Advertentie

'Pleegmoeders Turks jongetje verdienen standbeeld'

Staatsecretaris Martin van Rijn vindt dat de lesbische pleegmoeders uit Den Haag die voor een Turks jongetje zorgen, een standbeeld verdienen. Hij zegt dit na Turkse kritiek.

15 maart 2013

De lesbische pleegouders die het 9-jarige Turkse jongetje Yunus hebben opgevangen, verdienen een standbeeld en geen kritiek. Dat stelt staatssecretaris Martin van Rijn (Pleegzorg) vrijdag. Hij vindt het heel erg dat het gezin moet onderduiken door de commotie in Turkije over het onderbrengen van islamitische pleegkinderen bij gezinnen met homoseksuele ouders.

Uitleg Nederlands systeem
Mocht de Turkse premier Tayyip Erdogan Nederland tijdens zijn bezoek volgende week naar de kwestie vragen, dan ,,gaan we heel goed uitleggen hoe zorgvuldig het Nederlandse systeem is'', stelt Van Rijn. Hij verwacht dat Turkije daarna zal begrijpen dat het niet noodzakelijk is om zich met deze kwestie te bemoeien. Eventuele bemoeienis noemt Van Rijn dan ook niet passend.

'Ongepast en aanmatigend'

Vicepremier Asscher liet na afloop van de ministerraad weten Turkse bemoeienis ''volstrekt ongepast" te vinden. Hij zei dat vrijdag na afloop van de ministerraad. Asscher verving premier Rutte tijdens de wekelijkse persconferentie. Hij noemde het ,,aanmatigend" als een buitenlandse mogendheid een oordeel heeft over het onderbrengen van een kind bij deze ouders.


Nederlands jongetje

Asscher: ,,Het gaat hier om een Nederlandse jongetje dat hier opgroeit en van Turkse afkomst is. Eén van de prachtige dingen in dit land is dat je je dan niks meer hoeft aan te trekken van wat buitenlandse mogendheden vinden. In dit geval ging het niet goed met het jongetje en daarom is hij ondergebracht bij pleegouders. Dat doen we niet voor niks en doen we niet lichtvaardig. De selectie van een pleeggezin is een heel zorgvuldig proces.''

Reacties: 29

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Ik herken mij niet in de reactie van Broadcaster van 18 maart 2013, 15:56 uur. Kennelijk heeft iemand namens mij gereageerd. @ Gerrit Jan: Ik ben zeker geen voorbeeld van "een trouwambtenaar met gewetensbezwaren aangaande het huwen van gelijkgeaarden". Over het respecteren van de mening van anderen gesproken: Ik heb slechts gezegd dat " Je toch het standpunt moet mogen huldigen dat pleegouders uit een vader en een moeder zouden moeten bestaan en niet uit twee moeders of twee vaders" en dat is wezenlijk iets anders dan of je voor of tegen huwelijken van gelijkgeaarden bent, wat me overigens worst is. Wat ik in deze discussie onderbelicht vind is dat er een kind bij de ouders wordt weggehaald, wat kennelijk noodzakelijk was, maar wat wel een enorme ingreep in iemands leven is. Als je dan ook nog een andermans kind in een "gezinssituatie" plaatst die totaal niet aansluit bij de belevingswereld van de biologische moeder, dan mag je daar je vraagtekens bijzetten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Robert Bleeker / geëngageerd burger en dito ouder.!
1. Ook onder bovenstaand artikel roep ik BB op, om op zeer korte termijn met een geheel aan de zojuist bekend gemaakte, volstrekt NIEUWE en volstrekt essentiele, VITALE FEITEN aangepast artikel te verschijnen.(zie voor bijzonderheden, : elders in de NL-se pers).2. Die nieuwe feiten - waaronder een zeer belastende gerechtelijke uitspraak over de (naar het zich laat aanzien) buitengewoon onzorgvuldige handelswijze van de Kinderrechter, Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming in deze schrijnende en inmiddels totaal gepolitiseerde casus - geven ruimte voor een fundamenteel ander inzicht in en oordeel over - ook de rol van de biologische ouders in - de voorliggende casus.3. Ik verwijs voor mijn eerdere commentaar op deze kwestie - waarin ik (op basis van de alsdan beschikbaar gestelde informatie) al aangaf, ernstige bedenkingen te hebben over de handelswijze van primair betrokken instanties in deze precaire aangelegenheid - kortheidshalve naar mijn bijdrage 15 maart 2013 23:24 onder het BB artikel met de header "GEMEENTE BESCHERMT LESBISCHE PLEEGMOEDERS MET TURKS KIND".
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kritikus / Geen Hagenees
Jeugdzorg Nederland is een corrupte organisatie die zich alleen in stand houdt met aan de lopende band roven van kinderen uit normale gezinnen door middel van leugens en bedrog. Zij maken flink misbruik van dat kinderrechters niet aan waarheidsbevinding doen, en uitsluitend op jeugdzorg stukken oordelen vellen.Dus jeugdzorg heeft vrij spel, er is dus geen sprake van een eerlijke onafhankelijke rechtspraak, en Nederlandse politici praten liever over windmolens dan over zulke grove schendingen van mensenrechten.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kaas !


"verwacht dat Turkije zal begrijpen", klinkt weer vertrouwd bang-kruiperig. Geldt ook voor rest van Van Rijn's uitleg, wat een land is dit geworden.een standbeeld van boter.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
C.F. Verlaan
Asscher weet totaal niet waar hij over praat. Onder zijn beleid is de jeugdzorg in Amsterdam compleet ontspoord en een van die ontsporingen zijn de ernstige misstanden in de jeugdzorg die Turkije aankaart. Tot grote vreugde van al die Nederlanders die stelselmatig door de PvdA genegeerd worden in hun klachten over de jeugdzorg. In Amsterdam is de situatie heel extreem. Asscher heeft nooit willen luisteren, heeft nooit onderzoek willen doen en beweert nu ook nog eens doodleuk dat de Nederlandse pleegzorg 'zorgvuldig' werkt? Schandalig naar Nederlandse kinderen en ouders die zich ook zo lang over de misstanden in de pleegzorg beklagen. Turkije heeft gewoon gelijk. Bij de rechten van het kind hoort dat er een pleeggezin wordt gezocht dat qua religie en cultuur aansluit op het oorspronkelijke gezin. Kinderen hebben recht op hun ouders vaak zien en op loyaliteit aan hun ouders. Belachelijk om van dit verhaal te maken dat Turkije homo's haat. Nederland moet niet over de rug van Turkse kinderen en met loyaleitsconflicten bij kindern als gevolg, homo-emancipatie bedrijven. Het is tegen de rechten van het kind om kinderen daarmee te belasten. En pleegouder goud waard en een standbeeld? Daar dacht de commissie Samson heel anders over... Veel misbruik immers bij pleegouders. Dat weet ook iedereen die de moeite neemt regelmatig met pleegkinderen of voormalig pleegkinderen te praten. Pleegouders krijgen maar liefst zo'n vijf a zeshonderd euro per maand voor een pleegkind! ER zijn ook commerciele pleegouders, die hebben dit als baan. Kinderen worden vaak helemaal niet liefdevol opgevangen maar gebruikt als knechtje in de huishouding, voor het geld of voor religieuze doelen. Zeker de pleegouders die nu nog over zijn. Zeer vele pleegouders hebben afgehaakt omdat ze de misstanden met kinderen in de pleegzorg en jeugdzorg niet meer aan kunnen zien. Dat is de echte reden van het tekort aan pleegouders. En ook is het allesbehalve waar dat als kinderen uit huis worden geplaatst, dat altijd terecht is. Jeugdzorg maakt ongelooflijk veel fouten daarbij en dat is ook overbekend. Schandalig van Asscher om zich altijd maar sociaal voor te doen en ondertussen zo kinderrechten te verloochenen, gecorrumpeerde bestuurders te verdedigen, PR voor hen te bedrijven! Asscher heeft kilo's boter op zijn hoofd en er heeft nog nooit een Amsterdams kind conreet iets aan hem gehad. Hij wist van kinderen in levensgevaar toen hij wethouder was van Amsterdam, veroorzaakt door fouten van jeugdzorg. En hij deed helemaal niets. In Amsterdam is de werkwijze van Asscher al lang bekend. Scoren met zogenaamd sociaal gedrag en totaal niet open staan voor klachten en kritiek. Projecten en mensen laten vallen als een baksteen als dat beter uitkomt en ondertussen maar preken over het opnemen voor de zwakken. Jaja......Maar dan alleen op de manier die Asscher uitkomt, in zijn domineespeken past. En of dat dan overeenkomt met de werkelijkheid? Een nephoer? Maakt niet uit, als zij Asscher naar de mond praatte was het al goed, ondanks waarschuwingen van de hele prostitutiewereld dat het niet klopte. Jeugdzorg in Amsterdam idem dito. Het is fijn dat Asscher uit Amsterdam is vertrokken. Benieuwd hoe lang hij het met dit gedrag maakt in Den Haag. Het is de grote Asscher-show, socialismme als dictatuur wat mensen ook zeggen en vinden en hoe ze ook klagen. En dan ook nog zo brutaal zijn om de Turkse president - die WEL onderzoek doet en kinderen niet laat stikken - de les te lezen. Walgelijk!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anne Verkerk
De lesbische pleegouders verdienen een standbeeld???Zij hebeen een prachtig Turks jongetje zomaar cadeau gekregen toen het nog een baby was. Geen adoptiekosten, geen adoptieproblemen (want adoptie is moeilijk voor homostellen, dat willen de meeste landen niet)Ze krijgen er ook nog eens zo'n vijfhonderd euro per maand goedkoop bij. En ze hoeven nauwelijks contact te onderhouden met de biologische ouders van Yunus, want die mogen hem nauwelijks zien.Daar zouden miljoenen homostellen een moord voor doen! En stas van Rijn heeft een over een standbeeld voor deze pleegouders?Wat onvoorstelbaar misplaatst en wat een bestuurders PR voor de jeugdzorg. En wat een schending van internationale mensenrechten. Ik hoop dat de Turken het heel erg lastig gaan maken voor Nederland! Ze hebben zo gelijk, schandalig dat de Turken Nederlanders moeten bevrijden van jeugdzorg en dat de Nederlandse Politiek zo niet luistert.En dan maar klagen over de kloof burgers politiek. Raar he, dat dat in Nederland zo heftig speelt Asscher snapt daar niks van..... Gooit er geregeld nog maar weer eens wat extra preken tegenaan, in plaats van degelijk onderzoek en burgers serieus nemen.De bedoeling van een democratie!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kaas !
@anne verlaanzo heb ik jeugdzorg nooit bekeken, bedankt voor jullie uitleg.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
Het doel

Het doel van pleegzorg is dat de ouders zelf de opvoeding weer op zich nemen. Als blijkt dat dit onmogelijk is, nemen pleegouders de opvoeding van het kind voor langere tijd op zich. De relatie met de eigen ouders blijft voor kinderen altijd van belang.

(van de site van pleegzorg nederland)En met een zorgvuldig selectieproces wordt dan gekozen voor pleegouders die niet verder van de leefwereld van de ouders kunnen afstaan?

Zeer zorgvuldig en echt in het belang van het kind, jaja.terecht dat hier een rel over ontstaat. De politiek correcte Nederlandse normen en waarden worden over de rug van het kind uitgevochten, daar waar juist het kind voorop had moeten staan.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Leen de Jong / Ouder
Heldin

Als er iemand een standbeeld verdient dan is het de biologische moeder van Yunus. Al die jaren heeft ze als een leeuwin gevochten om haar gezin bij elkaar te houden, dat uit elkaar viel doordat de kinderbescherming de rechten van haar en haar kinderen niet respecteerde. Je zult je kind maar kwijtraken na een ongelukkige valpartij. En dan jaren moeten vechten. Ondanks dat de rechter haar in ere hersteld heeft en gebiedt dat alle kinderen terug gaan naar hun ouders, blijft ze echter in de publieke opinie een verdachte moeder en ziet niemand wat een heldin ze eigenlijk is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Leen de Jong / Ouder
Heldin

Als er iemand een standbeeld verdient dan is het de biologische moeder van Yunus. Al die jaren heeft ze als een leeuwin gevochten om haar gezin bij elkaar te houden, dat uit elkaar viel doordat de kinderbescherming de rechten van haar en haar kinderen niet respecteerde. Je zult je kind maar kwijtraken na een ongelukkige valpartij. En dan jaren moeten vechten. Ondanks dat de rechter haar in ere hersteld heeft en gebiedt dat alle kinderen terug gaan naar hun ouders, blijft ze echter in de publieke opinie een verdachte moeder en ziet niemand wat een heldin ze eigenlijk is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mene Tekel
Even nog opnieuw wegens verplaatsen van vorig commentaar. Wel leuk blijven doen redactie!

Laten we het maar niet over de fabriek Jeugdzorg hebben hé? De toelichting en verontwaardiging hier is, zoals al een hele poos, zeer eenzijdig.

Het ultimum van onze beschaving is de nieuwe Oecumene van de Homo en lesbo medemens, evenals onze andere broeders en zusters. Het seculiere blijkt afgezworen. De Staat zou dat juist in alle opzichten moeten bewaken. Die verpatsing is niet alleen op geloofskwesties van toepassing hoor. Er bestaan in nogal wat religieuze kringen ernstige bezwaren tegen Homoseksueel gedrag. Dat bezwaar is even geldig als de zogenaamde tolerantiecultus, dat alles zonder onderscheid des persoons en diens levenswandel maar moet kunnen. Dat Turkse jongetje heeft recht op een seculiere opvoeding en dat recht wordt hem onthouden omdat men de dwang van de waardige homoseksueel maar wil doordrukken. Je flikkert er de saus van de wetgeving over en dan maar denken dat het mag, zo niet moet.

Homoseksualiteit is een keuze, een manier van leven en dat hoort m.i. strikt persoonlijk.

Het belang van het kind speelt in het geheel geen rol, ook in dit artikel niet. Asscher is zoals zo vaak een lullekup, een dubieuze kakelaar die notoir de verkeerde kant kiest.

Jeugdzorg is, gezien het enorme aantal klachten over haar handelswijze, een gruwelparadijs en de keuze dat jongetje bij een lesbisch stel te plaatsen is een stinkende politiek correcte daad. Zo is dat.

De politiek is maar bezig ons te overtuigen dat wij de homoseksuele medemens maar moeten accepteren, althans volgens hun opvattingen dan. De boom in.

Al die voorstanders schijnen ook grenzen te hebben en die zijn tegenover al die tolerantie die men propageert, onsmakelijk te noemen. Het algemeen gangbare rolmodel van Papa en Mama is al tijden in het verdomhoekje. In het publieke domein hebben kinderen nog zelden een vader en jongetjes op school fnuiken een meester.

Je doet voorkomen alsof hier sprake is van gevaar terwijl het gaat om bezwaar. Bezwaar van zijn biologische moeder, bezwaar van de Turkse overheid. Zolang het dubbele paspoort geen problemen geeft moet je ook niet zeuren over bemoeizucht van die vreemde overheid.

En dat standbeeld? Een metafoor zullen we maar zeggen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kaas !
Blijft overeind dat Turken zich weer eens etnisch profileren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Leen de Jong / Ouder
Inmiddels weten we hoe 'zorgvuldig' het proces is geweest waar Yunus zijn ouders en broers is kwijtgeraakt. Eén van de prachtige dingen in dit land is dat je je dan niks meer hoeft aan te trekken van de rechten van ouders en kinderen. In dit geval is een baby per ongeluk gevallen en toevallig was er net een lesbisch stel dat graag een kind wilde adopteren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Hoewel ik de discussie hieronder af en toe een beetje onder de maat vind, kan ik een deel van de verontwaardiging ook begrijpen. Je moet toch het standpunt mogen huldigen dat pleegouders uit een vader en een moeder zouden moeten bestaan en niet uit twee moeders of twee vaders.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jozef Langezwaal / jurist
Bjz/Raad doen geen onderzoek naar de feiten, en rechters controleren beweringen niet.BB zou er goed aan doen de feiten wél te controleren, anders wordt het een beschamende vertoning.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kaas !
Het Turkse etnisch- fascisme blijft een beschamende vertoning.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joep
Het gaat er om dat een kind in liefde en stabiliteit wordt opgevoed. Wie zijn wij om te bepalen dat twee vrouwen (of twee mannen) dat niet kunnen? Bah, wat aanmatigend allemaal. De uitspraak "homoseksualiteit is een keuze" vind ik verwerpelijk. Onder welke steen komt deze meneer vandaan gekropen? Ik vind zijn uitspraken over homoseksualiteit zo stuitend, dat ik de reactie verzoek zijn bijdrage te verwijderen. Binnenlands bestuur lijkt mij geen forum voor homofobie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True


Deze pleegouders kunnen wat de ouders niet kunnen of willen: voor het kind zorgen.btw. onderstaande oproep tot censuur is te sneu voor woorden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Titia / adviseur
Ik had eerlijk gezegd wel wat afwijzende reacties verwacht op dit bericht, maar niet van zulke. Wat afschuwelijk dat we in dit land inmiddels zo zijn afgegleden met zo veel en zulk plat commentaar.

Pleegzorg kan fouten maken, okee. Je mag Asscher een onbenul vinden, okee. En je mag niks met homoseksualiteit hebben, okee. Maar dat neemt niet weg dat dat jongetje in de leeftijd van 4 maanden uit huis is geplaatst vanwege ernstige mishandelingen, dat zijn biologische moeder nauwelijks Nederlands spreekt maar wel de president uit haar (voormalige?) vaderland èn de volledige Turkse media ophitst om te verbloemen dat ze geen kind kan opvoeden. Ze mag blij zijn dat haar zoon in goede handen is (en als ik de foto's van het jongetje zo bekijk, dan zie ik vooral een blij en gezond kind).

De discussie hoort hier niet te gaan over jeugdzorg, over seksuele geaardheid of over al-dan-niet functionerende minitsers en staatssecretarissen. Het gaat er om dat een ander land zich verre heeft te houden van commentaar over de opvoeding van een jongetje dat nergens om heeft gevraagd. Ik vind het hondsbrutaal.p.s. Recent onderzoek heeft overigens uitgewezen dat homoseksuele stellen uitstekend in staat zijn kinderen op te voeden. Deze kinderen zijn doorgaans evenwichtig en weerbaar. Juist omdat zij niet op basis van bekrompen visies (de leiband van het geloof en het zogenaamde ideaal van het heterogezin) worden opgevoed.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kritikus / Geen Hagenees
@ Titia:

Al decennia bemoeit Nederland zich met andere landen. Vrouwen, , zwarten, etnische minderheden, noem maar op. Nu bemoeit een ander land zich eens een keer met de gang van zaken inons land. En dan schreeuwt de politiek (Minister, Tweede Kamer) gelijk moord en brand. Tikje hypocriet, zou ik zeggen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Robert Bleeker / geëngageerd burger en dito ouder.!
1. (mede) Onder verwijzing naar een sterk, analytisch en beschouwend artikel (*) in de NRC van 22 maart jl door NRC-ombudsman Sjoerd de Jong, over dit onderwerp en de wijze waarop dit onderwerp recentelijk in en door de NL-se media, in de tijd bezien, is vormgegeven, doe ik bij dezen een tweede, zeer dringend verzoek aan de redactie van Binnenlands Bestuur, om per ommegaand een uitgebreide rectificerende aanvulling op haar beide eerdere (sterk eenzijdige en subjectieve) artikelen te plaatsen.2. Laat de redactie dit na en/of wacht zij hier te lang mee, dan zal de redactie daarmee de reeds bij velen bestaande, ernstige verdenking bevestigen, dat de redactie van BB in dezen als een willig verlengstuk lijkt fungeren van dat segment binnen de gevestigde belangen van het bevoegd gezag rond Jeugdzorg en de Raad voor Kinderbescherming en de pleegouders van Yunus, dat zich in deze casus (en aanpalende casussen van de beide biologische broers van Yunus) aan ernstig, meervoudig en langdurig machtsmisbruik lijkt te hebben schuldig-gemaakt.3. Deze vaststelling zou tevens de inleiding kunnen zijn van een klacht bij de Raad voor Journalistiek, en voor de direct belanghebbenden (in casus de biologische ouders van Yunus) aanleiding kunnen zijn, tot het onverwijld doen van aangifte bij Justitie wegens smaad en laster jegens hen en hun kinderen door BB.(*) "De zaak-Yunus : eerst de context, dan pas de feiten" door Sjoerd de Jong / NRC / 22 maart 2013.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
t. faber / gepensioneerd
Wie vindt er nog dat Turkije lid van de Europese Unie moet worden?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mene Tekel
@Titia

Plat commentaar? Uw reactie bewijst eens te meer dat de door u zo aangehangen tolerantie een schijnmodel is. Alles binnen de perken van het eigen gelijk, dus bevestiging van uw eigen denkbeelden of wel uw politiek correcte voorkeur. Mijn commentaar is niet plat maar wel gemeend. Die Turkse moeder heeft gewoon het wettelijk recht en de bevoegdheid zich uit te spreken over de omstandigheden van haar kind. Dat wettelijke kader wordt in elk commentaar stelselmatig vergeten. Zoals met alles de laatste tijd wint de emotie het van het verstand. Daar neem ik geen genoegen mee. Als u meent dat mijn spreekrecht plat is dan is dat geheel voor uw rekening. Ik laat mij in ieder geval niet dwingen tot acceptatie van een levenswijze die ik nimmer als de mijne zou willen kwalificeren. Het kan me niet zoveel schelen wat u daar persoonlijk van vindt. Maar publiekelijk zal ik u commentaar bestrijden. Wat denkt u wel? Ik blijf er bij dat Jeugdzorg zich bezondigt aan haar politieke verstoffing om de kult van een gedwongen opvatting op te leggen. Minister Asscher dient zich niet uit te laten over zijn persoonlijke opvattingen maar de wetgeving betreffende de positie en opvattingen van de biologische ouders te respecteren. Hij mag dat als burger, net als ik, van alles vinden maar niet als minister. Een beetje voorlichting over Staatsrecht is ook aan u wel besteed Titia. Onder titel van adviseur schuilt van alles maar van burgerrechten weet je helemaal niets af. Ik plaats je commentaar op mijn opinie maar in het kader de zo geprezen gladstrijkerij van politiek correcte ballen die niet kunnen velen dat anderen daar niet in mee gaan.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martin
@ Jan Meijer (Burger) op 18 maart 2013 12:55:

Zelf vind ik uw reactie niet zozeer plat, maar wel dom en bevoordeeld,in ieder geval daar waar u stelt dat homoseksualiteit een keuze is. En dan heb ik het nog maar niet over uw opvatting, dat "de keuze dat jongetje bij een lesbisch stel te plaatsen is een stinkende politiek correcte daad" is. De redactie zou alleen hierom al uw reactie moeten verwijderen.

Die biologische ouders zouden stil en dankbaar moeten zijn en niet moeten piepen over allerlei vermeende tekortkomingen: dat recht hebben ze niet. Vreemd ook dat ze dat pas na negen jaar doen – het zal toch niet iets te maken hebben met het aanstaande bezoek van de Turkse premier Erdogan?

Verder is Titia (en J.O.) zegt meer dan terecht. Als u zo prat gaat op uw kennis van burgerrechten/staatsrecht, zou ik daarmee niet te koop lopen. U begrijpt er helemaal niets van. En ja, ik wel, als senior jurist.

Ik wens u veel sterkt met uw bekrompen opvattingen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mene Tekel
@Titia 2

Ach, u bent senior jurist? Ik wist niet dat zoiets een samengestelde academisch titel was.

Even nog meer ter correctie van uw emotioneel geladen commentaar. Die ouders hebben al net zo lang bezwaar aangetekend als het kind uit huis is geplaatst. Hun bezwaar is gewoon terzijde gelegd door dat befaamde bureau Jeugdzorg. Minister Assher wist en weet dat ook, maar zegt daar niets over. Dat is de waarheid die u niet schijnt te weten (kwalijk is als jurist zijnde) of omdat u de waarheid niet wenst te zien. (dat is kwalijk als mensch) U gaat ook niet over de toepassing van censuur. Gelukkig maar, want vrijheid van meningsuiting is een groots goed. U sluit af met een mededeling over bekrompenheid. Tja, het moet wel inhoudelijk blijven hé? Begrijp je als jurist ook iets van ironie? Sommigen willen dat ook afschaffen.

Is geen grap!Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
"Titia 2"
@ Door Jan Meijer op 18 maart 2013 13:50Haha!!! U weet wel meer niet, dat blijkt wel. Bent u soms genaaid door de Jeugdzorg oid? Of benaderd door een anders geaarde medemens? Wat een rancune zeg (over emotioneel geladen gesproken!).Verder laat ik u lekker soppen in uw eigen, vermeende, maar voldane gelijk. Prettig leven verder.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit / medewerker woningbouwcorporatie
De 'broadcaster' van 18 mrt. is zeker ook een voorbeeld van een 'trouwambtenaar met gewetensbezwaren' aangaande het huwen van gelijkgeaarden !! Advies aan broadcaster: probeer eerst zelf eens de mening en het leven van anderen te respecteren voordat je een dergelijke 'boodschap' stuurt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Titia / adviseur
Ik weet niet wie '@Titia2' is, krijg zo het vermoeden dat er onder mijn naam iets geschreven is... het zij zo.

Ik heb maar twee punten. Misschien moet ik die nog even iets verduidelijken:

- Turkije heeft niks, maar dan ook helemaal niks te maken met de manier waarop wij onze pleegkinderen opvangen. Ieder commentaar op onze pleegzorg vind ik erg ongepast. Juist ook omdat goede en toegewijde pleegouders niet voor het oprapen liggen. (En ja, @Krijl, ook Nederlanders hebben de neiging van het opgestoken vingertje. Krijg ik soms ook plaatsvervangende schaamte van.)

- Kinderen kunnen uitstekend opgroeien onder de zorg van een lesbo-stel. Niet meer of minder dan onder een heterostel of wat voor stel dan ook. Zelfs een alleenstaande kan uitstekend in staat zijn een kind op te vangen in een traumatische situatie.Dat een dergelijke discussie vervolgens zo ontspoort en, erger nog, dat er zo'n scene over de rug van een onschuldig kind (en pleegouders) moet worden gevoerd vind ik niet alleen buitenproportioneel, maar ook buitengewoon schadelijk.De zorg voor onze pleegkinderen hoort ten allen tijde voorop te staan. Altijd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jantiene
@ Titia (adviseur) op 18 maart 2013 16:27Huhh Tittia, "Titia 2" is toch niet dezelfde naam als "Tittia"? Bovendien is hij/zij het met je eens, dus wat is het probleem? Die "Titia 2" komt van die sneue Jan Meijer, met zijn vooroordelen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie