Advertentie

VNG aan gemeenten: Betaal rekening zorgaanbieders

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept gemeenten op zorgaanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen. Ook als de afgesproken zorg en ondersteuning niet kan worden geleverd.

19 maart 2020
vraagtekens.jpg

Gemeentekoepel VNG roept gemeenten op zorgaanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen. Ook als de afgesproken zorg en ondersteuning niet kan worden geleverd. De VNG is in gesprek met het rijk over een vergoeding door het rijk van eventuele extra kosten die gemeenten maken.

Beeldzorg

‘Op die manier zorgen we ervoor dat het zorglandschap intact blijft’, schrijft de VNG in een ‘corona-brief’ aan de leden. Een besluit over vergoeding wordt de komende dagen verder uitgewerkt. De gemeente Leeuwarden heeft haar Wmo-aanbieders woensdag in een brief laten geadviseerd om de beoordeling om wel of geen ondersteuning te leveren, te maken op basis van de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Daarbij is maatwerk geboden. Voor creatieve oplossingen zoals het gebruik van beeldzorg, video conference, bellen, Skype en whatsappen met cliënten die niet meer thuis bezocht kunnen worden of niet meer kunnen deelnemen aan de dagbesteding staat de gemeente open. De alternatieve ondersteuning wordt betaald conform de huidige tarieven voor onder meer hulp bij het huishouden, dagbesteding en persoonlijke verzorging, verzekert Leeuwarden haar aanbieders. De toezegging is van toepassing zolang beperkende maatregelen vanwege het corona-virus van kracht zijn.

Noodopvang

Er zijn de afgelopen dagen ruim 160 vragen bij de VNG binnengekomen. De meeste vragen gingen over afspraken met aanbieders waarmee gemeenten een zorgcontract hebben. Daarnaast kwamen er ook veel vragen binnen over de uitvoering van het maatregelenpakket voor ondernemers en de noodopvang, laat een woordvoerder van de VNG desgevraagd weten.

Prangende vragen

Het kantoor van VNG is in ieder geval tot en met 6 april gesloten. Telefonisch is de VNG niet meer bereikbaar, alleen per mail. Dat levert geen vertraging op in de beantwoording van prangende vragen, verzekert de VNG-woordvoerder. Er zitten voldoende mensen paraat om de mails te beantwoorden die naar info@vng.nl kunnen worden gestuurd. Gemeenten die teruggebeld willen worden, kunnen dat in een mail aangeven.

Coronaforum

Gemeenten worden verder opgeroepen de vragen zo veel mogelijk te stellen op een speciaal geopend Coronaforum. ‘Via dit kanaal kunnen ook andere gemeenten meelezen en meedenken over vraagstukken en dilemma’s bij andere gemeenten’, aldus de VNG in haar ledenbrief. Het forum is ook geopend voor medewerkers van een veiligheidsregio of omgevingsdienst. Gemeenten worden daarnaast opgeroepen praktijkvoorbeelden en oplossingen te delen. Dat kan via praktijkvoorbeelden@vng.nl. Op haar website houdt de gemeentekoepel een liveblog bij met een overzicht van relevante gebeurtenissen voor gemeenten.

Jaarcongres

VNG-overleggen, ook met minder dan 100 mensen, worden zo veel mogelijk verplaatst of telefonisch of online gevoerd. ‘Alleen in spoedeisende gevallen, met name waar het de aanpak van de uitbraak van het coronavirus betreft, kan een uitzondering worden gemaakt.’ Het jaarlijkse congres van VNG Realisatie dat voor 15 april op de agenda stond, is geschrapt. Vooralsnog gaat de VNG er vanuit dat het VNG Jaarcongres in juni wel door kan gaan.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie