Advertentie

Gelderland Zuid meest ‘groene’ regio

Gelderland Zuid is volgens onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur de meest progressieve regio van Nederland, zeker op het gebied van duurzaamheid. In de zes onderzochte regio's vindt overigens meer dan de helft van de inwoners dat hun gemeente moet bijdragen aan duurzaamheid, bijvoorbeeld door het plaatsen van meer windmolens en zonnepanelen

11 februari 2021
shutterstock-1407608360.jpg

Gelderland Zuid is volgens onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur de meest progressieve regio van Nederland, zeker op het gebied van duurzaamheid.

Zes regio’s – Zuid-Holland Zuid, Gelderland Zuid, Twente, Brabant Zuidoost, Groningen en Noord-Holland Zuid – werden door de onderzoekers onder de loep genomen. Ruim 4.600 respondenten deden mee aan het onderzoek. Nijmegen en omgeving vormen samen de meest ‘groene’ regio.

 

Volgend kabinet

Ruim acht op de tien inwoners in Gelderland Zuid maken zich zorgen over de uitstoot van broeikasgassen, de klimaatverandering en de effecten daarvan voor het milieu, en twee op de drie inwoners vindt dat een volgend kabinet (veel) meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Samen met de Groningers (36 procent) tonen zij van alle regio’s ook de grootste bereidheid om van het aardgas af te gaan (35 procent), zelfs als dat geld kost.

 

Zuid-Holland minst ‘groen’

Zuid-Holland Zuid is op het gebied van duurzaamheid de meest behoudende regio. Ruim de helft van de inwoners (55 procent) daar vindt het ‘belachelijk’ dat we in Nederland voorop lopen van het gas af te gaan. En nog niet de helft (45 procent) is er van mening dat een volgend kabinet meer zou moeten doen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

 

Verschil stad-ommeland

De onderzoekers van I&O Research zoomden ook in op de duurzame houding in stedelijk versus niet-stedelijke gebieden. Ommelanders blijken zich over het algemeen iets minder zorgen te maken om de opwarming van de aarde dan de stedelingen.

Ook is men in het ommeland minder vaak van opvatting dat een volgend kabinet meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen dan de stadsen: 52 versus 61 procent. Iets groter is het verschil als het gaat om de steun aan de boerenprotesten tegen de stikstofmaatregelen (40 procent in het ommeland versus 29 procent in de stad).

 

Windmolens

Inwoners van de zes regio’s zien overigens over het algemeen wel een grotere rol liggen voor de gemeenten waarin zij wonen om bij te dragen aan een duurzamer Nederland. Zo vindt meer dan de helft dat hun gemeente moet bijdragen aan duurzaamheid, bijvoorbeeld door het plaatsen van meer windmolens en zonnepanelen (54 procent). Maar ook hier is weer een verschil zichtbaar tussen stad en platteland: het aandeel stedelingen dat het hiermee eens is ligt op 57 procent en net niet de helft van de ommelanders (48 procent) is het daar eveneens mee eens.

 

Opleidingsniveau

I&O-onderzoeker Peter Kanne wijst er overigens op dat de verschillen naar opleiding groter zijn dan die naar stad en ommeland. ‘Dat betekent dat opleiding een betere verklaring biedt voor verschillen in duurzaamheidsopvattingen. Een goed voorbeeld hiervan is op de stelling ‘Ik sta achter de boeren en hun protesten tegen de stikstofmaatregelen’. Het verschil tussen stad-ommeland bedraagt 11 procent, waarbij ommelanders meer achter de boeren en hun protesten staan dan de stedelingen. Het verschil naar opleidingsniveau is 22 procent, waarbij laagopgeleiden het meer eens zijn met de stelling dan hoogopgeleiden’, aldus Kanne.


In hoeverre maakt u zich zorgen over de uitstoot van broeikasgassen, de klimaatverandering en de effecten daarvan voor het milieu?

 

Veel of enige zorgen

Niet zo veel of helemaal geen zorgen

Gemiddelde zes regio’s

77%

22%

Gelderland zuid

81%

17%

Noord-Holland zuid

80%

18%

Groningen

76%

23%

Brabant zuidoost

75%

23%

Twente

74%

25%

Zuid-Holland zuid

72%

27%Vindt u dat een volgend kabinet meer, minder of evenveel moet doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen?

 

(veel) meer

evenveel

(veel) minder

Gemiddelde zes regio’s

57%

28%

10%

Gelderland zuid

66%

21%

8%

Groningen

62%

24%

9%

Brabant zuidoost

61%

23%

9%

Noord-Holland zuid

57%

29%

10%

Twente

52%

31%

12%

Zuid-Holland zuid

45%

36%

12%

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Het zou de onderzoekers hebben gesierd als ook de kosten - per woning, maar ook landschappelijk met alle wind- en zonneparken - in beeld zouden zijn gebracht. Dat zou het beeld aardig nuanceren, denk ik. Persoonlijk heb ik nog nergens een behoorlijke raming gezien wat die energietransitie mij gaat kosten; jaren 30 huis, wordt lastig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Als je slechts 6 regio's onderzoekt kan je natuurlijk niet stellen dat dit onderzoek geheel Nederland betreft.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie