Advertentie
carrière / Nieuws

Minder integriteitsmeldingen bij gemeente Den Haag

In 2021 kreeg de gemeente Den Haag 121 integriteitsmeldingen. Misbruik van informatie en overtreding van interne regels gebeurde het meest.

22 juni 2022
kompas-integriteit.jpg

In 2021 ontving de gemeente Den Haag 121 integriteitsmeldingen. Misbruik van informatie en overtreding van interne regels kwamen het meest voor. Naar tien meldingen is een feitenonderzoek gestart, waarvan er zeven zijn afgerond. Dat blijkt uit het eerste jaarverslag van het Haagse Bureau Integriteit. Er zijn geen meldingen gedaan over de integriteit van bestuurders. 

Afname

De 121 integriteitsmeldingen van 2021 waren er 6 procent minder dan in 2020 (129 meldingen). In 2019 waren er nog 92 meldingen. Van de 121 meldingen van vermoedens van schendingen in 2021 konden er 78 niet concreet gemaakt worden, omdat de afzender anoniem was of het een melding over een medewerker van een andere organisatie betrof. Deze worden waar mogelijk doorgezet. 28 meldingen zijn door de eigen leidinggevende met de betrokken medewerker besproken. De feiten zijn dan zo duidelijk dat een nader onderzoek niet nodig is. Er worden dan werkafspraken gemaakt of er volgt een formele waarschuwing. Van de vijf vooronderzoeken die zijn afgerond was er één geval van vermoedens van machtsmisbruik. Het vervolg hiervan is door de leidinggevende opgepakt.

Intimidatie

Daarnaast hebben de vertrouwenspersonen 218 meldingen ontvangen van ongewenst gedrag. Dit gaat onder andere om (seksuele) intimidatie (127), discriminatie (15) en pestgedrag (26). Ten opzichte van 2020 (242 meldingen) is dit een afname van 10 procent. Den Haag beschikt over één centrale vertrouwenspersoon, 24 decentrale vertrouwenspersonen en een externe vertrouwenspersoon. De laatste heeft in 2021 18 medewerkers ondersteund, afkomstig uit verschillende diensten. In 2021 zijn 37 medewerkers door een vertrouwenspersoon ondersteund bij een vermoeden van een integriteitsschending. Dat is een daling van 14 medewerkers ten opzichte van 2020.

Meer eenduidig

Het centrale Bureau Integriteit is opgericht op 1 juli 2021 met als doel ‘meer eenduidige, minder versnipperde en meer professionele ondersteuning aan de lijn te bieden' op het gebied van integriteit, staat in de bijgaande brief. Integriteit is een belangrijk onderwerp voor de gemeente, aldus Saskia Bruines (D66), wethouder Personeel & Organisatie. ‘Zorgen voor een veilige werkomgeving is de taak van de gemeente. Medewerkers moeten zich veilig en vrij voelen om dilemma’s bespreekbaar te maken. Samen bewaken we de aandacht voor integriteit door onszelf af te vragen of we het goede doen en voor wie. Zo is en blijft dit onderwerp een zaak van ons allemaal.’

Morele beraden

In december vorig jaar is gewerkt aan een plan van aanpak om het ‘morele leerproces’ binnen de organisatie te stimuleren. ‘Door bijvoorbeeld vaker morele beraden te organiseren en de uitkomsten hiervan anoniem, maar systematisch vast te leggen werken we als organisatie toe naar een gezamenlijke moresprudentie’, staat in het jaarverslag. Hierdoor is het mogelijk om structurele dilemma’s te herkennen, te analyseren, hiervan te leren en zo de organisatie te verbeteren. ‘Het morele leerproces helpt ambtenaren (vaak terugkerende) lastige besluitmomenten te herkennen en op juiste wijze te behandelen.’ In 2021 is ook een begin gemaakt met een advies en actieplan om het ambtenarenapparaat van de gemeente weerbaarder te maken tegen ondermijnende invloeden.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie