Advertentie

Protest tegen schimmigheid Biltse besluitvorming

Een politieke partij die voor het gemeentehuis demonstreert voor meer openheid en transparantie. Het gebeurde in De Bilt door de SP.

25 januari 2022
De Bilt - gemeentehuis
Gemeentehuis De Bilt

Een politieke partij die voor het gemeentehuis demonstreert voor meer openheid en transparantie. Het gebeurde afgelopen donderdag in De Bilt door de SP toen er een besloten vergadering was over de financiën van de bouw van een luxe wijk. De SP vindt dat die vergadering openbaar hoort te zijn en ontwaart een patroon van besloten vergaderingen over beslissingen die grote impact hebben.

Beschermd natuurgebied

De besloten vergadering van afgelopen donderdag was op zichzelf al interessant, omdat het ging om de bouw van 130 woningen op het voormalige Hessingterrein. Voor de 100 woningen op het terrein zelf is alle begrip, maar volgens projectontwikkelaar Verwelius zijn de overige 30 villa’s ook nodig om het project rendabel te maken. Saillant probleem: die moeten buiten de rode contouren, dus in beschermd natuurgebied. Daar is zeer recent ook een faunapassage aangelegd die de provincie heeft bekostigd voor 1 miljoen euro. Tegen die 30 extra villa’s is veel verzet binnen de gemeente. Zijn die wel nodig? Verwelius heeft al gedreigd het oude plan, een gated community voor rijke huizenbezitters, weer van stal te halen als de gemeenteraad aanstaande donderdag besluit tegen de huidige plannen te stemmen.

Geheime raming

De bouwer wil niet in zijn boeken laten kijken, dus heeft het college een raming laten maken van de winstmarge van Verwelius. Die werd in beslotenheid gedeeld tijdens de extra raadsvergadering van afgelopen donderdag die was aangevraagd door fractievoorzitter Peter Schlamilch van Forza De Bilt. Dat had hij gedaan, omdat hij ‘ontzet was van verbazing bij het inzien van die geheime raming’. Volgens het college zit de geheimhouding erop omdat het om gevoelige informatie gaat die de financiële positie van zowel de gemeente als bouwer kan schaden. Dat begrijpt Schlamilch, maar hij wil het eindbedrag onder de streep in ieder geval openbaar hebben. Het gaat tenslotte slechts om een (twee jaar oude) raming. Wethouder Madeleine Bakker (CDA) was echter niet te vermurwen.

Cruciaal belang

Daarom dient Schlamilch tijdens de raadsvergadering van aanstaande donderdag, naast een motie die oproept om niet buiten de ronde contouren te bouwen, ook een motie in om de uitspraak af te wachten van de rechter over zijn Wob-verzoek om de geheimhouding van de raming af te halen en de stemming dus uit te stellen. De bevolking heeft volgens Forza De Bilt het recht om de raming te kennen. Het is volgens Schlamilch ‘van cruciaal belang’ de uitspraak af te wachten, ‘zodat de raad een weloverwogen besluit kan nemen over de noodzaak tot het bouwen buiten de rode contouren’. Eerder liet VVD-raadslid Christiaan van Nispen tot Sevenaer al optekenen door De Gelderlander dat die noodzaak er wel degelijk is: doorstroming op de woningmarkt. Volgens hem zou Verwelius de faunapassage breder maken, de vervuilde grond saneren en de natuur aan de overkant compenseren. 'Gewoon doen dus.'

Afgepoeierd

Buiten de raadszaal protesteerde de SP tegen de beslotenheid waarin de gemeenteraad naar hun zin te vaak vergadert over beslissingen met een grote impact. ‘De gemeente maakt er een gewoonte van om op “moeilijke” onderwerpen systematisch boven “op” informatie te blijven zitten’, vertelt fractievoorzitter Menno Boer. ‘Inwoners die informatie vragen worden afgepoeierd of krijgen een gedeelte van de aanwezige informatie. Pas als er al een opstand is ontstaan door gebrekkige informatieverstrekking, wordt de informatie verstrekt.’ Hij wijst op de meest recente algemene inwonersenquête van de gemeente. ‘Die gaf aan dat de gemeente doof is voor haar eigen inwoners. Dat is een schande, maar ook het resultaat van twintig jaar wanbeleid ten opzichte van de inwoners.’

Mentaliteitsverandering

Volgens Boer bestaat communicatie voor de gemeente De Bilt ‘helaas alleen uit zenden’. ‘Informatie komt nauwelijks los, ook als geïnteresseerden om een toelichting vragen. Raadsleden krijgen op informatieverzoeken geen of incomplete informatie. Ik heb als raadslid al eens een Wob-verzoek moeten doen om informatie te krijgen. De actieve informatievoorziening is momenteel een farce.’ Hij hoopt dat het besef bij gemeentebesturen en in De Bilt in het bijzonder indaalt dat democratie niet kan bestaan zonder transparantie. ‘Er moet veel veranderen om het vertrouwen, dat nu volledig weg is bij inwoners van onze gemeente, te herstellen.’ Er is een mentaliteitsverandering nodig, vindt hij. ‘Het is niet wij-zij, het is wij allen. Inwoners die een mening hebben over een “hot item” zijn niet lastig, maar geven de kans een plan of idee te verbeteren en het daardoor te versnellen. Dan zijn er geen rechtszaken, bijvoorbeeld tot de Hoge Raad aan toe, nodig.’

 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Bij sommige dossiers kan het toch wel noodzakelijk zijn om een besloten vergadering te houden (bijv. over personeel, benoemingen, grote financiële belangen en risico's). De stelregel behoort te zijn dat het eerder een uitzondering is dan regelmatig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie