Advertentie

Groningen ruziet over kosten tram

PvdA-wethouder Frank de Vries wil meer geld van de provincie voor de aanleg van de trambaan en verwijt hen geen regie te voeren over compensatiegelden. Burgemeester Rehwinkel probeert de verhoudingen glad te strijken.

30 mei 2012

Een gesprek tussen burgemeester Peter Rehwinkel en CvdK Max van den Berg zou de lucht tussen gemeente en provincie moeten klaren over de verdeling van de kosten voor de tram. Als dat gesprek er tenminste komt.

Geen regie
De provincie en het college werden zaterdag onaangenaam verrast door uitlatingen van PvdA-wethouder Frank de Vries in het Dagblad van het Noorden. Nadat vrijdag bekend werd dat de provincies Friesland en Groningen stoppen met de plannen voor de spoorlijn Groningen-Heerenveen, zei De Vries geen regie te zien bij de provincie bij de verdeling van compensatiegeld voor de Zuiderzeelijn en de aanleg van de tram in de stad op dit moment onverantwoord te vinden. De Vries riep de provincie meer daadkracht te tonen en samen met de stad Groningen op te trekken naar een tram. Hij wil extra geld van de provincie. ‘Er moet iets veranderen, anders hebben we in september geen tram.’ In die maand moet de gemeente een besluit nemen over de tram.

Spoeddebat
De fractievoorzitters van collegepartijen D66 en SP namen meteen de gelegenheid te baat om de uitspraken van De Vries te onderschrijven. Alleen een wonder zou de tram nog kunnen redden. De partijen vinden een gezonde financiële huishouding van de stad belangrijker dan de tram. De stad heeft al een bedrag van 120 miljoen afgeboekt. GroenLinks en de PvdA willen de tram graag aanleggen. Oppositiepartijen VVD en CDA vroegen meteen om een spoeddebat dat woensdag moet worden gehouden.

Rehwinkel
Burgemeester Peter Rehwinkel (PvdA) haastte zich dinsdag om met een persverklaring de boel recht te trekken. De Vries heeft zijn uitspraken niet namens het college gedaan, maar als PvdA-leider. ‘Het college van B&W heeft zijn besprekingen ten aanzien van de voorjaarsbrief nog niet afgerond.’ Rehwinkel heeft contact opgenomen met de commissaris van de Koningin Max van den Berg om over de verhouding tussen het provinciaal en gemeentelijk bestuur te spreken. ‘En te zorgen dat de goede verstandhouding in stand blijft’, aldus woordvoerder Niko Beets. Aan een nadere toelichting heeft de burgemeester geen behoefte. Volgens Beets zal de voorjaarsbrief met een doorkijkje naar de begroting van 2013 “een dezer dagen” verschijnen.

Niet verketteren in openbaar
PvdA-fractievoorzitter Arjan de Rooij noemt de uitlatingen van De Vries een faux pas. ‘Bestuurders horen niet via de media met elkaar te praten. Zoiets bespreek je onderling.’ In principe onderschrijft hij de uitspraken van De Vries al had hij de uitspraken niet zo gedaan. ‘Maar ik heb wel vraagtekens bij de besteding van de compensatiegelden voor het schrappen van de Zuiderzeelijn.’ Volgens De Rooij staan provincie en gemeente vaker lijnrecht tegenover elkaar. ‘Dat zint mij niet. Je moet elkaar niet verketteren in het openbaar.’ De Rooij heeft dit ook zelf tegen De Vries gezegd. ‘Zowel doorgaan als stoppen met de tram is financieel lastig. De tram kunnen we aanleggen, maar dan moet er wel genoeg geld zijn in de reserve. Met de compensatiegelden zouden we geld vrij kunnen maken voor de tram. Wij hebben altijd gezegd: aanleggen als het kan. Als het niet kan, dan niet.’ Het gesprek tussen de twee “opperhoofden” lijkt De Rooij verstandig. ‘In de bestuurlijke verhoudingen hapert het nogal. Dat vind ik jammer. Een goed gesprek is lang niet gek. Ik ga ervan uit dat ze eruit komen. We zijn toch redelijke mensen.’

Provincie
De provincie Groningen blijkt “not amused” door de uitspraken van De Vries. ‘Wij hebben ons ongenoegen geuit over zijn uitlatingen en verwachten van hen het initiatief voor een gesprek. Ik heb nog niet gehoord dat dit gesprek al is gepland. Het college is daarover nog in gesprek’, aldus gedeputeerde Mark Boumans (VVD). Volgens hem is er regelmatig overleg tussen de twee bestuurslagen, onder meer in de stuurgroep RegioTram. ‘Het is bijzonder deze uitspraken in de krant te moeten lezen. Ik had dit liever op een andere manier gehoord. Het overleg hierover zal dan ook collegebreed zijn.’

Harde afspraken
Boumans wijst erop dat harde afspraken zijn gemaakt over de aanleg van de tram. De kosten zijn 300 miljoen, waarvan 90 van de gemeente en 210 van Rijk, Regio Groningen-Assen en de provincie (75 miljoen). ‘Die afspraken gelden. Wij zijn in de veronderstelling dat we onze gezamenlijke ambities en doelen gewoon uitvoeren. De tram is een belangrijke drager van de bereikbaarheidsstrategie om van Groningen de motor van onze economie te maken. Als de tram er niet zou komen, dan zouden we structureel 2,5 miljoen extra moeten investeren in busvervoer om het toenemend aantal reizigers te kunnen vervoeren.’

Businesscase
De tweede businesscase is net afgerond, vertelt Boumans. ‘We zijn een stap verder in de aanbesteding. Er zijn nog twee partijen over. Die komen na de zomer met een bieding. Nu is dan ook niet het moment om de tram ter discussie te stellen.’ Boumans noemt een plafondprijs voor de investering en de exploitatie van de tram van 456 miljoen euro. Voor de businesscase van de aanleg en de exploitatie voor de komende 22,5 jaar is nog geen prijs. ‘We gaan eerst de investering betalen en dan kijken we naar de exploitatie.’

Gescheiden agenda's
Het college van GS komt volgende week met een standpunt over de spoorlijn. ‘Het laatste woord over de compensatiegelden is in september aan PS. We zullen geen alternatieven aandragen, maar willen wel iets doen aan de ontsluiting van het Zuidwestkwartier.’ De stad maakt zijn eigen afwegingen, stelt Boumans. ‘De provincie houdt haar investeringsagenda gescheiden van de exploitatie. Dat bevalt goed. Dat zou de stad ook eens kunnen doen.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Mevrouw Kiki
A.s woensdagavond, 19 september 2012, neemt de raadscommissie B&V weer diverse besluiten over de (Regio)Tram.

Zie inhoud v.d. agenda en stukken: http://groningen.notudoc.nl/cgi-bin/homepage.cgiMenigeen die aan de (Regio)Tram denkt, denkt direct aan GroenLinks wethoudster Karin Dekker. Alsof het al jaren louter haar tram is!Maar .... als ik aan de RegioTram denk, denk ik sinds kort met totale verbijstering aan PvdA burgemeester dr.P.Rehwinkel.

Hij is hoofverantwoordelijke voor de Openbare Orde en Veiligheid.Denkt u nog steeds dat hij die verantwoordelijkheid neemt? Vergeet het!Ook mij is pas sinds vorige week duidelijk geworden, dat als het om de tram gaat, hij die specifieke verantwoordelijkheid voor de Openbare Orde en Veiligheid zeer ver van zich af heeft geschoven.Volgens het RegioTram bureau is de verantwoordelijkheid voor de OPLOSSING van ONZE aller basisveiligheid in ONZE (Binnen)Stad namelijk overgedragen naar de partij die Concessie wint:

Het RegioTram bureau stelt dat de Concessie moet gaan oplossen hoe de hulpdiensten door de binnenstad gaan rijden!Dat betekent dat de afgelopen jaren deze Burgemeester, deze Wethouders, deze Gemeenteraad en deze Provincie zich misschien WEL hebben gebogen over onze basisveiligheid, maar ze zijn er NIET uit zijn gekomen en dat zij dus het probleem hebben .....doorgeschoven!Wel binnen de randvoorwaarden.

En volgens het RegioTram bureau zijn dat:

- dat de rijrichting voor de hulpdiensten in de Oosterstraat en Gelkingestraat wordt omgedraaid

- dat de hulpdiensten over de stoepen gaan rijden: om de fietsers te ontwijken.Pardon?

Wordt van ons verwacht dsat wij staks winkelen in de Oosterstraat, met trams in twee richtingen en geen fietsers, en dat burgemeester dr. P.Rehwinkel alle hulpdiensten over de stoepen jaagt...?!

Wie durft nog te fietsen in de Gelkingestraat (zonder bussen, maar in twee richtingen fietsers) als burgemeester dr.P.Rehwinkel ook daar alle hulpdiensten over de stoepen jaagt, terwijl daar amper stoepen zijn...?!Toen ik hierover wat meer duidelijkheid wilde, schreef het RegioTram mij dat zij GEEN plattegrond heeft van de route, die hulpdiensten (politie, ambulance en brandweer) zullen gaan rijden!Is dat de uitkomst na jaren en jaren en jaren van tekenen, kletsen, onderzoeken en werkelijk iedereen op stang jagen ...?!Ik heb het dan nog niet eens gehad over het enorme aantal bomen (850) dat langs de beide trace's worden gekapt en de opmerking van GroenLinks wethoudster Karin Dekker dat er geen geld is voor grotere aanplantbomen (zou één miljoen kosten) maar dat bomen van zelf groeien.

Dat betekent dus dat we ook ten aanzien van de bomen 30 jaar terug in te tijd gaan.

Bovendien komen er op zeer veel locaties geen bomen terug (bijvoorbeeld Oosterstraat).Ik verzoek een ieder die bij machte is om Deze Politiek te overtuigen dat het niet goed komt met de RegioTram, zich met al het mogelijke per direct in te zetten!

Trek svp aan alle NOODREMMEN die u kunt vinden!Alvast hartelijk bedankt!Mevrouw Kiki==============Er zijn veel boeiende artikelen te vinden, doch nu slechts een hele kleine greep:http://www.regiotram.nl/bibliotheek/20081210-voo …

- In dit rapport staan de meest opmerkelijke conclusies.

Het rapport geeft behoorlijk wat te verwachten problemen op heldere wijze aan.Google: Arcadis nijmegen tram bijlage17

- Het Arcadis rapport gaat over elektromagnetische straling die in een straal van 300 meter

Ziekenhuis-apparatuur verstoort.

- Hun visie over diverse ontwikkelingen om bovenleidingsloos te gaan rijden.http://www.enlighteningmedia.nl/?p=1355

- Wetenschappers zijn over de gevolgen van electromagnetische straling.

- Wageningen toont aan dat planten verschrompelen.http://gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan/bes …

- De Provincie uit op 15 februari 2012, aan B&W, haar bezorgd voor de ecomonie door de tram.

Kijk daarvoor bij het artikel: Overleg met provincie.

- Voor de bomenkap: Kijk bij Boom Effect Analysewww.regiotram.nl / dan bibliotheek / dan kaartenboek lijn 1 en lijn 2

- Het kaartenboek toont u de beide trace's met de extreem smalle stoepen op diverse

(binnenstad) locaties.

- Plus alle stoplichten.http://groningen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/ …

- Raadsvoorstel is volstrekt onduidelijk wie (Gemeente of Provincie) nu wat van de financiele

risico's betaald.http://www.regiotram.nl/bibliotheek/20100312-ver …

- SP Wethoudster Jannie Visscher erkent: Meer geluid in de bochten door tram.http://www.regiotram.nl/nieuws/indemedia/2009/20 …

- In 2009 pretendeerde B&W dat de tram de veiligste in Europa moest worden.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mevrouw Kiki / Bewoonster Stad Groningen


Gedeputeerde M.Boumans verrekent zich maar liefts € 75 miljoen.€90+€210+€75= € 375 miljoen

Geen € 300 miljoenIn de tekst rekent hij:

Harde afspraken

Boumans wijst erop dat harde afspraken zijn gemaakt over de aanleg van de tram. De kosten zijn 300 (!) miljoen, waarvan 90 (*) van de gemeente en 210 (**) van Rijk, Regio Groningen-Assen en de provincie (75 miljoen (***).

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie