Advertentie

Bureaucratie Nederland vertraagt samenwerking politie Benelux

Nederland laat zich weer eens van zijn bureaucratische kant zien, nu het een Benelux-verdrag voor politiesamenwerking moet bekrachtigen.

03 maart 2023
politie haven rotterdam
Shutterstock

De Nederlandse bekrachtiging van het nieuwe Benelux politieverdrag laat op zich wachten. Om de onderlinge politiesamenwerking in de Benelux te intensiveren hebben België en Luxemburg hun nationale goedkeuringsprocedures voor het verdrag al in respectievelijk mei en december 2021 afgerond. Nederland is nog steeds niet zover, waardoor het verdrag nog niet in werking kan treden.

Beleidsmedewerker RO

JS Consultancy
Beleidsmedewerker RO

Adviseur Kunst en Cultuur

Gemeente Assen
Adviseur Kunst en Cultuur

Bekrachtiging

Weliswaar heeft het Nederlandse parlement in december 2021 ingestemd met het wetsvoorstel goedkeuring en uitvoering van het tot stand gekomen Verdrag tussen België, Luxemburg en Nederland inzake politiesamenwerking, maar Nederland heeft de akte van bekrachtiging nog niet bij de Secretaris-Generaal van de Benelux Unie gedeponeerd. Dat schrijft minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid in antwoord op vragen van Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen (VVD).

Voorhangprocedure

De minister wijst erop dat met de andere Benelux-landen is afgesproken dat vijf geprioriteerde uitvoeringsovereenkomsten tegelijk met het verdrag in werking treden. Maar, anders dan in België en Luxemburg, moet Nederland elke afzonderlijke uitvoeringsovereenkomst in een zogenoemde ‘voorhangprocedure’ voorleggen aan de Staten-Generaal. Om de mogelijkheden tot informatie-uitwisseling te kunnen uitbreiden hebben zowel België als Nederland de conceptteksten van de uitvoeringsovereenkomsten voorgelegd aan de nationale autoriteiten voor persoonsgegevens.

Advies

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gevraagd om de adviezen eind augustus 2022 af te hebben. Maar waar België al klaar is, loopt de adviesprocedure in Nederland nog. Volgens de minister is tot dusver één advies ontvangen. ‘Zodra teksten van deze uitvoeringsovereenkomsten, met het advies van de AP, in Benelux-verband kunnen worden afgerond, zal de voorhangprocedure worden gestart.’ Volgens Yeşilgöz is bij haar alles erop gericht om het verdrag zo snel mogelijk in werking te laten treden. ‘Het succesvol en spoedig doorlopen van de voorhangprocedure in het parlement is daarvoor wel een randvoorwaarde.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie