zeggen. De VNG heeft in de laatste salarisverhogingsronde iedere ambtenaar een sigaar uit eigen doos gegeven met zogenaamde verlaging van de premie. Ook dit vonden de bonden allemaal prima. Feitelijk loopt de gemiddelde ambtenaar al 10 jaar achter op het bedrijfsleven. Arbeidsvoorwaarden zijn lokaal al ver beneden normale - in het bedrijfsleven gangbare- waarden gebracht. Bij veel gemeenten zijn alle voordelen tot vrijwel nihil vermindert qua secondaire arbeidsvoorwaarden. Het wachten is op de volgende bezuinigingsronde nu het IKB systeem is ingevoerd. Dit alles natuurlijk weer onder het mom van de verschrikkingen van vergrijzing en de noodzaak om voor de toekomst jongeren aan het werk te zetten. 2,5 % verhoging van het salaris zou het minimale moeten zijn om nog enigzins aan te sluiten op de salaris ontwikkelingen. Maar daar gaan de bonden natuurlijk wederom niet voor zorgen. Zal weer uitdraaien op 1 % nu; 0,5 % over een jaar en grotendeels wederom als sigaar uit eigen doos. Waar zijn de tijden gebleven van actie.
Reynders / ambtenaar
Ik stel voor om Wiebes verantwoordelijk minister voor ons te maken. Dan kunnen wij misschien ook zo'n riante afvloeiingsregeling als bij de belastingdienst krijgen want na 31 jaar overheid heb ik het wel zo'n beetje gehad in deze sector. Begonnen met de greep in de ABP kas en de laatste jaren alleen maar een afbraakbeleid/sigaren uit eigen doos. De vakbonden stonden erbij en keken ernaar. Waarvoor betaal ik nog lidmaatschapsgeld? Eens met Theo, ik betaal al 30 jaar voor de vakbond en de niet-georganiseerden profiteren alleen maar mee. Hier zit ook fundamenteel iets niet goed.
Frits / beleidsmedewerker
Ik haal mijn arbeidsvreugde gelukkig niet alleen uit mijn loonzakje. Maar het zou de VNG als werkgever sieren als ze zich ook een keer als aantrekkelijke werkgever zouden positioneren in de slag om de talentvolle jongere. Maar voorlopig lijkt het weer om penny wise, pound foolish te gaan.
Gert-Jan / Beleidsadviseur
Sinds wanneer bepaalt alleen de VNG wat gemeenteambtenaren erbij krijgen? De vakbonden zijn uiteindelijk toch in het leven geroepen om daar voor te strijden en het eventueel af te dwingen? Of zijn ze daar te lief voor geworden? Wat het Rijk en de arme leraren kunnen, kunnen wij ook, anders kan de vakbond zich beter opheffen! Aktie, aktie!
Hendrik
Ik zou zeggen laten we ons om de week massaal ziekmelden. Oorzaak: ziek van deze werkgever
Jack
Het is helder. Er is actie nodig. Daarin moet men creatief zijn. Massaliteit is niet altijd nodig.
Kader Jansen / hoofd bedrijfsbureau
Al vele jaren worden de arbeidsvoorwaarden minder, weinig loonsverhoging en steeds later met pensioen dat inmiddels middelloonpensioen is geworden. Om nieuw goed personeel te vinden zal er ook een marktconform salaris geboden moeten worden. De andere voordelen van ambtenaar zijn, zijn inmiddels allemaal afgeschaft met over enkele jaren de laatste actie het afschaffen van de ambtenaren status. Hier mag een goede financiele compensatie tegenover staan en dan is 2,5% wel een minimum.
henk
2,5 % is veel te weinig. GemeenteMbtenaren lopen 8% tot 10% achter t.o.v. Rijksambtenaren, 2e kamerleden, provincieambtenaren, e.d.Idooit van de bonden om zo veel te laag in te zetten

Gerrit
Toevoeging namens het VNGin (voor ons) goede arbeidsvoorwaardenafspraken
Janet / beleidsadviseur
Volgens mij is er al sprake van een voorstel voor een zeer matige loonsverhoging. 2,5% is peanuts. Zeker na al die jaren waar er geen sprake was van loonsverhoging en nog niet eens van volledige compensatie. Dat naast de verdere afbraak van de secundaire arbeidsvoorwaarden maakt dat ik niemand meer zou aanraden om bij een gemeente te gaan werken.
Steven de Jong / Salarisadminstrateur
Lekker op tijd. Nog 1 maand om overeenstemming te bereiken.Waar ik benieuwd naar ben is de inzet van VNG mbt pensioendossier? Het enige dat gecommuniceerd wordt: premie gaat omhoog dus geen loonruimte.Deze premiestijging is niet alleen voor werkenden! Hierin zitten ook de gestegen leeftijden van gepensioneerden, slapers en bijdrage aan herstel ook voor deze groepen. Begrijp ik nu goed dat de werkenden deze solidariteit mogen opbrengen? Wat is hierin dan de verantwoordelijkheid als ex werkgever?

Steven de Jong / Salarisadminstrateur
NB: pensioen betreft 20% van je arbeidsvoorwaarden
Maurice / beleidsmedewerker
Ach ja, waarom zou je als werkgever bij de komende krapte op de arbeidsmarkt ook willen investeren in goede arbeidsvoorwaarden en waarom zou je ook aantrekkelijk voor jongeren willen worden? De concurrentieslag met het bedrijfsleven is allang gemist en het uitstervend beroep 'gemeenteambtenaar' is binnen de kortste keren alleen nog maar bestemd voor vastgeroeste, grijze 50-plussers.....
H. Wiersma / gepens.
De VNG neemt een belachelijk standpunt in. Gemeenteambtenaren worden al jaren minder goed behandelt dan o.a. rijks- en provincieambtenaren. Ga maar eens vergelijken sinds 2009. Gemeenten krijgen via het Gemeentefonds wel de financiële middelen van het Rijk maar weigeren die door te geven. Op die manier verdwijnen financiële middelen, die bestemd zijn voor salarisverbetering, in de algemene middelen van gemeenten. Het is aan de vakbonden om dat beleid van de VNG (en gemeenten) een halt toe te roepen.
Jantine
Wat mij betreft de laatste kans voor de bond. Als ze er weer niks van bakken, dan zeg ik mijn lidmaatschap op na 20 jaar.
peter Krul
Ik vind dat bij een goed werkgeverschap ook goede voorwaarden voor je personeel horen. De overheid laat het al jaren afweten met als gevolg een de gedemotiveerde hoeveelheid ambtenaren bij:

- politie

- defensie

- gemeenteambtenaren

- belastingdienst

- etc.Het motto "wie goed doet, zal goed ontmoeten" is bij deze werkgever volslagen onbekend. Jonge mensen willen hier echt niet meer werken. En terecht!
Jos / Adviseur
Beste Maurice, ik begrip dat 50+ voor jou gelijk staat aan vastgeroest? Als beleidsmedewerker zou je toch in staat moeten zijn tot iets objectievere opvattingen. Wordt het niet tijd om aan je eendimensionale beeldvorming te gaan werken?
Arnold / gemeentemabtenaar
Ze komen er vanzelf achter. De arbeidsmarkt trekt aan en straks wordt massaal overgelopen naar het bedrijfsleven. Dit in combinatie met de pensionering van de "geboortegolvers" zorgt voor rampzalige scenario's waar ze dan zelf om hebben gevraagd.
Bertus / Observant
En onze bestuurders blijven ook oorverdovend stil. Zij zouden de VNG eens kunnen wijzen op het feit dat gemeente ambtenaren over meer dan 10 jaar geen % meer koopkracht hebben gekregen.
Advertentie