Advertentie

Gemeenten roepen hulp in van visionairs

Waar opeenvolgende kabinetten al geen langetermijnvisie formuleerden, nemen gemeenten daartoe nu het voortouw. ‘Nederland snakt ernaar.’

17 november 2022
VNG: Nederland snakt naar visie op de lange termijn.

Op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een speciale onafhankelijke denktank opgericht die gemeenten moet helpen voorbereid te zijn op de toekomstige maatschappelijke vraagstukken.

Bouwkundige Projectleider

JS Consultancy
Bouwkundige Projectleider

Manager Behandelzaken

JS Consultancy
Manager Behandelzaken

 

De gemeentelijke koepelorganisatie heeft voor het project de samenwerking gezocht met De Argumentenfabriek.

Nieuw verhaal

Doel is te komen tot een breed gedragen toekomstbeeld voor Nederland in 2040. Zo’n gezamenlijk toekomstbeeld ontbreekt nu, en dat is volgens de VNG één van de oorzaken dat noodzakelijk en daadkrachtig beleid vooruit wordt geschoven. ‘Nederland snakt naar een nieuw verhaal waarmee we alle grote vragen in samenhang kunnen beantwoorden.’

Lange termijn

Gemeenten voelen zich als eerste overheid dan ook (mede)verantwoordelijk voor de concrete gedachtevorming over de toekomst van Nederland, of het nu gaat over bijvoorbeeld woningbouw, arbeidsmarkt, klimaat of sociale zekerheid. Voor gemeenten kan het inspirerende toekomstperspectief dienen als basis voor hun eigen langetermijnbeleid.

Visionaire bestuurders

De denktank bestaat volgens een toelichting ‘uit visionaire en ervaren bestuurders en beleidsmakers’, aangevuld met wetenschappers en frisse, visionaire denkers. Tot de ongeveer dertig leden behoren onder andere VNG-voorzitter Jan van Zanen, VNG-directeur Leonard Geluk, Martin van Rijn, Wouter Koolmees, Daan Rovers en Barbara Baarsma. Alle leden van de denktank nemen deel op persoonlijke titel, onafhankelijk van de organisaties waaraan zij zijn gelieerd.

Draagvlak

De denktank verwacht is juni 2024 het project te hebben afgerond. Tot juni volgend jaar wordt de tijd genomen om te denken over de toekomst van Nederland. In die eerste fase wordt een concept-toekomstbeeld ontworpen, uitmondend in een eerste concept Atlas Nederland 2040. Aan de hand daarvan wordt vervolgens een maatschappelijke dialoog met belanghebbenden in heel Nederland opgezet om draagvlak voor het concepttoekomstbeeld te toetsen en ideeën op te doen voor hoe het eventueel beter kan. Tot slot worden voorstellen uitgewerkt over het beleid dat nodig is om het toekomstbeeld van 2040 te realiseren.

 

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Rob Sabreur
Erg nobel streven van de gemeenten, maar ze kunnen ook gewoon naar de SpecSavers gaan, zoals onze opper-ambtenaar in Den Haag zo graag zegt.
Zolang er in Vak K nog een bende incompetente beroepspolitici zit dat geen enkel constructief beleid voor het eigen land kan bedenken, zal ook dit mooie initiatief weggegooid geld blijken te zijn.
Niet omdat ik niet geloof in de ambities van de gemeenten, maar omdat ik geen enkel vertrouwen meer heb in onze rijksoverheid, die niets meer op heeft te hebben met het eigen land en haar volk. Een andere verklaring voor het voortdurend wanbeleid kan ik helaas niet geven.
Hans Bakker
Barbara Baarsma? Iedereen een arbeidscontract van maximaal vijf jaar? Barbara heeft het neoliberalisme uitgevonden. Ze zag er vroeger leuk uit en menig man wilde met haar daten als ze ergens op bezoek kwam. Zij heeft zelf alleen successen gekend en denkt dat als iemand geen succes heeft, dat aan die persoon ligt. Echt Amerikaans. Moeten we niet hebben.
Hielco Wiersma
Een denktank voor het Rijk zal meer zoden aan de dijk kunnen zetten.
Advertentie