Advertentie

Stemmen ronselen gebeurt zelden

Stemmen ronselen gebeurt maar zelden. In de afgelopen tien jaar hebben zich maar een viertal incidenten voorgedaan.

12 maart 2014

Het ronselen van stemmen voor gemeenteraadsverkiezingen komt in Nederland niet veel voor. De rechter kwam er slechts een aantal keren aan te pas bij de verkiezingen de afgelopen jaren.

Stem bij volmacht
In 2002 werd het ChristenUnie-raadslid Jan den Butter in Oudewater schuldig bevonden aan het ronselen van stemmen voor de verkiezingen van 6 maart dat jaar. De kantonrechter in Utrecht gaf hem een boete van 450 euro. Den Butter ging bij mensen langs, hield een onschuldig praatje over de verkiezingen en bood vervolgens aan namens de betrokkene een stem bij volmacht uit te brengen. De blanco machtigingen deelde hij vervolgens uit onder vrienden en familie. De lijsttrekker hield tot de rechter vol dat hij vond niets verkeerds te hebben gedaan.

Boete van 1000 euro
De rechter in Roermond deelde in 2006 een boete van 1000 euro uit aan het gemeenteraadslid Selcuk Altun uit Weert wegens ronselen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij had 30 volmachten losgeweekt, die hij onder zijn familieleden wilde uitdelen. De burgemeester kreeg er lucht van en deed aangifte. Altun werd toch gekozen en nam in de raad van Weert zitting namens de VVD.

Familielid op raadszetel
Hetzelfde jaar moest een 74-jarige inwoner van Maasdriel van de rechter in Arnhem 300 euro boete betalen omdat hij liefst 400 volmachten had geronseld. Hij wilde er een familielid mee aan een raadszetel voor de VVD helpen. Dat lukte, maar de betrokken Hans de Groot haakte af toen de burgemeester het ronselen van stemmen publiekelijk aan de kaak stelde. Daarop werd de 74-jarige man aangehouden.

Omkoping
Eveneens in 2006 deed de burgemeester van Arnhem aangifte tegen de Centrum Democraten (CD). Deze partij zou in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen dak- en thuislozen hebben omgekocht - met 10 euro per persoon - om zogenoemde ondersteuningsverklaringen te verkrijgen. Daarmee verwierf de CD het recht aan de verkiezingen deel te nemen. Hoewel de wet dit soort omkoping strafbaar stelt, is het tegelijkertijd niet mogelijk om die reden een hele kandidatenlijst ongeldig te verklaren. Het gevolg was dat de Centrum Democraten gewoon aan de verkiezingen konden meedoen.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Eric Immink
De democratie ondermijnen en dan dergelijke boetes uitdelen. Totaal ongeloofwaardig.
Daarbij dekt de titel de lading niet. Rechters hebben weinig uitspraken gedaan rondom ronselen van stemmen, het werkelijk ronselen kan wel veel vaker voorkomen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
Ronselen van stemmen is van alle tijden; in Nederland vroeger veelal mannen die de stembiljetten van de vrouwen meenamen zodat ze toch zeker op de goede partij zouden stemmen. Inmiddels is het zo dat binnen bepaalde groeperingen druk wordt uitgeoefend zodat voor de "juiste" persoon wordt gekozen. Heb geen illusie, zelfs al ban je de volmachten, druk binnen families en groeperingen blijft. Wel maak je door geen volmachten meer toe te laten, het voor degene die toch anders wenst te stemmen, het mogelijk dit te doen. Dus ook maar 1 persoon in het stemhokje! En dat hierdoor de verkiezingen minder opkomst krijgen, dat komt vanzelf ook wel weer goed; het is een natuurlijk proces. Benadruk als politiek het belang van het kiesrecht, waar we vandaan komen en wie ervoor gevochten hebben, hoe zij hebben moeten vechten!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie