Advertentie
carrière / Nieuws

Besparing op Vlaamse ambtenaren levert niets op

1400 banen moesten er weg bij de Vlaamse overheid. De inhuur van externe deskundigen leidde echter tot hoge kosten en verlies van knowhow.

31 januari 2024
Het Rekenhof in Brussel
Shutterstock

Het Rekenhof, het Vlaamse equivalent van de Nederlandse Algemene Rekenkamer, laat geen spaan heel van de bezuinigingen op personeel binnen de Vlaamse overheid. De bezuinigingsoperatie leidde nauwelijks tot minder uitgaven, maar wel tot forse inhuur van externe consultants en verlies aan knowhow.

Projectmanager 'Dossiers op Orde' pSG-cluster

JS Consultancy
Projectmanager 'Dossiers op Orde' pSG-cluster

Adviseur HR

Gemeente Oirschot via Geerts & Partners
Adviseur HR

Nauwelijks banen geschrapt

De Vlaamse overheidsorganisaties moesten het met 1400 minder ambtenaren doen, zo besloot de Vlaamse regering onder leiding van minister-president Jan Jambon enkele jaren geleden. Dat moest tot een slanke en efficiënte, toegankelijke en op de burger gerichte overheid leiden. En het moest tevens een besparing van 75 miljoen euro per jaar opleveren.

Maar, zo blijkt het een rapport van het Rekenhof, dat bleek niet het resultaat. Er werden nauwelijks banen geschrapt, omdat sommige diensten toch extra mensen mochten aannemen omdat ze er taken bij hadden gekregen. ‘Met als gevolg dat er ondanks de besparingen eind 2022 weer meer ambtenaren aan de slag waren dan in 2019,’ zo meldt de Gazet van Antwerpen.

Ook kerntaken uitbesteed

Daar waar het wel lukte het personeelsbestand te verminderen, bleken tal van taken, ook kerntaken, te worden uitbesteed aan externe bedrijven. Waarmee volgens het Rekenhof veel knowhow verloren ging. De inhuur van externen drukte ook zodanig op de budgetten dat het Rekenhof tot de conclusie komt dat het goedkoper zou zijn geweest als de taken door de eigen ambtenaren waren uitgevoerd in plaats van door inschakeling van externe experts.

Stress en burn-out

Daarnaast nam de werkdruk en daarmee de uitval door stress en burn-out ook nog eens toe. Dat alles kwam met name doordat de besparingsoperatie werd ingezet zonder veel inzicht in wat het moest opleveren en hoe dat moest gebeuren.  ‘De beoogde ambities voor een slanke, burgergerichte overheid zijn niet gestructureerd, maar eerder ad hoc en beperkt behaald.’

In de Gazet van Antwerpen noemde de overheidsvakbonden de besparing op personeel eerder dan ook al ‘puur boerenbedrog’.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie