Advertentie

Laatste poging om aan herindeling te ontkomen

Haren en vier gemeenten in de Hoeksche Waard roepen de Eerste Kamer op niet in te stemmen met de wetsvoorstellen tot herindeling. De senaat behandelt de wetsvoorstellen naar verwachting op 10 juli.

29 juni 2018

Haren en de vier gemeenten in de Hoeksche Waard roepen – in een allerlaatste poging om aan fusie te ontkomen – de Eerste Kamer op niet in te stemmen met de wetsvoorstellen tot herindeling. De Hoeksche Waard hekelt met name de rol van de provincie. Volgens Haren is sprake van een geheime ‘politieke deal’.

Onafhankelijk onderzoek

De Eerste Kamer moet bij de minister van Binnenlandse Zaken aandringen op een onafhankelijk onderzoek naar het bestaan van een geheime afspraak over samenvoeging van Haren met Groningen en Ten Boer, schrijven de hoogleraren Frank Ankersmit en Gustaaf Biezeveld in een brief aan de senaat. Zowel de provincie Groningen als de minister van Binnenlandse Zaken hebben keer op keer onjuiste informatie verstrekt over onder meer de noodzaak tot herindeling, stellen zij.

Geheime afspraak

‘Veel zeer teleurgestelde burgers van Haren, waaronder veel trouwe VVD-, CDA- en D66-kiezers, zijn er inmiddels van overtuigd dat de gedwongen herindeling is terug te voeren op een geheime afspraak. Die zou enkele jaren geleden zijn gemaakt in het provinciehuis, met medeweten/-betrokkenheid van ‘Den Haag’. Het gerucht is dermate hardnekkig dat ze nu ook in de omgeving van het provinciehuis rondzingt’, zo schrijven Ankersmit en Biezeveld. De herindeling is er met alle macht door de provincie ‘doorgedrukt’ en de ‘democratie is buiten spel gezet’.

Rechtmatigheid

‘Zolang het bestaan van een geheime afspraak over herindeling van Haren niet door onafhankelijk onderzoek is bevestigd, dan wel uitgesloten, blijft onzeker of het wetsvoorstel, voor zover het Haren betreft, had mogen worden voorbereid, dan wel had mogen worden voorbereid op de manier waarop dit is gebeurd.’ De rechtmatigheid van het wetsvoorstel is in het geding, stellen Ankersmit en Biezeveld.  

Brandbrief

‘De inwoners willen het niet, en er is geen noodzaak aangetoond. Zadel de Hoeksche Waard niet op met een omvangrijke reorganisatie die de inwoners veel geld gaat kosten zonder dat is aangetoond dat zij er op vooruit gaan’, schrijven de Samenwerkende Raadsfracties uit vier van de vijf gemeenten van de Hoeksche Waard in een brandbrief aan de Eerste Kamer. Het gaat om de samenwerkende raadsfracties van Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk en Strijen. Deze vier gemeenten moeten samen met Oud-Beijerland fuseren.

Van ‘onderop’

‘Er zijn procedureregels in de wet Arhi en er is een beleidskader. Dat laatste moet in principe voorop staan. De kern daarvan luidt dat herindeling in beginsel van onderop wordt geïnitieerd, tenzij er sprake is van urgente omstandigheden van onvoldoende bestuurskracht. Dit is in de Hoeksche Waard niet aangetoond’, benadrukken de Samenwerkende Raadsfracties.

Polarisatie

Net als Haren hekelen de raadsfracties de rol van de provincie, die het herindelingsproces naar zich toe heeft getrokken. Dit heeft polariserend gewerkt. ‘Welk effect zal de door de Provincie veroorzaakte polarisatie op het te vormen beleid hebben? Deze polarisatie is er voorheen namelijk nooit geweest.’ De Samenwerkende Raadsfracties stellen ook dat de minister van Binnenlandse Zaken een onjuiste stand van zaken weergeeft over de noodzaak tot herindeling. ‘Uit de beantwoording van de minister op de vragen van de partijen in de Tweede en de Eerste Kamer, alsmede de manier waarop de provincie invulling heeft gegeven aan dit hele traject, concluderen wij dat hier sprake is van onbehoorlijk bestuur. Uw Eerste Kamer kan hier in het kader van haar taakstelling niet aan voorbij gaan.’

De behandeling van deze twee en tien andere herindelingsvoorstellen staat, onder voorbehoud, op de senaatsagenda van 10 juli. De Tweede Kamer stemde eind april in met de herindelingsvoorstellen.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Petra
Er zijn nog ruim 100 gemeenten die kleiner zijn dan Haren. U maakt mij niet wijs dat al deze gemeenten fusieplannen hebben als we het adagium 'van onderop' hanteren.

Laat Haren toch lekker zelfstandig.De idioot die geroepen heeft dat als Ten Boer, Groningen en Haren zijn gefuseerd de gemeentenaam Groningen ook vervangen moet worden is helemaal van God los. Dit is de 'weg-met-ons'-politiek ten voeten uit: hoe zorg ik het snelst dat Nederlanders zich nog verder ontheemd voelen zodat Den Haag/EU nog gemakkelijker de mensen murw krijgt om de resoluties 1605 en 1743 uit te voeren....
Piet / n.t.b.
Een wel of niet geheel ' onafhankelijk onderzoek'... Tsja.Overigens: Dhr. Ankersmit woont zelf in Haren. Of dit de onafhankelijkheid ten goede komt, vraag ik mij af...
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Het is Groningen alleen maar te doen om de weilanden tussen Haren en Groningen zodat die volgebouwd kunnen worden en Groningen veel meer Algemene Uitkering kan claimen in Den Haag. Ondertussen wordt een van de meest leefbare gemeenten van Nederland (Bron Elsevier Weekblad) door deze uitbreidingsdrift om zeep geholpen. Heel treurig allemaal !
Advertentie