Advertentie

Hogere opkomst door stemmen via smartphone

Kiezers gaan eerder stemmen als dat via smartphone, internet of brief zou kunnen. Ook als politieke partijen zich duidelijker van elkaar onderscheiden, gaan meer mensen stemmen. Dat blijkt uit verkiezingsonderzoek van I&O Research.

22 februari 2014

Stemmen via smartphone, internet of brief zou helpen om de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen te verhogen. Ook als politieke partijen zich duidelijker van elkaar onderscheiden, gaan meer mensen stemmen.

Dramatisch laag

Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research over de komende gemeenteraadsverkiezingen onder 10.500 kiezers.  De verwachting is dat de opkomst bij de verkiezingen van 19 maart dramatisch laag zal zijn. Vooral mensen tot 35 jaar en kiesgerechtigden met een relatief laag opleidingsniveau laten de stemhokjes links liggen.


Duidelijkere profilering politiek

Op de vraag ‘wat zou er moeten gebeuren zodat u toch gaat stemmen’ gaf bijna een op de vijf kiezers (18,4%) aan dat hij dat zou doen als dat kan via internet, brief of smartphone. Ruim een op de tien kiezers (11,8%) stelt dat een duidelijkere profilering van de afzonderlijke partijen het makkelijker zou maken naar de stembus te gaan. Een op de tien kiezers vindt dat politieke discussies begrijpelijker moeten worden.


Dubbele verkiezing

Het gelijktijdig organiseren van lokale en landelijke verkiezingen levert volgens de peiling van I&O Research ook extra stemmers op. Goede lokale politici zou de gang naar de stembus eveneens makkelijker maken, zegt 8,6%.


Stemlokalen langer open

Het langer openhouden van stemlokalen, verkiezingen in het weekeinde en herinvoering van de opkomstplicht zetten geen zoden aan de dijk. Respectievelijk zegt slechts 1,9%, 1,6% en 3,6% dat dit zou helpen. Ook gratis vervoer naar stemlokalen helpt niet-stemmers niet over de drempel.


Standpunten partijen onbekend

Bijna een op de tien kiesgerechtigden snakt naar meer informatie over standpunten van politieke partijen. Reclame en stemhulpen zouden helpen bij de beslissing om alsnog het rode potlood ter hand te nemen, stellen de respondenten. Kranten, radio en tv zijn voor het gros van de kiezers (86%) nog altijd de belangrijkste ‘stemhulp’, zo blijkt uit het onderzoek. Discussies met vrienden, familie en collega’s staan met 46% op de tweede plaats. Officiële hulpen als Kieskompas en Stemkompas wordt door 43% van de kiezers gebruikt bij de zoektocht naar de partij waarop in het stemlokaal de keuze valt.


Social media

Ruim een op de drie kiezers struint het internet af en hoopt daarnaast ook via Twitter, Facebook en LinkedIn meer te weten te komen over de standpunten van de politieke partijen die aan de raadsverkiezingen meedoen. Een magere 8% bezoekt verkiezingsbijeenkomsten of debatten om informatie te vergaren.


Verkiezingsbijeenkomsten

Er is een duidelijk leeftijd- en sekseverschil bij het raadplegen van de diverse informatiekanalen. Websites, online stemhulpen en sociale contacten zijn veruit favoriet bij kiezers tot 35 jaar. Ouderen vertrouwen meer op de traditionele media en bezoeken vaker een verkiezingsbijeenkomst. Mannen infomeren zich vaker via websites en sociale media, terwijl vrouwen vaker stemhulpen als Kieskompas of Stemwijzer raadplegen. Mannen gaan vaker dan vrouwen naar verkiezingsbijeenkomsten.

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Neb
Ik heb een voorstel om de politieke partijen er toe te dwingen er voor te zorgen dat er een hogere opkomst is bij de a.s. verkiezingen: als het opkomstpercentage b.v. 40% is mogen maar 40% van de raadszetels worden verdeeld over de partijen. Als het opkomstpercentage b.v. 30% is dan mogen maar 30% van de raadszetels worden vedeeld over de politieke partijen. Dan hebben de thuisblijvers ook hun stem en zet de politieke partijen er toe aan harder te werken om er voor te zorgen dat inwoners hun ste gaan uitbrengen.
J.Aalders / Oprichter/voorzitter
Nieuwe partijen eisen gelijkwaardige behandeldeling ook in de media..!

Want steeds weer gaat het over de partijen die al jaren zitten en juist door die partijen zitten Nederland nu in het slob!

Ook wij doen mee aan de gemeentelijke verkiezingen in Arnhem http://www.partijrechtenkind.eu en eisen ook gelijkwaardige behandeling..!
henk
Stemmen via Google Watch, waarbij je automatisch kunt instellen dat je om de 4 jaar stemt, desnood random zou ook helpen om de opkomst te verhogen. Politieke partijen komen in beeld via een special van THE VOICE.

WAT een onzin onderzoek en wetenschappelijk onjuist, Wie was de opdrachtgever en wat heeft dit gekost?
Willem Jan
Stof tot nadenken, In Duitsland is stemmen per computer verboden omdat de stemmer het democratische recht wordt onthouden om uit protest tegen het politieke partijensysteem de stem ongeldig te maken.
J.G.A.M. Mulder / ambtenaar
Als je gaat stemmen in een hokje moet er aan allelei privacy regels worden voldaan en is niet te achterhalen op welke partij gestemd is. Ook mag niemand mee in het stemhok.

Benieuwd hoe zij deze geheimhouding en regels willen doorvoeren bij de smartphone.
Harry
Gaat het er om de mensen te motiveren zodat ze dan ook gaan stemmen, of willen we zoveel mogelijk stemmers, ook van niet gemotiveerde mensen?

De huidige wijze van stemmen lijkt een mij een uitstekende manier! Als je iets wil doen aan de van de lage opkomst moet je naar de oorzaak kijken.
K. de Beer / organisatie adviseur
Ik stel voor dat je drie stemmen op verschillende personen mag uitbrengen maar ook een delete stem op iemand die je helemaal niet ziet zitten.

Dat zal een totaal ander soort verkiezing opleveren!
Gea Koeling
Erik, helemaal eens dat je naar de oorzaak zou moeten kijken. Ik ben 50 en en denk er voor het eerst van mijn leven over na om niet te gaan stemmen. Onze huidige manier van democratie bedrijven, ons politieke bestel past niet meer bij de samenleving waarin we leven. Dus grijp niet naar de technologische ontwikkelingen van de stemmachine of de smartfoon als het democratische redmiddel, maar ontwikkel vernieuwing in de volksvertegenwoordiging. Zoek naar een manier om datgene wat ons bindt het roer te laten zijn (in plaats van de verschillen uitvergroten). Wisselende coalities op thema ipv we doen iets met elkaar op basis van politieke voorkeur. Gemeenschappelijk belang ipv persoonlijk belang. Onze huidige manier van politiek bedrijven drijft ons uit elkaar. Wij (NL) waren altijd zo vernieuwend, sociaal, vrijheidsdenkers en democratisch. Nu zakken we af op die ladder. Dat laten we toch niet gebeuren?
Marjon Hulsegge / Directeur
Bijzonder treurig dat het falen van het huidige politieke bestel en de uitermate belabberde relatie tussen politiek en burger moet worden opgelost met fraudegevoelige technologie.... Hoewel, dan zijn we er wellicht ook het snelste vanaf!
Willem
Ach, het zal wel weer gaan, zoals bij alle andere verkiezingen: De dames en heren politici zullen weer krokodilletranen vergieten over de dramatisch lage opkomst en de kennelijke kloof tussen politiek en burgers, maar zodra men weer op het pluche zit, hoor je daar als burger weer niets meer over en gaat de politiek weer over tot de orde van de dag
SL
Dit lijkt me een goed plan. Vooral moderne en progressieve partijen als D66 en Groen Links zouden hiervan moeten kunnen profiteren.
Hans Schalkwijk / adviseur
Zal echt niet helpen, integendeel. Dat zie al bij het digitaal stemmen bij politieke partijen. Maak maar eens duidelijk waarover er wordt gestemd. De gemeenteraad heeft steeds minder te zeggen. Het wordt een uitvoeringsorgaan en maatwerk is nauwelijks nog bij.

De verschillen tussen de partijen zijn te klein, afstand tot de bevolking te groot en de betaalbaarheid van de ideeën gering.
Rinus Blok / inmiddels 2 jaar met FPU 44jr Burgerzaken
Opkomstpercentage bij verkiezingen.

Het klinkt door de jaren heen zo mooi: Partijen moeten zich meer onderscheiden en allerlei (hulp)middelen om het opkomstpercentage te verhogen, zoals langer open. In het verleden zijn de openingstijden van stemburo's al een keer uitgebreid en dat hielp ook nauwelijks iets, laat staan dat dit nu nog extra stemmers zal trekken.

Helaas ben ik het oneens met de stelling in bovenstaand stukje dat de opkomstplicht, zoals tot een aantal jaren geleden, niet zou helpen. De overheid "dwingt" de burger te komen en deze brengt en passant zijn of haar stem uit. Natuurlijk zijn er mensen die blanco stemmen, maar dat zullen er echt geen 40% of meer zijn! Dat stopt wel bij 5 tot 6%. De anderen stemmen dan dus gewoon en het probleem is goeddeels opgelost. Indien we nu over 2 kalenderjaar weer elektronisch kunnen stemmen is het probleem van ongeldige stemmen ook opgelost. Net als bij het gebruik van de Nedap stemmachines. Misschien had het gebruik hiervan nadelen, het is volgens mij alleen maar een politieke beslissing geweest om deze machines te weren. Nadien kregen we weer het papieren stembiljet en daar heeft het "kiezerspubliek" schoon genoeg van en de stemburoleden ook.

Onbegrijpelijk dat de gemeenten nog blijven opgescheept met hertellingen en alles wat daarbij hoort en erger. Dus verkiezingen nieuw model: Herinvoering opkomstplicht en zo snel mogelijk stemmachines, nieuwe generatie of stemcomputers.
Advertentie