Advertentie

Invoering belastingplicht gemeenten bureaucratisch feestje

Vanaf 2016 moeten gemeenten en andere overheden vennootschapsbelasting (vpb) gaan betalen over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken. De invoering ervan leidt naar verwachting vooral tot veel administratieve rompslomp

25 mei 2014

Vanaf 2016 moeten gemeenten en andere overheden vennootschapsbelasting (vpb) gaan betalen over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken. De invoering ervan leidt naar verwachting vooral tot veel administratieve rompslomp.

Einde aan verboden staatssteun

Al twintig jaar klaagt het bedrijfsleven erover oneerlijke concurrentie te ondervinden van bedrijfsmatige, commercieel getinte activiteiten van onder andere gemeenten. Private
ondernemingen moeten wel vennootschapsbelasting betalen, publieke ondernemingen niet. De invoering van belastingplicht voor overheidsondernemingen, zoals verwoord in het conceptwetsvoorstel van het kabinet, moet die mogelijke concurrentieverstoringen uit de weg ruimen. Het is de Europese Commissie die de kat de bel aanbond door de Nederlandse regering vorig jaar officieel te verzoeken de fiscale wetgeving aan te passen. Zoals het nu is geregeld, bezondigt Nederland zich aan verboden staatssteun.

Internetconsultatie afgesloten

De nieuwe wet, waarbij belanghebbende partijen als de gemeentelijke en provinciale koepelorganisaties tot vorige week via internetconsultatie kanttekeningen konden indienen bij het ministerie van Financiën, bepaalt dat concurrerende en/of op winst gerichte ondernemingsactiviteiten van overheden vanaf 1 januari 2016 voortaan belastingplichtig zijn. Dat wil zeggen, tenzij kan worden aangetoond dat ze onder één van de drie vrijstellingsgronden vallen.

Tijdrovende operatie

Omdat die vrijstellingen vrij algemeen zijn geformuleerd over wat straks wel en niet belastingplichtig is, zal daar volgens ingewijden naar verwachting nog heel veel (juridische) discussie over ontstaan. Als de wet volgens schema voor het eind van dit jaar door zowel Tweede als Eerste Kamer is aangenomen, hebben gemeenten en haar deelnemingen nog een jaar de tijd om een onderscheid aan te brengen tussen vrijgestelde en belaste activiteiten. Dat lijkt veel, maar het tegen het licht houden van alle activiteiten is een behoorlijk grote en tijdvretende operatie. Haast is geboden. Bij het opmaken van de gemeentebegroting 2016 dienen immers de budgettaire gevolgen van de vennootschapsbelasting, die mogelijk betaald moet worden, al inzichtelijk te worden gemaakt en meegenomen. Omdat met het opmaken van de (meerjaren)begroting 2016 begin volgend jaar al wordt begonnen, is er dus niet eens zo heel veel tijd. Fiscalisten raden om die reden aan, om de binnen een gemeente ontplooide activiteiten op een zo kort mogelijke termijn op een rij te zetten en te bekijken welke van die activiteiten mogelijk onder de vpb-regeling vallen.

Uitvoeringslasten gemeenten stijgen

Volgens Reinder Wiersma, fiscalist van Deloitte, is duidelijk dat de invoering bij gemeenten tot aanzienlijke uitvoeringslasten gaat leiden. Dat komt dan vooral door onduidelijkheid over de wettelijke bepalingen en over de reikwijdte van de begrippen. ‘Je zult de hele gemeente moeten gaan afpellen om te kijken waar eventueel de ondernemingen zitten. Dat kan bijna van alles zijn. Een eigen parkeerbedrijf, een zwembad, een begraafplaats, een theater. Maar ook activiteiten op het gebied van dienstverlening, zoals die van een grote gemeente die met haar ict-afdeling een kleine gemeente bijstaat of als verschillende gemeenten hun salarisadministratie op één centraal punt onderbrengen. Dat zou eventueel aan te merken zijn als belaste activiteit’, zegt hij. De regering lijkt een gemeentelijke huisvuilophaaldienst die uitsluitend huisvuil binnen de eigen gemeentegrenzen ophaalt als een interne en dus vpb-vrijgestelde dienst te zien. ‘Maar het intergemeentelijk ophalen van huisafval is mogelijk weer een ander geval. Het uitvoeringsdeel zou bij wijze van spreken ook door een particulier bedrijf als Van Gansewinkel kunnen worden gedaan.’

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 10 van deze week

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Overheid is overheid. En leiders: daaraan is niet echt een behoefte. De wereld ken zelfs nu nog genoeg dicators, unfortunately
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bob van Leeuwen / Algemeen directeur
Ik ben het helemaal eens met Reinder Wiersma van Deloitte. Ondanks de belofte van de staatssecretaris dat de invoering van de Vpb-plicht voor directe en indirecte overheidsondernemingen niet tot extra administratieve lasten(druk) mag leiden, worden gemeenten geconfronteerd met een operatie die groter is dan de invoering van het BTW-Compensatiefonds.

Om op tijd klaar te zijn voor de invoering moeten gemeenten nu al actief zijn. De begrotingswerkzaamheden zijn immers volgend jaar rond deze tijd al volledig op stoom. Gemeenten moeten dan het beslissingstraject (kiezen voor een direct- of indirect overheidsbedrijf) al achter zich hebben liggen.

Mijn ervaring is dat nog maar heel weinig gemeenten beseffen hoe groot de impact van de invoering van de Vpb-plicht is voor hun organisatie.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Hoogste tijd dat er een eind komt aan dit geneuzel bij het Rijk. Een normaal functionerende gemeente voert alleen taken uit die door de markt niet kunnen worden opgepakt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico / zzp
Grappig. Ieder keer paniek bij de overheid als ze zich aan de regels moeten houden waar alle bedrijven in nederland zich aan houden. Heb je een onderneming opgezet, dan betaald btw en vennootschapsbelasting. Een gemeente is eigenlijk gewoon een onderneming, waarbij bijna alle taken geheel of gedeeltelijk ook door bedrijven kunnen worden uitgevoerd. Laat de overheid zich eens aan haar eigen regeltjes houden. Dan schaffen ze ze in ieder geval af als ze te moeilijk zijn :-)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Luppo / Inwoner provincie Groningen
Het moet toch ook niet gekker worden in dit landje.

De fiscalisten en adviseurs, wrijven zich alvast weer in hun handen. Dit is kassa...

Wanneer stapt er nu eens een echte leider op die ons land weer op koers brengt????
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Harry de Jong / Treasurer
En nu maar hopen dat niet alle gemeenten individueel gaan trachten het wiel uit te vinden. Ik doe een beroep op de VNG hier tijdig een rol te pakken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Flipper / The Highly Skilled & Nyenrode Crackin' Dolphin
Lupo, die leider is wel opgestaan, maar onvoldoende mensen wensten hem te steunen. Dat ze hem niet steunen op zich is oke. Maar door hem niet te steunen, steunden ze wel de EU, en dit soort maatregelen.

Niet klagen dus. We kicken dus op de EU en al die maatregelen. M.a.w.: we vinden het prima ! Tenminste, dat blijkt uit ons stemgedrag, toch ?

Flipper
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K. de Beer / organisatie adviseur
Dit is alleen maar het gevolg van het geneuzel van het bedrijfsleven dat overal spoken ziet in hun afkeer van de overheid. Hopelijk is dit de laatste kreun van het neo liberalisme. Wat voor een ellende heeft ons dat gebracht wat de belastingbetalende burger uiteindelijk allemaal op moet brengen. Ik heb enige ervaring met aanbestedingen. Dus wanneer de gemeente taken - ook als ze die zelf zou kunnen doen - op de markt zet. Dan komt de ware aard van de bedrijven vaak bovendrijven. Ze gunnen de concurrent het licht in de ogen niet en doen er alles aan om ze een pootje te lichten. Mijn motto, wees blij als de gemeente aanbesteed, zorg voor een scherpe prijs, lever goed werk af en gedraag je als goede partner. Meer hoeft niet.

Deze nieuwe regeling hoeft overigens niet zoveel inspanning te kosten als je de operatie Markt & Overheid al goed doorlopen hebt. Maar ja, je moet eens met andere ogen ernaar kijken. Voor sommigen is dat moeilijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Op zichzelf is het goed dat taken die door 'de markt' kunnen worden geregeld niet door de Overheid worden uitgevoerd. De Overheid is er namelijk niet om werkgevertje te spelen. De Overheid moet alleen die noodzakelijke taken uitvoeren die 'de markt' niet aan kan.

De beide Kamers moeten er voor waken dat Europese regelgeving niet doorslaat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie