Advertentie

Bewoners willen zelf de wijk bestieren

Actieve wijkbewoners willen zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de aanpak van hun wijk. Zij moeten de prioriteiten bepalen en instanties kunnen aansturen.

11 december 2011

Actieve wijkbewoners willen zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de aanpak van hun wijk. Zij moeten de prioriteiten kunnen bepalen en instanties kunnen aansturen. Nu gebeurt dat vaak door minder betrokken welzijnsorganisaties of ambtenaren.

Manifest
Dat staat in het zogeheten ‘landelijk manifest van de actieve bewoner’. Het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA, een platform van bewoners van dit soort wijken) heeft dat zaterdag aangeboden aan minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken. Dat gebeurde op een conferentie in Arnhem.

Zeggenschap over geld

Bewoners zouden ook zelf zeggenschap moeten hebben over het beschikbare geld. Ze verwachten dit effectiever te kunnen dan bestaande organisaties. Met het geld dat wordt bespaard kunnen met sluiting bedreigde buurthuizen open blijven. Probleem is wel dat in Nederland geen rechtsvorm is die goed past bij een organisatie waarvan mogelijke opbrengsten terugvloeien naar de gemeenschap. In het manifest wordt Den Haag opgeroepen dit beter te regelen.

Kritische fase

Het LSA heeft het document opgesteld omdat de wijkaanpak - het verbeteren van achterstandswijken - zich in een kritische fase bevindt. Er is nog maar weinig geld voor. Woningcorporaties hebben door de economische crisis weinig te besteden en het kabinet schaft de zogenoemde Vogelaarheffing (bedoeld om geld in te zamelen voor de wijkaanpak) af. Daardoor is de inzet van bewoners belangrijker geworden.

Bijdrage bewoners
Het manifest werd zaterdag ter plekke opgesteld. De afgelopen tijd konden bewoners een bijdrage leveren. De deelnemers aan de conferentie bespraken die zaterdag en een redactie onder leiding van publicist Jos van der Lans maakte er ter plekke een manifest van.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan Beerenhout azn / Buitenlid IPSV=Bende van Schaefer
Geweldig: dit idee is gelijk aan een der voorstellen die de IPSV (=Interbestuurlijke Projectgroep Sociale Vernieuwing-de Bende van Schaefer) in 1995 deed.

Zie de Werkvoorstellen aan de Regering uit die jaren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Criticus - NL
En die bewoners organiseren zich dan, waarin de meerderheid het uiteraard voor het zeggen krijgt. Vervolgens dient er volgens allerlei richtlijnen te worden gewerkt om zo veel mogelijk bereik te genereren en optimaal rendement uit de projecten te halen. Dit moet gemonitord worden enz .. enz .. enz ..En dan zijn we weer gewoon bij een gemeentelijke organisatie die dat nu ook al doet. maak gewoon daar de regellast lichter ;o)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
CC / ambtenaar
Scherp gezien Criticus
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie