Advertentie

Wethouder Delfzijl vrijgepleit van beschuldigingen

Wethouder Mahmut Kaptan (CDA) van Delfzijl valt geen daadwerkelijke belangenverstrengeling te verwijten, blijkt uit een feitenonderzoek.

26 september 2012

Wethouder Mahmut Kaptan (CDA) van Delfzijl is ongeschonden uit een door burgemeester Emme Groot ingesteld integriteitsonderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling gekomen.

Van Halal Slagerij naar coffeeshop
De wethouder werd ervan beschuldigd als mede-eigenaar van Halal Slagerij North BV aan de Hogelandsterweg in Farmsum, betrokken te zijn geweest bij onderhandelingen over de vestiging van een coffeeshop in dat pand.

Niet geïnformeerd over locatie coffeeshop

Uit het feitenonderzoek van PlasBossinade blijkt dat de wethouder in juni 2011 zijn aandeel in het bedrijf had verkocht en dat daartoe al was besloten in juni 2010. De eerste besprekingen over de vestiging van een coffeeshop waren al in 2010, maar de specifieke locatie aan de Hogelandsterweg was toen nog niet bekend. Volgens zijn ambtenaren en de wethouder zelf was hij niet geïnformeerd over het pand als mogelijke locatie voor een coffeeshop.

Niet bemoeien met besluitvorming
Verder blijkt dat Kaptan zijn commerciële belang in het pand bij zijn aantreden als wethouder op 29 april 2010 had gemeld. Toen eind juli 2011 de burgemeester hoorde dat het pand als zoeklocatie werd genoemd heeft hij contact gezocht met Kaptan en is na zijn vakantie rond 20 augustus besloten dat hij zich niet bemoeit met verdere besluitvorming over het onderwerp. Wethouder Van der Veen nam het dossier daarna over.

Zakenrelatie en ook familie
Wel roept het bureau de vraag op of het bedrijf Halal North en de zakenrelatie aan wie Kaptan de aandelen overdroeg, de heer Hocuk, niet tot de persoonlijke omgeving van de wethouder behoren. Uit het rapport: 'De heer Hocuk was in ieder geval een (voormalige?) zakenrelatie. Verder begreep ik dat de heer Hocuk de echtgenoot is van een nicht van de heer Kaptan.'

Beter niet bij vergadering aanwezig
Kaptan was wel aanwezig bij de collegevergadering waarin een besluit werd genomen over het pand. Om schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, was het volgens PlasBossinade beter geweest als de wethouder niet bij deze vergadering aanwezig was geweest. Het bureau concludeert daarom dat wel sprake is van schijn van belangenverstrengeling. Daarbij stelt het bureau wel dat hij op dat moment in het geheel niet meer betrokken was bij het pand en dat hij zich er tijdens vergaderingen niet inhoudelijk mee heeft bemoeid. Het bureau concludeert dat Kaptan de besluitvorming hierover dan ook niet heeft beïnvloed en ook geen sprake is van daadwerkelijke belangenverstrengeling, bevoordeling of niet-integer handelen.

Geen bemoeienis met financiële problemen Ataturk
Ook werd onderzoek ingesteld naar de verdwijning van 90.000 euro aan gemeenschapsgeld van de Turkse vereniging Ataturk, waar Kaptan voor zijn wethouderschap voorzitter van was. Het geld was bedoeld voor de huur van de verenigingsruimte van Ataturk, maar afgelopen zomer bleek dat geen huur was betaald. Het onderzoek stelt dat dit in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de vereniging zelf is. Daarbij trad Kaptan op 1 april 2010 af als voorzitter en werd hij op 29 april wethouder, waardoor hij er als wethouder geen enkele bemoeienis mee heeft gehad.

Onduidelijkheid straalt negatief af op college
Vijf fractievoorzitters zeggen in een gezamenlijke verklaring dat zij de uitkomst van het onderzoek dat geen sprake is van belangenverstrengeling op grond van de nu bekende informatie accepteren. Het steekt de fractievoorzitters dat niet duidelijk is wat met het gemeenschapsgeld voor de Turkse vereniging is gebeurd. Ze memoreren dat de vereniging weigert openheid van zaken te geven over de besteding van het geld. Ze vinden dat de onduidelijkheid hierover negatief afstraalt op het college. Omdat de onduidelijkheid voortduurt blijven geruchten gevoed worden. ‘Wij dringen er dan ook bij het college op aan om alles te doen wat mogelijk is om te zorgen dat opgehelderd wordt waar deze middelen zijn gebleven.’

Vader raadslid voorzitter Turkse vereniging
Drie fractievoorzitters ondertekenden de verklaring niet. De ChristenUnie niet vanwege ziekte en Fractie 2014 wil nog een politieke afweging maken. Ihsan Samanci van de eenmansfractie Sociaal Delfzijl, volgens de griffier een soort spookraadslid, ondertekende niet, omdat hij persoonlijk betrokken is bij de zaak. Zijn vader is nu voorzitter van de bewuste Turkse vereniging.

Op 11 oktober is in de gemeenteraad een debat over de zaak.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

J.Ripperda / politiek
De eer aan je zelf houden en opstappen. Corrupte bende daar in Delfzijl. Is het niet de burgervader dan wel zijn onderdanen. Dat gaat hier in het westen iets anders.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
G
Is het niet zo dat Dhr Kaptan alles heeft verkocht aan zijn VROUW???

Daar hoor je Dhr. Kaptan niet over
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johannes / n.v.t.
Wethouder Mahmut Kaptan (CDA) van Delfzijl is ongeschonden uit een door burgemeester Emme Groot ingesteld integriteitsonderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling gekomen.

Volgens zijn ambtenaren en de wethouder zelf was hij niet geïnformeerd over het pand als mogelijke locatie voor een coffeeshop. Alsof het aannemelijk is dat een ambtenaar uit zijn eigen gelederen hem zal aanvallen, dit gelet op mogelijke gevolgen voor deze. Daarnaast verwijst PlasBossinade naar de relatie tussen Halal North en diegene aan wie Kaptan de aandelen overdroeg. Gelet op het belang en samenhang komt de integriteit aanzienlijk meer onder druk dan het onderzoek kan blootstellen. De rest is aan een dosis gezonde mensenverstand.

Wat veel belangrijker is, is een onderzoek naar de integriteit van het college zelf. Over welke spoor de besluitvorming is gelopen en op welk punt eventuele belangen een rol kunnen hebben gespeeld. Alles is denkbaar, daarom zou een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van het college in een tijd waarin de politiek in sneltreinvaart aan geloofwaardigheid verliest op z’n minst gerechtvaardigd zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie