Advertentie

Onderzoek naar minimale bezetting griffie

Er komt een onderzoek naar de wenselijkheid van een norm voor de minimale omvang (fte) van de griffie. Dat is een van de afspraken uit het Democratiepact dat de Vereniging van Griffiers (VvG) heeft gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

09 oktober 2018

Er komt een verkenning naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een norm voor de minimale omvang (fte) van de griffie. Dat is een van de afspraken uit het Democratiepact dat de Vereniging van Griffiers (VvG) heeft gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Adequate ondersteuning

‘De focus van de verkenning ligt op de kwaliteit van de griffie: kernvraag is of griffies in de huidige omvang adequate ondersteuning kunnen bieden bij alle nieuwe verantwoordelijkheden die op de raad afkomen’, aldus een woordvoerder van de VvG. Het onderzoek wordt in de loop van 2019 uitgevoerd, met betrokkenheid van onder andere de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en wetenschappers.

Griffierspool

De verkenning is een van de vijf afspraken die de VvG en BZK hebben gemaakt ter versterking en vernieuwing van de decentrale democratie. Ook is afgesproken een pool op te zetten die inzetbaar is bij de uitvoering van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie (DiA). ‘Het gaat om adviseurs die korte, lokale maatwerkondersteuning bieden’, aldus de woordvoerder van de VvG. Voor die ‘DiA-pool’ worden naast griffiers ook wethouders, burgemeesters, ambtenaren en raadsleden geworven. Tijdens het VvG-congres afgelopen vrijdag hebben zich de eerste griffiers aangemeld voor die pool. ‘Door het opzetten van deze pool kunnen we gezamenlijk meer kracht ontwikkelen om de lokale democratie te versterken. Door deze onderlinge uitwisseling tussen gemeenten dragen we bij aan de professionalisering van onze beroepsgroep én aan de spreiding van kennis en ervaringen’, aldus VvG-voorzitter Renée Wiggers.

Weerbare democratie

Een derde afspraak uit het Democratiepact is dat griffiers bijdragen aan een weerbare decentrale democratie. ‘Hiertoe rusten wij griffiers toe om met raden en staten het gesprek te voeren over integriteit, ondermijning en weerbaarheid’, aldus het pact. ‘De leden van de commissie Integriteit van de VvG gaan trainingen volgen over integriteit en het ontwikkelen van een moreel kompas. Op hun beurt gaan de leden van de commissie deze training aanbieden in hun eigen griffierskring’, licht de woordvoerder toe. Vanuit het ministerie van BZK is subsidie beschikbaar om te werken aan deskundigheidsbevordering, op onder meer de thema's integriteit, veiligheid en ondermijning.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Callme@ / oud-ambtenaar, oud-raadslid, oud en observator
Een hoog wc-eend gehalte en prima voorbeeld van:De wet van Parkinson

De dwangmatige groei van de indirecten uit het boek van de Engelsman Cecil Parkinson”. De essentie is dat overhead groeit met 8% per jaar. Omdat er geen verbinding bestaat tussen werk en de tijd die ervoor nodig is zal dat proces onbeperkt doorgaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie