Advertentie

Thuiswerken is veiliger

Eén van de trends in de uitvoering in 2021 is dat bij de meeste uitvoeringsorganisaties sprake is van een groeiende productiviteit.

31 januari 2023
uitvoeringsdienst_shutterstock
Shutterstock

Vorige week kreeg Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp uit handen van RVO-directeur Abdeluheb Choho de eerste Staat van de Uitvoering overhandigd. Die terugkerende publicatie informeert de Kamer over hoe de publieke dienstverlening in ons land ervoor staat. Hoe brachten de uitvoeringsinstanties het er in 2021 van af?

Archeoloog

JS Consultancy
Archeoloog

Adviseur Economie | Publieke Sector | Landelijk | BMC

BMC
Adviseur Economie | Publieke Sector | Landelijk | BMC

Thuiswerken

De Nederlandse Arbeidsinspectie kreeg 16.000 meldingen in 2021, waarbij het bijna 3.500 keer ging om arbeidsongevallen. Dat is 5 procent minder dan in 2020 en 18 procent minder dan in 2019. In totaal 2014 slachtoffers raakten in 2021 betrokken bij een arbeidsongeval. De grootste procentuele daling zag de inspectie in sectoren die delen van het jaar gesloten waren of waar veel werd thuisgewerkt. In het openbaar bestuur en overheidsdiensten kwam de afname van het aantal ongevallen uit op 40 procent. Uit een eerste scan van de inspectie blijkt overigens dat meer dan de helft van de arbeidsongevallen niet wordt gemeld.

Productiever

Uit de laatste update van het dashboard TrendsinUitvoeringsorganisaties.nl (TiU) blijkt dat bij de meeste uitvoeringsorganisaties in 2021 sprake is van een groeiende productiviteit. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) laat de grootste stijging zien: bijna 30 procent. Ook bij organisaties als het CBS, COA, Kadaster (KAD), de RDW en Rijkswaterstaat is de productiviteitstijging niet onaanzienlijk. De productiviteit van het UWV daalt met bijna 13 procent, vooral als gevolg van hogere productiviteit in 2020 door de coronapandemie. Anders dan bij het UWV past de productiviteitsdaling van het CJIB (bijna 9 procent) in een langere neerwaartse trend.

Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kreeg in 2021 bijna 29.000 meldingen. Veruit de meeste zaten in de categorie ‘medische technologie’ (bijna 7.000), maar er kwamen ook 540 uit de sector jeugd, waarvan 100 een calamiteit. Er vielen geen ontslagen wegens disfunctioneren. In hetzelfde jaar sloot de inspectie ook 570 meldingen af in de jeugdsector. Er waren 140 meldingen van (vermoeden van) seksueel overschrijdend gedrag in de sector jeugd in 2021, waarbij in 40 gevallen een hulpverlener was betrokken en 60 binnen de relatie patiënt-patiënt. Er waren daarnaast 40 ‘overige’ gevallen.

Lees meer cijfers en statistieken in Nieuws in Beeld in BB02 (inlog)

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie