Advertentie
carrière / Nieuws

Ambtenaar wenst titel senior niet te verliezen

'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

30 september 2022
In de clinch - weegschaal
Shutterstock

Samenwerking en communicatie zijn zwakke punten van een ambtenaar uit Hoeksche Waard. Als haar seniortitel dreigt te worden afgepakt, gooit de ze de kont tegen de krib. Is dat alles voldoende om de arbeidsovereenkomst te ontbinden?

Adviseur VTH-werkprogramma

JS Consultancy namens de Omgevingsdienst Brabant Noord
Adviseur VTH-werkprogramma

Leidinggevende Klant Contact Centrum & Burgerzaken

Gemeente Meierijstad
Leidinggevende Klant Contact Centrum & Burgerzaken

Maaike Grafdijk* werkt al twintig jaar als ambtenaar, bij verschillende gemeenten. Met haar huidige, Hoeksche Waard, ontstaan er problemen. De samenwerking met een collega, haar manier van communiceren, haar takenpakket, spanningen in haar team, de ontbrekende chemie met een wethouder – alles komt ter sprake in een voortgangsgesprek, dat haar leidinggevende afkapt als Grafdijk met stemverheffing gaat spreken. Later meldt zij zich ziek.

Ze gaat re-integratiewerkzaamheden verrichten, er wordt mediation voorgesteld en coaching aangeboden. De coaching moet zijn gericht op het verhogen van het zelfreflecterend en zelfkritisch vermogen van Grafdijk, en moet haar houding en gedrag richting leidinggevenden en collega’s verbeteren. Dat doel accepteert Grafdijk niet, de coaching betaalt ze zelf wel. Het mediationtraject is zonder resultaat geëindigd.

Vervolgens wordt gesproken over een herplaatsing, die gepaard moet gaan met een verbetertraject. Daarbij zal zij de titel van ‘senior’ verliezen en wordt haar salaris verlaagd van schaal 11 naar 10. Grafdijk stemt daar niet mee in, met het hele verbetertraject trouwens niet. De gemeente schuift wat: ze blijft in schaal 11 als ze instemt met het verbetertraject. Zo niet, dan volgt een re-integratie buiten de gemeente. Grafdijk gaat er niet op in.

Omdat de gemeente vindt dat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, wil deze bij de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden. De gemeente is bereid een transitievergoeding van 26.420 euro bruto te betalen. Grafdijk wil, als ze moet vertrekken, een transitievergoeding 44.312 euro en een billijke vergoeding van twee ton. De kantonrechter maakt er een transitievergoeding van 38.968 van, meer niet.

Grafdijk gaat in hoger beroep bij het gerechtshof Den Haag. Ze wil herstel van de arbeidsovereenkomst en twee ton. Want: de gemeente heeft te weinig gedaan om de verstoorde verhoudingen met haar leidinggevende en binnen haar team te verbeteren. De gemeente voldeed niet aan haar herplaatsingsverplichting en stelde onacceptabele voorwaarden. De gemeente heeft ernstig verwijtbaar gehandeld en moet daarom de billijke vergoeding betalen.

Misschien kun je beter vertrekken

Het hof ziet in dat de arbeidsverhouding behoorlijk is verstoord. De gemeente mocht de arbeidsovereenkomst ontbinden. Sinds Grafdijk in het team zit zijn er problemen en die zijn niet opgelost, ondanks de mediation- en coachingpogingen door de gemeente. Grafdijk kreeg ook een functie aangeboden die past bij haar opleiding, ervaring en capaciteiten maar ze wees dat af omdat ze dan geen senior meer zou zijn. Het voorgestelde verbetertraject was alleszins begrijpelijk. De gemeente had voldaan aan haar herplaatsingsplicht. Het hof stelt de transitievergoeding vast op 44.145 euro bruto – iets meer dan de kantonrechter omdat die niet al haar voorgaande jaren als ambtenaar had meegerekend.

De gemeente heeft voortdurend overleg gehad over Grafdijks functie. Zelf vond zij haar werkzaamheden van onvoldoende niveau, zo bleek uit een gesprek met haar leidinggevende. Die liet toen zijn irritatie over haar blijken en zei: misschien kun je beter vertrekken. Voor het hof is dat slechts één incident en dan kan niet worden gesproken van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De gemeente heeft zich voldoende ingespannen om tot een oplossing te komen voor de problemen rond Grafdijk. De gemeente heeft niet vanaf het begin alleen maar aangestuurd op haar vertrek, zoals zij betoogt. Er is geen grond voor een billijke vergoeding.

* De naam is gefingeerd.
ECLI:NL:GHDHA:2022:1642

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie