Advertentie

Frustratie raadsleden kleine gemeenten

Door samenwerkingsverbanden met buurgemeenten wordt de taak en de invloed van raadsleden in kleine gemeenten uitgehold. Volgens Lars Voskuil, fractievoorzitter van de PvdA in Naarden is de kloof tussen wat je als raadslid wilt en wat je kunt, is steeds groter geworden. 'Omdat je als gemeente veel niet zelf meer kunt, ben je afhankelijk van het compromis dat je sluit met andere gemeenten. Met name ben je afhankelijk van de grotere partner. Het heet samenwerken, maar het is gewoon een eufemisme voor het laten uitvoeren van taken door anderen. We gaan alleen nog over stoeptegels en lantaarnpalen.’

09 november 2013

Door samenwerkingsverbanden met buurgemeenten wordt de taak en de invloed van raadsleden uitgehold. ‘We gaan alleen nog over stoeptegels en lantaarnpalen.’

‘Met enige regelmaat,’ zei Naarder burgemeester Joyce Sylvester onlangs in een interview met Binnenlands Bestuur, ‘krijg ik raadsleden bij mij op de kamer die zeggen gefrustreerd te zijn.’ Waarom? Omdat ze door al die samenwerkingsverbanden waarin Naarden zit, zo weinig invloed kunnen uitoefenen.

Samenwerken is eufemisme
Volgens Lars Voskuil, fractievoorzitter van de PvdA in Naarden, komt die hartenkreet van de burgemeester niet uit de lucht vallen. ‘Ik denk dat in veel gemeenten raadsleden er last van hebben, vooral in de kleine. De kloof tussen wat je als raadslid wilt en wat je kunt, is steeds groter geworden. Omdat je als gemeente veel niet zelf meer kunt, ben je afhankelijk van het compromis dat je sluit met andere gemeenten. Met name ben je afhankelijk van de grotere partner. Het heet samenwerken, maar het is gewoon een eufemisme voor het laten uitvoeren van taken door anderen.’

Zwakke stem in samenwerkingsverband

In 2006 kwam Voskuil in de raad. ‘Toen ik erin kwam, deden we als gemeente sociale zaken nog zelf. Vijf jaar geleden hebben we dat moeten uitbesteden, omdat we de kwaliteit van de dienstverlening niet meer konden waarborgen. Zo meteen, bij de decentralisaties, komt alles nog veel verder van ons af te staan. Ik bedoel, het zal in regionaal verband best goed worden geregeld voor de burger. Maar ik ga er niet meer over. De burger van Naarden, degene die mij koos, kan mij er niet meer op aanspreken.' In zo’n samenwerkingsverband kun je volgens hem als kleine gemeente je stem niet meer laten gelden. ‘Grote gemeenten doen soms mee terwijl er voor hen geen noodzaak is. Die zouden het best alleen kunnen doen. Voor hen is samenwerking een keuze, voor ons is het noodgedwongen.’

Gebrek aan afrekenbaarheid

Ja, hij is gefrustreerd. ‘Ik wil verantwoordelijk zijn voor wat ik doe. Het enige dat ik nu kan, is op de ordners passen. Waar gaan we nog over? Steeds meer alleen maar over stoeptegels en lantaarnpalen. Daarvoor ben ik niet in de raad gegaan’, zegt hij. De frustratie over wat Voskuil het ‘gebrek aan afrekenbaarheid’ noemt, wordt naar zijn zeggen in gradaties gedeeld door raadsleden van andere partijen. ‘We kunnen de wethouder wel op pad sturen met een boodschap, maar die richt niets uit als de andere acht wethouders aan tafel een ander plan hebben.’ In die zin maakt het volgens Voskuil echt geen moer meer uit of er nu een VVD- of PvdA-meerderheid in de raad van Naarden zit.

Lees het hele verhaal deze week in BB22

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Oene Doevendans / Raadslid VVD
Wat een vreemde reactie van de PVDA fractievoorzitter van Naarden.

Als raadslid van een kleine gemeente (Hendrik-Ido-Ambacht) is deze situatie heel herkenbaar. Ook wij participeren in een samenwerkingsverband met vijf andere gemeenten. En ook wij hebben het grootste gedeelte van de uitvoering van sociale zaken nu regionaal belegd.

Maar dat betekent niet dat inwoners mij niet meer zouden kunnen aanspreken over zaken die met die uitvoering te maken hebben. Als raadslid bén en blijf je mijns inziens de schakel tussen de inwoners en de gemeente (of andere uitvoerders).

Het is natuurlijk wel waar dat de directe invloed op het sociale beleid en de uitvoering door dit soort centralisaties kleiner wordt. Maar dat neemt niet weg dat je de mogelijkheid behoudt om de verantwoordelijk wethouder met een opdracht de regio in te sturen.

Voor de afrekenbaarheid geldt dat lokale wethouders nog steeds eindverantwoordelijk blijven over die uitvoering. Zij kunnen daarvoor dus ook "gewoon" ter verantwoording geroepen worden.

Tenslotte: de conclusie dat het niet uit zou maken of er een PVDA- of VVD meerderheid in de raad zou zijn onderschrijf ik absoluut niet!

Daarvoor zijn de verschillen tussen beide partijen te groot.

Ron de Haan / raadslid
Wat schieten we op met het slachtoffer gedrag van PvdA en VVD burgemeesters die het oude politieke machtssysteem in stand houden? Als voorzitter van de raad zou mevrouw Sylvester de laat maar waaien mentaliteit in Den Haag ook kunnen beantwoorden met een stevig eigen raadsprogramma, waarmee zij in haar eigen gemeente Naarden 'couleur locale' bekent. Waar blijft het VNG onderzoek naar welke gemeenteraden hiertoe sinds de invoering van het dualisme 10 jaar geleden wel slagen, en daarmee opkomen voor hun eigen lokale identiteit? Het wordt tijd dat de 2800 (!) raadsleden die in Nederland uitkomen voor onafhankelijke lokale politieke partijen, hierover hun stem eens laten horen.
H.Verbeek / zelfstandige
de gemeenteraad bepaald het beleid ,en de wet op het gebied op samenwerkingsovereenkomsten is duidelijk. Deze overeenkomsten worden opgesteld door ambtenaren die gemeenteraden kritiekloos overnemen,daar zit het probleem. In mijn gemeente (Geldrop-Mierlo) worden adviezen van burgers aan de raad met een hoge mate van arrogantie weggehoond. Samenwerking van gemeentes geschied op het gebied van uitvoering, niet op beleid.Bijna onmogelijk dit aan de dames en heren raadsleden uitte leggen.Carola
Lijkt mij een pleidooi voor fuseren. Opheffen die kleine gemeentes als het politiek gezien al geen bestaansrecht meer heeft, wat doe je daar dan nog als raad en college? Folkore?
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
De belissingen in de gemeenteraad worden niet door de goedbetaalde zelfbenoemde wethouders , gesteund door een batterij dure ambtenaren genomen, maar door de, democratisch gekozen raadsleden. Als je echter een serieuze analyse wil hebben vvan een voorjaarsnota of begroting zou je die eigenlijk moeten uitbesteden aan PWC of Deloitte omdat dit typische HBO-klussen zijn en kosten dan in de praktijk 2500 tot 3000 euro ex 21% BTW. Daar hebben die, vaak slecht betaalde raadsleden, feitelijk geen geld voor, dus krijg je broddelraadswerk omdat je van onderbetaalde raadsleden feitelijk geen topwerk mag verwachten. Het, zichzelf benoemde, College wat wèl een behoorlijke vergoeding krijgt en gesteund wordt door een reeks goedbetaalde HBO-ambtenaren lacht dan ook in zijn vuistje, met zoveel onbenullige raadsleden in de raad. Dus van serieuze oppositie in de raad is dan ook vaak geen sprake. En het College kan dan ook zijn goddeloze gangetje gaan. Het is dan ook algemeen bekend dat driekwart van de gemeenteraden in ons land slecht presteert. De gemeentes hebben dan ook inmiddels een schuld opgebouwd van 51 miljard en zijn bovendien voor 95% afhankelijk van de Algemene Uitkering van de Rijksoverheid.
Dick Kaas / ex wethouder, informaticus
De reactie van Oene is mij uit het hart gegrepen. Ik wil daar nog een paar punten aan toevoegen:

- inbreng is afhankelijk van je eigen programma en inzet. Ik heb vanuit Bunnik (14000 inwoners) nooit kunnen merken dat inzet in regio onbetekenend was. Eis: Je moet wel weten wat je wilt en kennis van zaken hebben.

- Als meerdere gemeenten fuseren wordt de frustratie alleen groter; Je hebt het geheel formeel onder controle en je gaat erover maar of je inbreng nu zoveel groter is als in een samenwerkingsverband waag ik te betwijfelen. (de fabel van de japanse steenhouwer)

- een gemeente heeft vele taken; ga eens na waar je echt invloed op kunt en wilt hebben en wat je rol is.

- bovenal: als raadslid ben je schakel naar burger. Denk je echt (in een grote gemeente) de schakel naar ca 20.000 burgers te kunnen zijn? Breng als raadslid de politieke dimensie (dit zijn mijn oplossingen vanuit mijn politieke idealen voor mijn bevolking) in. Je zult verstelt zijn vn het positieve effect.Dick
K. de Beer / organisatie adviseur
Ik herken me wel in dit verhaal. Door allerlei oorzaken hebben we ergens bestuurlijke drukte georganiseerd en elders kennelijk de ultieme lantaarnpalenrust.

Ik denk toch dat het voor Nederland goed is om terug te keren naar een overzichtelijke, controleerbare en bestuurbare overheid. Rijk, provincie en gemeenten. Als een gemeente te klein is, neemt de provincie de taak over die de gemeente in kwestie niet aankan. Alle ZBO's opheffen en onderbrengen bij de Rijksdienst of bij een Provincie. En de Balkenendenorm over dat huis leggen.

Ik zeg u: dat bespaart miljarden.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Mede met het oog op de komende drie decentralisaties hoogste tijd dat kleine gemeenten zich gaan opheffen en gaan fuseren. Fusie geeft veel minder bureaucratisch rompslomp en bestuurlijke drukte dan opereren in een of andere samenwerkingsvorm.
Advertentie