Advertentie

Plasterk wil meer dorps- en wijkraden

Er komt een onderzoek naar de gewenste positie van de burgemeester, gezien de beoogde opschaling van gemeenten en de extra taken waarvoor de eerste overheid verantwoordelijk wordt. Dit staat in de visie op de bestuurlijke organisatie van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA).

29 maart 2013

Het kabinet wil meer dorps- en wijkraden. Ook wordt de weg vrij gemaakt voor een rechtstreeks gekozen burgemeester en een direct gekozen Commissaris van de Koningin.

Bestuurlijke visie

Dat schrijft minister Ronald Plasterk in zijn visie ‘Bestuur in samenhang’, waar bestuurlijk Nederland al tijden reikhalzend naar uitkijkt. In de visie wordt geen uitgebreidere onderbouwing gegeven voor de vorming van de eerste superprovincie. Die komt in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel.

Afstand verkleinen

Via dorps- en wijkraden kan de afstand tussen burger en bestuur, die bij de beoogde gemeentelijke schaalvergroting toeneemt, weer wat worden verkleind, stelt Plasterk in zijn visie. Het is niet de bedoeling dat hiermee een nieuwe bestuurslaag wordt gecreëerd, benadrukt de minister. Ze hebben beperkte bevoegdheden die de nabije woon- en leefomgeving aangaan en die door het gemeentebestuur zijn gedelegeerd. Directe verkiezingen zijn wel  mogelijk, maar geen verplichting. Het kabinet wil ook meer ruimte geven aan burgerinitiatieven.

Onderzoek positie burgemeester

De rol van de burgemeester verandert, gezien de beoogde opschaling van gemeenten en de extra taken waarvoor gemeenten in het kader van de decentralisaties verantwoordelijk worden. Het kabinet laat een empirisch onderzoek uitvoeren naar de positie van de burgemeester. Bij de opzet van het onderzoek zullen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Genootschap van burgemeesters wordt betrokken.

Tegenstrijdig

Veel nieuws staat er niet in de 24 pagina’s tellende visie. Op diverse punten is de visie bovendien tegenstrijdig, zoals rond gemeentelijke herindelingen en de vorming van congruente samenwerkingsverbanden.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

maria / werkzoekende sociaal juridisch medewerkster, WWB client


Wat is de echte invloed van deze raad?

Wat is kennisniveau van zo een dorps/wijkraad?

De dorpsraden die ik ken draaien op vrijwilligers, go verkapte bezuiniging?

eerst grote gemeenten maken met de nodige bezuinigingen/ontslagen van personeel enz.. en dan vrijwilligers in plaats ervan. ... He waar heb ik dat eerder gehoord/ gezien?

Waar zijn de vrijwilligers te vinden die dit werk willen doen?

Of ze zijn volgeboekt met betaald en onbetaald werk of ze zijn er gewoon niet.Bertus
Dus... het aanspreekpunt voor de burger zijn clubjes die vooral niet te veel te vertellen hebben. Nog afgezien van het feit dat dorps- en wijkraden niet gratis zijn en op hun beurt ook wel bijdragen aan de "bestuurlijke drukte". Maar te vertellen hebben ze niks. Komt de aap toch nog uit de mouw... een groot democraat, die mijnheer Plasterk!
Mene Tekel
O, ik dacht dat zulke instrumenten als deel- en wijkraden juist weer werden opgeruimd. Maar hij zal wel iets anders bedoelen dan die Stadsdeelraden. Iedere bewoner wordt gek van die deelwethouders. Hoe kleiner hoe stompzinniger de regels. Verboden en geboden te over. Kijk, een burgemeester kunnen kiezen, die dan ook zijn eigen wethouders mag aanwijzen en een goede controlerende raad, ja dat zou wel kunnen denk ik. Wat die provincialen allemaal uitspoken met die commissaris is lastig vast te stellen, behalve aan het aantal bulldozers en bouwrijp gemaakte gronden. Je leefwereld weer een stukje kleiner. Waar zit het addertje? Wat Plasterk voorstelt is natuurlijk in lijn met zijn zucht naar verandering, op grote schaal een herindeling. Net als Jetta Klijnsma, die de zorg tot op gemeentelijk niveau wil terugschroeven. Het algemeen belang zien als plaatselijke behoeften. Hoe verzin je zoiets. Plasterk wil de goegemeente een worst voorhouden. Die man ziet ons land als een bedrijf. Je moet er in snijden, omvormen en als een manager zelf geschapen problemen oplossen. Ik geef geen fluit om zijn omhoog gegooid balletje. Iedere bestuurder op gemeentelijk en provinciaal niveau draait hem de rug toe. Je bent toch een blokhoofd, als je daar geen oog voor hebt.
Kritikus / Geen Hagenees
Tja, eerst pleiten voor gemeenten van minimaal 100.000 inwoners. Dan er achter komen dat die toch wel erg ver afstaan van de burgers. Dus is de logische volgende stap de instelling van wijk- en buurtraden. Typisch de exacte wetenschapper, die Plasterk.Hij zou natuurlijk ook tot de conclusie kunnen komen dat die mega-gemeenten niet zo'n strak plan is. Maar ja, dat levert gezichtsverlies op (bij de media hè; bij locale en regionale bestuurders heeft hij alle gezag allang verspeeld), dus gaat hij door op ingeslagen weg.
Niek / jurist
40-80.000 inwoners is de ideale schaal om een gemeente efficient te runnen waar het gaat om het takenpakket anno 2012. 40 voor platteland en 80 voor stedelijk gebied. Met de transities erbij wordt het waarschijnlijk 60-120 of zo iets. Maar dit zijn efficiency uitgangspunten. Democratisch bestuur is andere koek want anno 2012 wil de burger vooral veel van de gemeente en vooral NU. Partijen als VVD en D66 proberen deze burgers te paaien met mooie programmas en waardeloze uitvoeringen (vooral minder ambtenaren en meer taken). De burger weet niet dat de gemeente voor 85% rijksbeleid moet uitvoeren. Met de transities erbij wordt dat meer dan 90%. In feite heeft de gemeenteraad vrijwel niets inhoudelijk te beslissen. En de trend om dorps- en wijkraden in te stellen is een modegril die vanzelf ophoudt als de enthousiaste deelnemers (met een hoog Bep en Toos-gehalte) afhaken omdat het nogal eens voorkomt dat het gemeentebestuur geen geld overheeft voor sommige goed bedoelde ideeen. In die zin hebben we inderdaad een soort schijndemocratie en wordt er in feite veel geregeld door onzichtbare ambtenaren en lobbyisten in Den Haag.
Burger / Verbijsterd
Je maakt eerst grote gemeenten, die je dan gaat optuigen met deelraden, dorpsraden en meer mistige koninkrijkjes waar mensen bestuurdertje gaan spelen, omdat het bestuur te ver van de burger komt.

Heldere visie!

Lang leve de vooruitgang!
Advertentie