Advertentie

College Noordwijk schuift nieuwe bestuurscultuur vooruit

Een nieuwe bestuurscultuur in Noordwijk wordt pas besproken tijdens ‘De dag van de raad’.

23 januari 2022
Rutte-doctrine.jpg

Een nieuwe bestuurscultuur in Noordwijk wordt pas besproken tijdens ‘De dag van de raad’. Het is onduidelijk wanneer die dag precies is. D66-fractievoorzitter Dick Gutlich had half november al vragen gesteld over de ‘weglakcultuur’ in Noordwijk en deed suggesties voor meer transparantie. Bijna twee maanden later stelt het college het belang ervan te onderschrijven, maar het vraagstuk pas later op te pakken. Op De dag van de raad.

Stukken ter inzage

In zijn vragen verwijst Gutlich naar zijn bijdrage tijdens de begrotingsbehandeling op 10 november j.l. in de raad, waarin hij aandacht vraagt voor de Noordwijkse bestuurscultuur. ‘In de term “nieuwe bestuurscultuur” ligt onder meer de wens besloten om meer transparantie te betrachten in de wijze van besluitvorming en de overwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld.’ Hij vraagt het college daarna om de ‘oude, helaas vervallen gewoonte’, om stukken die ten grondslag lagen aan collegebesluiten en hebben geleid tot een raadsvoorstel, weer voor raadsleden ter inzage te leggen, ‘zodat ook ons helder is welke overwegingen en varianten zijn afgewogen’.

Ontspannen verhouding

Ook pleit hij voor een meer ‘open en ontspannen verhouding’ tussen de ambtelijke organisatie en de raadsleden. In ambtelijke stukken zijn nu vaak de naam en contactgegevens van de behandelend ambtenaar weggelakt, zodat niemand rechtstreeks contact kan opnemen met de desbetreffende ambtenaar. Volgens Gutlich ‘een wat doorgeschoten privacybescherming van personen in publieke dienst, waarbij de mens achter het dossier is verdwenen.’ Hij komt zelfs brieven tegen waarbij de naam van de burgemeester als ondertekenaar onleesbaar is gemaakt. ‘Ik denk dat we een iets meer ontspannen verhouding tussen de ambtelijke medewerkers en individuele raadsleden niet te snel als bedreigend moeten kwalificeren.’ Het kan zelfs inspirerend werken voor een ambtenaar om een geïnteresseerd raadslid aan de lijn te krijgen of een burger wiens probleem deze kan oplossen.

Geen repliek

Ondanks herhaald verzoek kreeg Gutlich naar eigen zeggen ‘helaas’ geen repliek van het college op zijn voorstellen. En ook van zijn zes schriftelijke vragen wordt alleen de eerste beantwoord. Daarin onderschrijft het college het belang van een transparante bestuurscultuur met wederzijds vertrouwen tussen gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie. Ook wil het die gezamenlijk uitdragen en optimaliseren, maar hoewel de gemeenteraad hierin ‘een belangrijke rol’ speelt, komt zij hierbij pas aan bod op ‘De dag van de raad’.

Eerste stappen

Zelf is het college al bezig met de griffie en de ambtelijke organisatie ‘om tot een gezamenlijke aanpak voor een goede samenwerking te komen'. Pas op De dag van de raad mag de gemeenteraad vertellen hoe zij de Noordwijkse bestuurscultuur en de onderlinge samenwerking met de ambtelijke organisatie ervaart. De overige vragen van Gutlich kunnen dan ook worden meegenomen. Pas na die dag wordt de nieuwe bestuurscultuur vormgegeven en daarom kunnen de overige vragen nu niet worden beantwoord. Burgemeester Wendy Verkleij en de raad zijn onlangs ook begonnen met de voorbereidingen voor het opstellen van een integriteitsprotocol. ‘Dit zijn de eerste stappen richting het op maat maken van de Noordwijkse bestuurscultuur.’

Gemiste kans

'Het college toont geen enkele visie op het onderwerp bestuurscultuur', reageert Gutlich buitengewoon teleurgesteld op de 'uiterst terughoudende reactie' van het college op zijn vragen. 'Geen enkel voorstel wordt omarmd, opgepakt of uitgewerkt. Alles wordt vooruitgeschoven naar een discussie met de raad die nog niet is ingepland. Zo wordt het blijkbaar lastige onderwerp over de verkiezingen heen getild. Een gemiste kans. Spijtig.'

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie