Advertentie

Van Rey krijgt alle medewerking van Roermond

CDA-Kamerlid Peter Oskam heeft vragen gesteld aan het kabinet over het verstrekken van gevoelige stukken door de gemeente Roermond aan de van corruptie verdachte oud-wethouder Jos van Rey.

01 februari 2013

De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld over het verstrekken van gevoelige stukken door de gemeente Roermond aan de van corruptie verdachte oud-wethouder Jos van Rey.

Hoe om te gaan met verdachte oud-bestuurder?
“Niet zo integer” en “merkwaardig” noemt CDA-Kamerlid Peter Oskam het dat de gemeente Roermond Van Rey inzage geeft in stukken die eerder door het Openbaar Ministerie waren gevorderd. Hij wil van de ministers Plasterk en Opstelten weten of er afspraken zijn over de wijze waarop gemeenten om dienen te gaan met een strafrechtelijk onderzoek naar een voormalig bestuurder, waarbij tevens de gemeente onderwerp van onderzoek is, en over hoe de gemeente om dient te gaan met een verzoek van een voormalig bestuurder, die ook nog object van een strafrechtelijk onderzoek is, naar de informatie die het OM heeft verstrekt. Ook wil hij weten wat de ministers vinden van het feit dat Van Rey alle documenten heeft opgevraagd en gekregen aangaande bouwprojecten waar hij als wethouder bij betrokken was.

Afspraken over hoe gemeenten moeten handelen
Oskam geeft toe nog niet precies te weten hoe de vork in de steel zit. ‘Gewone burgers kunnen ook informatie opvragen bij de gemeenten via een Wob-verzoek. Maar ik hoor dat Van Rey stukken binnen vijf dagen ontvangt, terwijl journalisten ze niet krijgen. Begrijpen ze bij de gemeente dan niet dat hij verdachte is?’ Oskam wacht de antwoorden van de ministers af, maar vindt dat er misschien wel afspraken moeten komen hoe gemeenten in dit soort situaties moeten handelen. ‘Zeker nu we de laatste tijd zien dat veel bestuurders onder vuur komen te liggen. Ik kan me wel voorstellen dat gemeenten niet weten hoe ze hierop moeten reageren.’

'Van Rey krijgt kantoortje in stadhuis'
In lokale media,  zoals zender L1 en Dagblad De Limburger, wordt melding gemaakt van de facilitering van Van Rey door de gemeente Roermond. L1 haalt bronnen aan binnen de gemeente die Van Rey geregeld zien binnenlopen in het stadhuis, daar gebruik maakt van een kantoortje en ambtenaren vraagt om documenten in te zien. De gemeente Roermond bevestigt dat Van Rey de afgelopen tijd documenten heeft ingezien, ook documenten die eerder door de rijksrecherche in beslag zijn genomen over projecten waar Van Rey bij betrokken was. Volgens de gemeente zijn die documenten nu openbaar, maar toen L1 ze opvroeg werd hen geweigerd ze in te zien.

Van Rey krijgt stukken binnen vijf dagen
De Limburger haalt een brief van het college aan Van Rey aan van 16 januari, waarin de gemeente zegt ernaar te streven de door Van Rey opgevraagde documenten op de kortst mogelijke termijn aan hem te geven. Als het langer dan vijf dagen duurt, wordt hij daarover geïnformeerd. Gemeentesecretaris Han Geraedts is door het college aangewezen om de verzoeken van Van Rey feitelijk af te handelen en documenten naar hem toe te sturen. Als stukken een vertrouwelijk karakter hebben of geheim zijn, zal worden afgestemd met het college of deze toch beschikbaar kunnen worden gesteld.

Van Rey moet ook kopieerkosten betalen
De krant haalt Geraedts aan die zegt dat twee keer is gebleken dat geen geheimhouding meer op stukken zat en Van Rey deze stukken kreeg. Van Rey krijgt volgens hem geen voorkeursbehandeling en moet kopieerkosten betalen “aangezien wij niet de vrijheid hebben daar van af te wijken”. In de brief staat ook dat het college voor een voor alle betrokkenen eenduidige en transparante aanpak kiest in de informatievoorziening die aansluit bij de door de gemeente gehanteerde werkwijzen bij verzoeken om informatie. Uitgangspunt is dat Van Rey wordt gefaciliteerd bij zijn verzoeken.

'Van Rey heeft nog van alles te vertellen in Roermond'
De gemeente wijst er zelfs op dat als Van Rey strafrechtelijk vervolgd mocht worden voor zijn daden als wethouder hij een bijzonder verzoek tot ondersteuning aan het college kan richten en dat het college dan graag bereid is hierover met Van Rey nader van gedachten te wisselen. Volgens Geraedts zou het dan enkel gaan om gevraagde informatie. Maar volgens Oskam geeft de vriendelijke behandeling toch voeding aan het idee dat Van Rey nog van alles te vertellen heeft in Roermond. ‘Uit het onderzoek van Frissen en Sorgdrager bleek al dat Van Rey de grens van de schijn van belangenverstrengeling opzocht. Daarna werd afgesproken de bestuurscultuur te veranderen met een soort buddysysteem waarbij men elkaar op mogelijke belangenverstrengeling zou wijzen. Maar zo te zien komt Van Rey er nog gewoon doorheen.’

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Willem Kamps
Het deksel van beerput Limburg staat wagenwijd open voor en door onderkoning Van Rey. Hoewel hij aan alle kanten stinkt en is aangeschoten, biedt men hem doodleuk onderdak. Dat mag nobel lijken, maar zegt genoeg over de troosteloze en hopeloze toestand van dit stukje Nederland.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JHAGM Sneuf vanm Toetellaere / Herder BD
Ach Van Rey kent het spelletje: Iene miene Rutte...De staatssecretaris Belasingzaken, Mr Integrity himself....., is sindsdien St Wreker.....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan Tesselaar / Adviseur
Limburg, je zal er maar wonen..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J. Derckx
de "Beers"put is nog lang niet schoon, burgemeester van Beers en ex-loco-burgemeester Van Rey hebben elkaar jaren lang beschermd. Ik hoop dat de nieuwe burgemeester een goede start maakt en de bezem erdoor haalt. Betaalt Van Rey ook huur voor zijn kantoortje, hij is nu toch niet meer dan een gewone burger??
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie