Advertentie

Waterschappen willen verruiming fte’s in bestuur

Zwaardere taken vragen om een beter gevuld dagelijks bestuur van de waterschappen. Met maximaal 3fte is al het werk nauwelijks meer te doen.

19 oktober 2022
Meer stoelen
Shutterstock

De waterschappen vragen het kabinet toe te staan dat ze meer mensen in het dagelijks bestuur mogen aanstellen dan de huidige 3fte. Dit omdat de taken waarvoor dat bestuur zich gesteld ziet steeds zwaarder worden.

Parttimers

Veel waterschappen hebben weliswaar meer mensen in het dagelijks bestuur zitten, maar dat zijn voor het overgrote deel parttimers. De wettelijke omvang is immers vastgesteld op 3fte.

Passende vergoeding

In een brief aan het kabinet wijzen de waterschappen op de noodzaak om die omvang bij te stellen. Dit met het oog op de grote maatschappelijke opgaven en de taakverzwaring die dat met zich meebrengt. De waterschappen dringen aan op een advies van het adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers over een verruiming van het aantal fte, passend bij die taakverzwaring. Een woordvoerder van de waterschappen geeft desgevraagd aan dat een aanpassing ook om een andere reden noodzakelijk is: het kunnen vinden van voldoende mensen die zich willen inzetten voor het bestuurswerk. ‘Dat vraagt om een passende vergoeding.’

Schaalvergroting

Intussen heeft minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken wel al aangegeven gevolg te geven aan het advies van het adviescollege om de vergoeding van de leden van het algemeen bestuur van waterschappen op te trekken tot 580 euro per maand. Dat is een structurele verhoging van drie procent, overeenkomend met 38 procent van de vergoeding van een gemeenteraadslid van een middelgrote gemeente. De waterschappen hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken wel gevraagd om een toelichting te geven op die verhoging. Ze missen namelijk de onderbouwing. De vergoeding van dijkgraven en dagelijks bestuursleden is gelijkgesteld aan bestuurders in een middelgrote gemeente, maar de vergoeding van algemeen bestuursleden dus niet. Door taakverzwaring en schaalvergroting hebben waterschappen inmiddels een begroting en een ambtelijk apparaat vergelijkbaar met een middelgrote gemeente.

Ingangsdatum

De minister staat 23 maart 2023 als ingangsdatum voor ogen, direct na de verkiezingen voor de waterschappen. Dat is ook wat de waterschappen willen. De hogere vergoeding van de leden van het algemeen bestuur bedraagt jaarlijks voor alle waterschappen gezamenlijk circa 305.000 euro. Vanwege het vrijwel volledige eigen belastinggebied van de waterschappen komt die hogere vergoeding ten laste van de waterschappen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie