Advertentie
carrière / Nieuws

Vraag gemeenten naar personeel stabiel op hoog niveau

Leidinggevenden blijken opnieuw de meest gevraagde medewerkers bij gemeenten. De vraag naar uitvoerend personeel daalt.

25 februari 2022
Mensen in wachtruimte - solliciteren
Shutterstock

Het aantal gemeentelijke vacatures nam vorig jaar met 12 procent toe vergeleken met 2020. Wel liep het aantal de laatste maanden iets terug ten opzichte van de eerste helft van 2021.

Vooral in oktober en november werden er minder advertenties geplaatst, maar dat is historisch gezien gebruikelijk. Het langetermijnperspectief laat volgens de Vacaturemonitor van het A&O fonds Gemeenten een ander beeld zien: vergeleken met een jaar eerder ligt het aantal vacatures 12 procent hoger, en vergeleken met het laatste kwartaal van voor de coronapandemie – eind 2019 – is er zelfs sprake van een groei van 31 procent. Omdat de krimp in het aantal vacatures in december al weer afnam – er werden 7.792 nieuwe geplaatst – lijkt de gemeentelijke vraag naar arbeid zich volgens de onderzoekers blijvend te stabiliseren op een hoger niveau dan voor het uitbreken van de coronapandemie.

Interne organisatie

In het laatste kwartaal van 2021 waren leidinggevende functies opnieuw de meest gevraagde algemene functies. Verder blijkt dat gemeenten zich wat meer zijn gaan richten op de interne organisatie. ‘Griffie’, ‘personeel/organisatie’ en ‘juridisch’ vormen nu de belangrijke groeigroepen. De vraag naar ondersteunend en uitvoerend personeel daalt nog steeds. Door de versoepeling van coronamaatregelen was er bijvoorbeeld geen behoefte meer aan handhavend, ondersteunend personeel op locatie.

Sociaal domein

Uit de Vacaturemonitor vierde kwartaal 2021 blijkt verder dat de groeiende vraag naar functies binnen het sociaal domein niet heeft standgehouden. De extra investeringen in dat domein zijn van korte duur gebleken. Het aantal vacatures in beroepsgroep ‘sociale zaken/werkgelegenheid’ steeg weliswaar, maar in de beroepsgroep ‘welzijn/jeugdzorg’ liep dat aantal weer terug.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie