Advertentie

Twijfels over integriteit bestuur Dordrecht

Directeur Rik Hindriks van de Rekenkamer in Dordrecht wordt al lange tijd ,,systematisch en consequent" tegengewerkt door burgemeester en wethouders van de stad. Hindriks doet al jaren onderzoek naar de relaties tussen de bestuurlijke top van de gemeente en instellingen en bedrijven in de stad.

02 augustus 2010
Raadsenquête
Dat stelt Hindriks in een open brief aan de media nu hij met ingang van 1 augustus geen directeur meer is. Hij heeft zijn onderzoek naar het netwerk van de besturlijke top niet kunnen afronden omdat het college volgens hem niet wil meewerken. Hij adviseert de gemeenteraad een raadsenquête te starten om inzicht te krijgen in de cultuur van beslotenheid in Dordrecht.

Roddels
Hindriks besloot in 2007 dieper in de roddels te duiken die de stad al lange tijd teisterden. Ambtenaren zouden te nauwe banden hebben met instellingen en bedrijven in de gemeente, was het verhaal. ,,Met roddels kun je niet veel, maar als ze wijdverbreid zijn moet je toch eens gaan kijken wat er aan de hand is"aldus Hindriks.

Topbestuurders
Uiteindelijk constateerde hij dat zes topbestuurders, ook ambtenaren, veel directe en indirecte relaties hebben met allerlei instellingen en bedrijven in de gemeente. ,,Of die relaties hebben geleid tot beïnvloeding van de besluiten is niet vast te stellen zonder nader onderzoek", stelt Hindriks.

Familierelaties
Hij vroeg naar de familierelaties van de betrokken collegeleden en ambtenaren, maar het college weigerde volgens hem herhaaldelijk die informatie te geven. ,,Het college nam geheime besluiten om informatie niet te verstrekken en betrokken bestuurders namen deel aan de besluitvorming."

Gemeentewet
Hindriks schakelde het Bureau Intregiteit BV in, maar ook dat mocht volgens hem niet baten. ,,De Rekenkamer stelt vast dat het college de gemeentewet aan zijn laars lapt. Dat roept de vraag op waarom. Hij benadrukt dat er geen zekerheid bestaat over mogelijke corruptie.

Transparantie
Het college liet in een reactie weten transparantie hoog in het vaandel te hebben staan en niets te verbergen te hebben. De redenen voor het niet geven van de informatie lagen in de ,,bijzondere verantwoordelijkheid die B en W hebben op basis van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie".

Onderzoek
B en W hebben geen enkel bezwaar tegen openheid over nevenfuncties en een analyse van het netwerk waarin het functioneert. Het college ,,betreurt het dat de directeur op deze manier de openbaarheid zoekt, terwijl de samenwerking rondom het onderzoek in ieder geval van de kant van het college nog gaande is".

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jos
Ik heb wat gegoogled op de heer Hindriks. Voorzitter bij verschillende rekenkamers (vanuit een eigen BV??), Een adviesbureau dat op zijn minst heel veel relaties heeft met het bedrijfsleven, veel activiteiten gericht op eu-subsidies en een bijzonder gebeurtenis in Drimmelen waarop de heer Hindriks onmiddelijk zijn ontslag heeft ingediend en nu per 1 uagustus geen directeur meer en onmiddelijk een open brief naar de media. Soms moet je wel overla vraagtekens bij durven zetten?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kritikus / Geen Hagenees
Als Directeur Rekenkamer beschikt Hindriks over veel vertrouwelijke informatie.

Nu meneer's contract bij de gemeente Dordrecht niet is verlengd, gooit hij die info direct op straat.

Een beter bewijs dat Hindriks terecht de laan is uitgestuurd, kun je niet krijgen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
O. ten Hove
Ach, ook de gemeente Den Haag kan er wat van. Medewerkers die liegen, zelfs bij de rechter. Een Intermediaironderzoek aanhalen waaruit blijkt dat ze de beste werkgever is, terwijl dit blad een gelecteerd lezerspubliek heeft. Pronken met arbeidsvoorwaarden en net doen of dat specifiek voor Den Haag geldt, terwijl deze voor alle gemeenteambtenaren in Nederland gelden en door de vakbonden zijn afgedwongen. En zo zijn er nog wel meer zaken die niet kloppen maar ze pretenderen wel een integer en transparante organisatie te zijn. Integer, streep dat maar door, maar transparant, ja...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
frans
Is dit diezelfde Hindriks die door niemand gepruimd werd in de 2Kfractie van de Pvda en daarom moest verdwijnen, is dit diezelfde Hindriks die ergens in Brabant als rekenkamer moest verdwijnen omdat hij een ambtenaar tegen de grond had geslagen, is dit diezelfde Hindriks die bijna overal waar hij komt ruzie maakt en ruzie heeft en na korte tijd moet vertrekken. Als dat allemaal het geval is, heeft hij het nog lang volgehouden in Dordrecht. Jammer dat de media niet wat meer research plegen naar deze niet integere persoon alvorens met dergelijke koppen naar buiten te te treden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul Tiebosch / oud gemeenteraadslid
De Rekenkamer zou de beste vriend en helper van de gemeenteraad moeten zijn bij de uitvoering van haar controlerende taak. De directeur van de Rekenkamer wordt door de gemeenteraad benoemd voor een periode van 6 jaar en kan worden herbenoemd. Niet worden herbenoemd geeft aan dat de gemeenteraad van Dordrecht niet tevreden was met deze rekenkamerdirecteur. Wat mij betreft verder geen aandacht meer besteden aan deze heer. Vul de krant met de echte problemen van deze stad.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
L.D.Keus
Als het bestuur van Dordrecht door iemand in deze functie zware verwijten krijgt dient een nader onderzoek uit te wijzen of dit terecht is of niet. Alle commentaren over de persoon van Hindriks daargelaten. Die commentaren klinken ongenuanceerder dan de ktitiek van Hinderiks.
Graag nader onderzoek.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
frans
Beste L.D. Keus, grappig dat u zegt dat de commentaren ongenuanceerd klinken terwijl deze met feiten onderbouwd kunnen worden (!!!), feiten die ook als zodanig openbaar zijn en door iedereen zijn in te zien. Dit terwijl datgene wat Hindriks en de media stellen tot op heden met geen enkel feit is onderbouwd. Is het wellicht zo de sensatielust bij u het gewonnen heeft van de simpele waarheidsvinding. is het wellicht zo dat Hindriks zijn laatste grote opdrachtgever is kwijtgeraakt agv zijn gdrag en nu dus zo opereert? Ik weet wel dat dit gedoe onze burgers alleen maar veel geld kost en helemaal niets oplevert dan imago-schade
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bataaf / adviseur
Waar rook is,is vuur.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie