Advertentie

'Floriade als dekmantel voor woningbouw'

De kosten van wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade zijn altijd een heilkel punt. Drie eerdere Floriades leden groot verlies.

21 oktober 2016

De gemeente Almere wil Camping Waterhout onteigenen of verplaatsen om plaats te maken voor de Floriade 2022. Campingeigenaar Tineke Fokkens ziet graag een (permanente) Floriade 2022 komen op de huidige geplande locatie, met inpassing van haar camping, zoals de gemeente had beloofd.  Dat de gemeente hun zelf ontworpen en opgebouwde camping nu helemaal weg wil vindt ze ongelooflijk.

Samenwerken
Fokkens wil geen negatief verhaal brengen, maar een verhaal van samenwerken tussen burgers, ondernemers en politiek. ‘De Floriade kan komen, de Growing Green City kan komen met als middelpunt de recreatie in dit gebied. Een kans voor het ontdekken van Almere en Floriade.’ Alles goed en wel. Tot ze een dag voor de presentatie van het bidbook van de gemeente Almere voor de Floriade 2022 te horen kreeg dat haar camping onderdeel werd van de Floriade. ‘Daar waren alle ondernemers in dit gebied nooit eerder over geïnformeerd.’ Bij de presentatie van het bidbook op het stadhuis zeiden toenmalig burgemeester Annemarie Jorritsma en ontwerper Winny Maas tegen de aanwezigen dat de camping kon blijven, vertelt ze.

Geen concrete plannen
Sinds 2012 heeft ze overlegd met de gemeente over inpassing van de camping op het Floriade-terrein. Tot nu toe heeft ze nooit concrete plannen voor de Floriade gezien of gehoord. ‘Er is geen realistisch plaatje. In het bidbook ziet het er prachtig uit, maar daar wordt verder inhoudelijk niet meer over gesproken. Niemand kan zeggen wat het plan is. Het enige plan tot nu toe is de gebiedsontwikkeling: 700 woningen en bedrijven. En de camping is hiervoor het mooiste plekje.’ De gemeente had de camping drie voorstellen gedaan. Een plekje bij het kasteel, waar pretpark Witchworld is gepland. Een plekje op het Weerwater-eiland, waar ook de Floriade komt. Of op de huidige plek met tijdelijke krimp tijdens de Floriade en erna weer uitbreiding naar de huidige 4,5 hectare. ‘De derde optie had onze voorkeur en daarover waren we vorig jaar bijna rond.’ De camping had op verzoek van de gemeente een plan laten maken voor het gebied met het aantal woningen en bedrijven en recreatie, zoals de gemeente voorstaat en hier overleg over met de gemeente. ‘Maar toen werd 2 juli een VVD-motie aangenomen dat we er voor 30 oktober 2015 uit moesten zijn. Wethouder Henk Mulder (PvdA) was daar boos over. Hij is later opgestapt.’

Aan- en afvoerwegen
Dat was het begin van een reeks teleurstellingen. Eerst werden aan- en afvoerwegen van de A6 verlegd in het gebied en liepen die ineens over de camping. Twee dagen voor de deadline, toen ze er bijna uit waren met de gemeente, kreeg Fokkens te horen dat nog een andere weg over een ander deel van de camping kwam. Om het eiland te ontsluiten moest ineens ook een weg over de noordzijde komen. ‘Dat was nooit eerder besproken, dus zijn we daarmee niet akkoord gegaan. Daarna heeft het college de raad verteld dat wij niets wilden.’ De raad keurde het bestemmingsplan “onderliggend wegennet” goed, waardoor dat deel van de camping wordt onteigend. De enige partij die hoor en wederhoor toepaste was de PVV. ‘Maar als die iets voorstellen, is de rest van de raad tegen.’ Hoop was er toen de nieuwe wethouder Tjeerd Herrema (PvdA) eind november opnieuw overleg wilde en volgens Fokkens “snel witte rook” beloofde. ‘Afgesproken werd toen dat de gemeente een nieuwe inpassingtekening, met weer uitbreiding naar 4,5 hectare na de Floriade, zou maken waar beide partijen op konden schieten om zo tot een goed inpassingplan voor de camping te komen.’

Opdracht van hogerhand
Eind januari kreeg Fokkens met haar advocaat en adviseurs de uitnodiging om de nieuwe tekeningen van het gebied te bespreken. ‘Maar er waren geen tekeningen. Wel wilde de gemeente over het bod van het onderliggend wegennet praten.’ In april kreeg de camping tijdens overleg tussen de gemeente en haar advocaat de tekeningen alsnog en bleken die gedateerd te zijn op januari, vertelt Fokkens. ‘De camping staat gewoon ingetekend. De gemeente heeft hier bewust een stap overgeslagen. Op dat moment zeiden ze: de camping kan niet blijven.’ In juni vertelde een ambtenaar volgens Fokkens dat deze “van hogerhand” opdracht had gekregen de tekeningen niet te laten zien. ‘Ook werd gezegd dat wij de tekeningen niet van hen hadden gekregen. Dit is in mijn ogen niet eerlijk en netjes handelen.’

BouwRAI-Floriade
Het liefst blijft Fokkens op de huidige stek, ingepast in de Floriade. Hoe dat eruit komt te zien, weet ze nog steeds niet. ‘De gemeente wil alles “organisch laten groeien”.’ De Floriade wordt volgens Fokkens als dekmantel gebruikt om hier te bouwen, want dan is het algemeen belang. ‘Zonder de Floriade is het geen algemeen belang. Almere heeft nog heel veel onbebouwde grond in bezit. Ik vrees dat we straks een BouwRAI-Floriade krijgen.’

Nieuwe start
Op 1 augustus 2018 moet de campinggrond zijn overgedragen aan Rijkswaterstaat. Die kan er dan tegelijk met de A6-verbreding een ontsluitingsweg voor auto- en busverkeer aanleggen. Als de gemeente de grond later in bezit krijgt, moet zij dit zelf regelen. Dat is mogelijk als Fokkens gaat procederen. Maar dat is voorlopig niet aan de orde. ‘De wereld verandert, er komen andere gedachten over de leefwijze en groene stad. Laten we wat gebeurd is vergeten en met een nieuwe start samen zorgen dat hier een prachtig gebied komt, waar heel veel mensen kunnen genieten van groen, recreatie wonen en werken. Daar geloof ik nog steeds in.’

Reactie gemeente Almere

De gemeente Almere is voortdurend in gesprek met Camping Waterhout, aldus een woordvoerder in een reactie op het verhaal van Fokkens. 'Eerst was de inspanning erop gericht de camping op de huidige locatie in te passen. Toen dit niet mogelijk bleek heeft de gemeenteraad een besluit tot gedeeltelijke onteigening genomen. Het heeft sterk de voorkeur van het college en de raad om er minnelijk uit te komen door middel van het verplaatsen van de camping naar een andere geschikte locatie in Almere. Wij zullen gedurende deze gesprekken niet inhoudelijk ingaan op hetgeen in uw artikel wordt gesteld, omdat wij het overleg met de camping voeren op basis van vertrouwelijkheid. Wij zien mogelijkheden voor een voor alle partijen goede uitkomst.'


Lees meer over waarom Floriades altijd geld kosten in Binnenlands Bestuur nr. 20. (inlog)

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Keuken / wethouder
Stoppen met deze geldverslindende waanzin. Het promoten van de agrisector is verleden tijd. Landen als China en Polen rukken op. Tot op heden heeft elke Floriade fors verlies geleden. Stokpaardjes vol met financiële debacles. We moeten weer iets nieuws gaan verzinnen maar niet zulk soort onzin.
Bart Nieuwkerk / Projectmanager
Almere heeft een veel te grote broek aangetrokken. Op basis van het projectplan concludeer ik overigens dat het grootste issue is dat er geen echte mogelijkheden zijn om een tegenvallende kaartverkoop te compenseren. Dit is een megarisico. Dan kun je monitoren wat je wilt, maar je hebt de tijd gewoonweg niet om dit op te lossen. Uiteindelijk zal er wel een draai aan gegeven worden met wazige "benefits" zoals die door de vorige schrijver Marc van Rooij zijn weergegeven. Trap er niet in!
Rex Rotary / Coördinator
Helemaal eens met de vorige spreker. De Floriade wordt uitsluitend ingezet als middel op politieke stokpaardjes voor de lange termijn door te drijven. Gemaakte afspraken met ondernemers kun je op die manier prachtig omzeilen. Dat past overigens helemaal in het huidige politieke klimaat: per definitie onbetrouwbaar.
M van rooij / Strategisch adviseur
Ooit was ik de initiator van de Floriade 2022 in Almere.

Er was een mooie droom, een droom met een visie waar publieke en private partijen samen aan de wieg konden staan van een ontwikkeling die van groot belang is voor de Nederlandse Tuinbouw, voor het Imago van Almere, en voor de ontwikkeling van de stad en regio.Laat ik de criticasters m.b.t. verlies even een spiegel voorhouden

Een balans van het evenement kan dan verlies opleveren, wat overigens niet de bedoeling is, het zou breakeven moeten zijn, maar de balans m.b.t. het algemene rendement kan dan nog steeds positief zijn. Rendement komt in vele vormen en niet alleen op basis van de balans of P&L statement van het evenement. Eerste arbeidservaring voor jongeren, of moeilijk te integreren groepen in de samenleving vind je nergens terug op de balans, infrastructuur wordt vind als kostenpost mee genomen maar heeft een veel langere levens duur dan het evenement enz.Maar hier zit het probleem niet in, het probleem zit zich in het feit dat het moeilijk is om een modus te vinden bij dit soort hele grote projecten waar privaat en publieke partijen goed met elkaar samen kunnen werken, complementair zijn i.p.v. elkaar voor de voeten te lopen. de partijen hebben verschillende doelstellingen en dat is waar de schoen wringt wanneer er geen leiderschap en visie is. Je moet bijna een dictator hebben om de Floriade in goede banen te leiden waar alle stakeholders gehoord worden en ook betrokken raken bij de uitvoering. Dit is waar het probleem zit, en dit ontstaat door verschillende Ego's, politieke belangen en zakelijke belangen.

In een begin fase was er een goede balans en was er een breed draagvlak, helaas is door gebrek aan leiderschap op basis van een helder visie een situatie ontstaan waar iedereen voor eigen belang gaat en we niet over onze eigen schaduw kunnen stappen voor het algemeen belang, en zolang dit niet gebeurd loop je in dezelfde val, als waar de voorgaande Floriade ook in zijn gevallen.

Dietske van der Brugge / Geïntereseerde inwoner van Almere
In reactie op de bijdrage van Marc van Rooij: Het is niet reëel om van een campingeigenaar (die toevallig haar bedrijf heeft liggen in een gebied waar de gemeente een mega-project tot uitvoering wil brengen) te verwachten dat zij zich voegt in de vereiste 'heldere visie' op het algemeen belang dat kennelijk ten grondslag ligt aan de Floriadeplannen. Als dat tevoren niet is meegewogen is dat een beginnersfout van de projectontwikkelaars. Maatschappelijk rendement voor bijvoorbeeld jongeren en moeilijk te integreren groepen is mooi, maar waarom zou mevrouw Fokkens als ondernemer moeten opdraaien voor de maatschappelijke kosten daarvan? Ik vind het niet zo gek dat dat niet lukt, en zeker niet als de gemeente haar sneaky op een zijspoor probeert te rangeren. Als alle Floriades tot dusver in dezelfde val zijn getrapt, ondanks de positieve uitgangspunten die men ongetwijfeld op alle plekken gehad heeft, wordt het denk ik tijd om eens conclusies te trekken.
Advertentie