Advertentie
carrière / Nieuws

VNG wil ruim anderhalf miljoen steken in arbeidsmarktcampagne

Omdat de vraag naar gemeenteambtenaren de komende jaren onverminderd hoog blijft, zijn ‘drastische maatregelen en gericht beleid’ nodig.

08 juni 2023
Arbeidsmarktcampagne Zaanstad
ANP

Het toenemend tekort aan ambtenaren zorgt langzaam maar zeker voor slechtere gemeentelijke dienstverlening. Om toch aan voldoende medewerkers te komen, wil de VNG de komende jaren 1,6 miljoen euro steken in een arbeidsmarktcampagne.

Personele pools

Het VNG-bestuur vraagt gemeenten volgende week tijdens de Algemene Ledenvergadering om toestemming in de periode 2024-2026 jaarlijks ruim een half miljoen euro te mogen inzetten voor de ondersteuning en aanpak van gemeenten van de arbeidsmarktkrapte. Van dat geld worden onder andere onderzoeken gedaan naar het vormen van personele pools. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan specialisten-pools van bijvoorbeeld vergunningverleners. Door effectievere inzet van beschikbare personele capaciteit zou de uitvoeringskracht van de gemeenten kunnen worden vergroot. De VNG wil nagaan waar en wanneer dergelijke personele pools haalbaar zijn.

Sociale media

Onderdeel van de aanpak is ook het vergroten van de zichtbaarheid van gemeenten door middel van bijvoorbeeld het plaatsen van blogs op sociale media en het uitvoeren van een verkenning naar het eventueel gezamenlijk oppakken van diensten en producten in samenwerkingsverbanden (of door de VNG). Een andere concrete actie is het door een extern bureau laten doen van een onderzoek naar arbeidsmarktkrapte op de lange termijn.

Drastische maatregelen

Volgens de koepelorganisatie blijft de vraag naar gemeenteambtenaren de komende jaren onverminderd hoog. In
het laatste kwartaal van 2022 steeg de vraag naar medewerkers met 31 procent vergeleken met het kwartaal daarvoor. Er stonden 11.442 vacatures uit. Het VNG-bestuur haalt ook een recent SER-advies aan over arbeidsmarktkrapte, waarin de adviesraad stelt ‘dat drastische maatregelen en gericht beleid’ nodig zijn.

Werkdruk en stress

Het personeelstekort is dermate groot dat het gemeenten belemmert in het realiseren van de ambities in velerlei sectoren, zoals ruimtelijke ordening, milieu, bouwen en ict. De krapte zorgt ook voor een hogere werkdruk bij zittende werknemers en een hoger ziekteverzuim. Dat is inmiddels opgelopen tot 6,7 procent. Van dat verzuim is 63 procent gerelateerd aan werkdruk/stress. En of dat nog niet genoeg is, kampen gemeenten ook nog met een snellere uitstroom en een toename van onderlinge concurrentie: het bij elkaar wegkapen van schaars personeel.

Imago-campagne

Het voorstel van de VNG voor een meerjarige, gecoördineerde aanpak van de arbeidsmarktkrapte heeft met name tot doel om de onderlinge concurrentie tussen organisaties te voorkomen en samenwerking te stimuleren. Dat moet uiteindelijk leiden tot minder kosten voor gemeenten en betere resultaten: ‘niet ieder voor zich maar samen.’ Een eenjarig plan biedt volgens de VNG onvoldoende soelaas. Omdat uit het verleden is gebleken dat grootschalige, landelijke imago-campagnes niet het juiste effect sorteren, wil de VNG inzetten op een gerichte arbeidsmarktcampagne ‘met een persoonlijke benadering.’

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 11 van deze week.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

R. D.
Kom dan ook voor 2024 met een goede CAO zodat (jonge) mensen wel bij gemeenten/SGO's willen werken en vooral ook, blijven werken. Zolang adviesbureau's, die via uitbestedingen gemeentelijke taken uitvoeren, hun medewerkers belonen met een hoger loon én een leaseauto blijven die het personeel wegkapen bij gemeenten. Zorg dat je mensen aantrekt en vasthoudt.
Advertentie