Advertentie

Werkomgeving Laarbeek onveilig en intimiderend

Maar Ubachs (D66) heeft zelf ook bijgedragen aan het ontstaan van de bestuurlijke problemen in de Brabantse gemeente.

09 januari 2015

De sfeer waarin burgemeester Hans Ubachs van Laarbeek moest werken, was ‘onveilig en intimiderend’. Maar Ubachs (D66) heeft zelf ook bijgedragen aan het ontstaan van de bestuurlijke problemen in de Brabantse gemeente. Hij toonde soms ‘risicovol en onbegrijpelijk’ gedrag en was weinig stressbestendig. Tot deze conclusie komt de onderzoekscommissie Laarbeek, die vanmiddag haar rapport presenteerde aan de commissaris van de koning in Noord-Brabant Van de Donk en de gemeenteraad van Laarbeek. 

Onveilig
De onderzoekscommissie bestond uit oud-burgemeester Dick de Cloe, criminoloog Cyrille Fijnaut en bestuurskundige Pieter Tops. De gemeenteraad van Laarbeek en de commissaris besloten afgelopen oktober een onderzoek in te stellen naar de beweringen van burgemeester Ubachs (53) dat hij zich onveilig en geïntimideerd had gevoeld. Hij deed deze ophefmakende uitspraak tijdens een bijzondere vergadering van de Laarbeekse gemeenteraad op 8 oktober.

Incidenten
Ubachs erkende dat er momenten waren geweest waarop hij zich anders had moeten gedragen. Hij had het, zo zei hij, over twee incidenten waarbij hij betrokken was geweest: het incident rond het verwijderen van een knotwilg uit zijn tuin en het zogenaamde Sinterklaasincident. Hij had zich hierbij volgens eigen zeggen ‘onnatuurlijk en leugenachtig’ gedragen. Zijn gedrag was echter ‘het gevolg geweest van het feit dat ik mij al langere tijd geïntimideerd voelde en ik mij, naar mijn indruk, in een onveilige omgeving bevond.’ In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek legde hij zijn taken in Laarbeek tijdelijk neer. Ubachs was wethouder in Onderbanken en Schinnen (Limburg) en werd in 2011 burgemeester van het Brabantse Laarbeek.

Obstructie
De commissie Laarbeek concludeert dat Ubachs inderdaad moest ervaren dat de samenwerking met een aantal leden van het college zich steeds stroever ontwikkelde. Bij het aan de orde stellen van bestuurlijke integriteit en bij de Bibob-aanvragen kreeg hij met obstructie te maken. Een onderzoek naar een café in Lieshout lijkt het startpunt te zijn van een reeks gebeurtenissen zoals een onderzoek naar declaraties, een negatief blog van de lokale zender in Laarbeek Radio Kontakt, het lekken van een vertrouwelijke brief van een wethouder, een vals Wob-verzoek en een publicatie in het Eindhovens Dagblad over een vertrouwelijk onderzoek. ‘Oneerlijke en zelfs vileine middelen zijn door een enkeling (of door enkelen) gebruikt in de strijd die rond het functioneren van burgemeester Ubachs is ontstaan’, aldus de onderzoekscommissie.

Leugenachtig 

De commissie Laarbeek merkt ook op dat burgemeester Ubachs risicovol en onbegrijpelijk gedrag vertoonde. Niet de incidenten met de knotwilg en het Sinterklaasfeest zijn het probleem, maar vooral het leugenachtige gedrag van de burgemeester eromheen. Ubachs was onderdeel van het probleem geworden en zijn verstandhouding met gemeentesecretaris Liebrecht was/is slecht. ‘Zeker in kleinere gemeenten is het voor een burgemeester cruciaal om een goede werkrelatie met de gemeentesecretaris te hebben’, aldus de commissie. Het drietal onthoudt zich in het rapport van een oordeel over het al dan niet aanblijven van Ubachs. Hij gaf zelf in oktober aan te willen blijven als burgemeester van Laarbeek.

Integriteit

De scherpere verantwoordelijkheid van een burgemeester voor bestuurlijke integriteit vraagt volgens de commissie wel om nadere afspraken in regionaal verband, onder andere vanwege de korte afstand tussen burger en bestuur en de gevoeligheid van Bibob-procedures. De commissie wijst er ook op dat de bestuursproblemen in Laarbeek uitdrukking zijn van de complexe positie van de burgemeester. ‘De verwikkelingen rond burgemeester Ubachs achten wij een illustratie van het feit dat de hybridisering van het ambt zo langzamerhand haar grenzen aan het naderen is.’

 
Lees hier het hele rapport (pdf)

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Willem Kamps
Laarbeek ligt op een steenworp van Noord-Limburg. De burgervader is ex-wethouder van het Limburgse Schinnen. Hij wordt geïntimideerd, er worden ' oneerlijke en vileine middelen'gebruikt en zelf gedraagt de man zich volgens eigen zeggen 'onnatuurlijk en leugenachtig'. Wat is dat toch, in dat stukje Nederland? Wanneer hoor of lees ik nou eens dat men zich in die contreien integer heeft gedragen? Het is alleen maar roddel, achterklap, onderhands geklooi, nepotisme en naar mafia riekende praktijken.

Is ooit onderzocht waar dit afwijkende gedrag vandaan komt?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marcel / criticus
Ja hoor Willem, wat een struisvogelgedrag van je. Alsof dat alleen "in die contreien" gebeurd ... Kijk bv (één van de vélen) een naar het gedrag van de Commissaris van de Koningin (destijds) van Noord-Holland. Dat was nog eens integer gedrag hè....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Willem Kamps
Beste Marco, je hebt gelijk, ook in andere delen van het land komt het voor, maar verhoudingsgewijs loop ik veel vaker tegen onverkwikkelijke zaken aan in het Limburgse. Het is (helaas) niet anders.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
John van Schaijk / -
Ambtenaren worden wel de vierde macht genoemd en ik denk dat ze in deze kwestie ook weer een sturende rol hebben gespeeld.

Het kan niet anders of de gemeentesecretaris heeft zo haar voorkeuren gehad voor sommige politici en bestuurders binnen Laarbeek. Dan wordt het al gauw een kinderachtig spelletje van 'hij heeft mij geslagen, dus dan sla ik terug'. Niets menselijks is ons vreemd. In deze context kan je dan ook al gauw denken aan het nodige eigen belang en daarbij wordt het oog voor een hoger doel, het algemeen belang, al snel uit het oog verloren.

De situatie in Laarbeek zal niet veel afwijken van die in andere gemeenten. Het is waarschijnlijk nooit uit te bannen. Als je de publicaties rond deze soap een beetje volgt, dan blijkt dat een simpele gemeentesecretaris van een simpele gemeente als Laarbeek in staat is om heel veel macht naar zich toe te trekken. Het is de bestuurders aan te rekenen dat er nooit is opgetreden tegen deze eigenzinnige handelwijze en het ambtenarenkorps heeft schijnbaar niet de lef om tegen haar in het geweer te komen.

Via andere media is inmiddels duidelijk geworden dat ze een waar schrikbewind voert en heeft gevoerd in Laarbeek. In deze tijd waarin mondige burgers zich steeds meer laten horen, mag je verwachten dat die mondigheid ook geldt op de werkvloer. Vanavond is er een raads vergadering met als enige agendapunt 'het rapport De Cloe'. Het zou de dames en heren politici sieren als ze tot de slotsom kwamen dat er voor de huidige gemeente Laarbeek niet veel meer te halen valt en dat een samengaan met een, bij voorkeur aanmerkelijk grotere gemeente, een logisch gevolg is van dit pijnlijke bestuurs faillissement. Zeker is dat dan de functie van gemeentesecretaris al is ingevuld!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie