Advertentie
carrière / Nieuws

Kiezen maar: 750 varianten ambtseed in omloop

Nieuwe ambtseed voor rijksambtenaren, gemeenten kunnen kiezen voor eigen aanpassing

03 februari 2023
Eed afleggen
Shutterstock

Rijksambtenaren krijgen een andere ambtseed. Als gemeenten dat ook willen voor hun medewerkers, moeten ze dat voor 15 maart 2023 doorgeven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Verschillende teksten

Elke gemeente heeft haar eigen ambtseed. Die kunnen gemeenten ook aanpassen. Een wijziging van die tekst moet worden doorgegeven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. De minister neemt deze tekst op in een bijlage van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017. Dan pas is de nieuwe ambtseed geldig. Deze bijlage bevat de ambtseed en -belofte van het rijk en van een groot aantal gemeenten, provincies, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen, openbare lichamen voor beroep en bedrijf, en ZBO’s – bij elkaar zo’n 750 verschillende teksten.

Aanpassingsronde

Wijziging van de tekst van de ambtseed of -belofte kan niet op elk willekeurig moment. Nu komt er een nieuwe ‘aanpassingsronde’. Tot en met 14 maart 2023 kunnen gemeente hun wijziging doorgeven. Gemeenten moeten een revisieversie van de ambtseed- en belofte opsturen, en een eindversie. Het is niet bekend wanneer er een volgende gelegenheid is.

Respect

De ambtseed die alle rijksambtenaren afleggen als ze in dienst treden, wordt in ieder geval aangepast. In die ambtseed wordt meer nadruk gelegd op het feit dat rijksambtenaren werken in het algemeen belang voor onze samenleving. Volgens minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken drukt de nieuwe eed nog beter uit dat ambtenaren in hun werk met alle mensen omgaan op basis van rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en respect.

Verouderd

Rijksambtenaren ervaren de huidige eed als verouderd en moeilijk te begrijpen. Naar verwachting wordt hun nieuwe eed – ‘in begrijpelijk en herkenbare taal’ – vanaf 1 januari 2024 gebruikt. Eerder kan niet, gezien het wetgevingsproces dat moet worden doorlopen.

De ambtseed is een belangrijk juridisch document. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid eerlijk en betrouwbaar functioneert. Een ambtenaar die de ambtseed of belofte aflegt, zweert of belooft dat hij deze regels nakomt.

De nieuwe ambtseed voor rijksambtenaren wordt op meerdere plaatsen aangepast. Een voorbeeld. De tekst ‘Ik zweer/beloof dat ik trouw zal zijn aan de Koning en dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen’ wordt dan: ‘Ik zweer/beloof de Koning en de Grondwet trouw te zijn en Nederland als goed ambtenaar te dienen. Dat betekent:

  • Ik werk in het algemeen belang voor onze samenleving en zet mij daar volledig voor in.
  • Ik werk integer en behandel iedereen rechtvaardig, gelijkwaardig en met respect.
  • Ik ga zorgvuldig om met informatie. Ik draag bij aan een open overheid en weet ook dat ik vertrouwelijke informatie geheim moet houden.
  • Ik gedraag mij volgens onze wetten, het recht en de gedragsregels die verder voor mij gelden.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Het is wel erg vrijblijvend allemaal, vandaag op BB weer een bericht dat 2 corrupte ambtenaren van burgemeester Spies steekpenningen hebben aangenomen. Die waren hun ambtseed zeker vergeten. Wat is de sanctie op overtreding: ontslag op staande voet? Moet dat ook niet in de wetgeving worden vastgelegd? En waarom geen uniforme tekst voor alle ambtenaren i.p.v. een woud aan varianten, zo moeilijk is dat toch niet? Harmonisatie heet dat.
P. Smit
Wat Nico zegt.
Advertentie