bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Onderzoek naar budgetten voor griffie, rekenkamer(functie) en fractie

Onderzoek “Zicht op raads- en statenondersteuning”

01 februari 2024
Budgetten rekenkamer

Sira Consulting voert het onderzoek “Zicht op raads- en statenondersteuning” uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Wij doen dit in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR), Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Statenlidnu en de Vereniging van Gemeentesecretarissen.

Inzicht in budgetten

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de hoogte van de budgetten die gemeenten en provincies beschikbaar hebben (gesteld) voor hun raden respectievelijk staten. Hierbij gaat het om budgetten voor de griffie, de rekenkamer(functie), fractieondersteuning en het enquêterecht.

Het onderzoek is onderdeel van een brede beleidsinzet van de minister van BZK op de versterking van het decentraal bestuur en de volksvertegenwoordigingen. Een toereikende en adequate ondersteuning door de griffie, de rekenkamer(functie) en fractieondersteuning is hierbij voor raden en staten van groot belang. De minister heeft haar beleidsinzet op dit gebied uiteengezet in een brief die vorig jaar naar de Tweede Kamer is gestuurd en waarin zij  verwijst naar het onderzoek.

Online dashboard

Het onderzoek wordt voor het eerst uitgevoerd in 2023 en herhaald in 2024 en 2025. De resultaten worden verwerkt in een online dashboard per gemeente of provincie, waardoor ontwikkelingen in de budgetten voor de griffie, de rekenkamer(functie) en fractieondersteuning in de tijd (jaarreeksen) zijn te volgen. Daarnaast stelt Sira Consulting een eindrapportage op voor de Tweede Kamer.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.