Advertentie
carrière / Nieuws

Onrust en onvrede in Vught

Waar anonieme Vughtse ambtenaren spreken over een onveilige werksfeer, stelt de burgemeester dat er geen angst- en afrekencultuur is.

12 februari 2024
angstcultuur-def.jpg

‘We voelen ons geschoffeerd en geïntimideerd of worden genegeerd’, vertelden klokkenluidende ambtenaren van de gemeente Vught onlangs aan het Brabants Dagblad. Volgens hen is het ‘één grote bende’ en zijn verschillende mensen naar vertrouwenspersonen gestapt. ‘Er is een onveilige werksfeer en er heerst een machtscultuur. We hebben er slapeloze nachten van.’

Senior Adviseur Parkeren

JS Consultancy in opdracht van de gemeente Haarlem
Senior Adviseur Parkeren

Senior jurist

Zorginstituut Nederland
Senior jurist

Stroeve samenwerking

‘Er zijn signalen van onrust bij ons bekend’, aldus de Vughtse burgemeester Roderick van de Mortel en gemeentesecretaris Wouter Keijzers in een reactie naar het Brabants Dagblad (BD) op de noodkreet van de ambtenaren. Ook zou er volgens hen niemand ontslagen zijn. Wel meldt het BD dat liefst 36 medewerkers van de gemeente Vught het afgelopen jaar hun biezen hebben gepakt. ‘Twee keer zoveel als in 2018. Van bodes tot aan het management. Uit eigen beweging, in “overleg” of op verzoek.’ De adjunct-directeur zou op non-actief zijn gezet, omdat de samenwerking met de gemeentesecretaris steeds ‘stroever’ begon te verlopen, staat in een intern bericht dat het BD inzag. Tegen de krant zeggen Van de Mortel en Keijzers dat van een stroeve samenwerking ‘geen sprake is’.

Puinhoop

Het Brabants Dagblad kreeg niet alleen meerdere mails van anonieme ambtenaren, maar sprak ook met drie klokkenluiders. ‘Wie niet ja en amen zegt, ligt eruit’, zei één van hen. ‘Er wordt met verheven stem gesproken en mensen worden bedolven onder het werk (…) Er is veel onrust en onvrede’, zeggen de anderen onder meer. Ook vakbond FNV is op de hoogte. Een FNV-bestuurder vertelt dat mensen het over ‘een puinhoop’ hebben. Het college en de gemeentesecretaris zouden zich als regenten gedragen, ‘oppermachtig’. Ze zouden eigenhandig beleidsstukken aanpassen en geen gehoor geven aan het vakkundig oordeel van de ambtenaren. De gemeentesecretaris zou een ‘marionet’ van het college zijn. De vakbond gaat deze week met de ondernemingsraad in gesprek en zoekt daarna mogelijk contact met de gemeenteraad.

Er is geen machtsnetwerk waarin medewerkers zijn geschoffeerd en/of ontslagen.

De Vughtse burgemeester Roderick van de Mortel en gemeentesecretaris Wouter Keijzers

Bestuurscultuur hervormen

De ‘plots’ op het intranet verschenen bouwvisie ‘Vught bouwt verder’ zou de aanleiding zijn van de onrust. Pas na kritiek werd deze visie toegelicht, terwijl ontevreden ambtenaren werden verwezen naar de gemeentesecretaris. Die kreeg in 2022 de opdracht om de bestuurscultuur mee te helpen hervormen. Er zou meer ruimte voor betrokkenheid van inwoners moeten komen. De reorganisatie leidde tot het verdwijnen van functies. De ‘boosheid’ onder ambtenaren is volgens de burgemeester en gemeentesecretaris ‘inherent aan het proces van verandering’, waarbij zij erkennen dat communicatie en zichtbaarheid beter kunnen.

Geen afrekencultuur

‘Maar er is geen sprake van een organisatie met een angst- en afrekencultuur', stellen zij. 'Er is geen machtsnetwerk waarin medewerkers zijn geschoffeerd en/of ontslagen. Ook in andere duidingen en verwijten herkennen we ons niet.’ Onder het artikel schrijft oud-gemeenteraadslid Marion Quekel (Gemeentebelangen) overigens dat ambtenaren eerder juist de dienst uitmaakten in Vught en dat na de komst van burgemeester Van de Mortel 'de burger weer een kans kreeg'. 'Ik begrijp dat dit tot op de dag van vandaag frustreert, maar die macht die zij hadden frustreerde menig raadslid.'

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie