Advertentie

Onvoldoende tijd voor raadswerk

Bijna negen op de tien gemeenteraadsleden gaan gebukt onder een (te) hoge werkdruk. De helft van alle raadsleden geeft aan onvoldoende tijd te hebben voor het naar behoren uitvoeren van het raadswerk. Onderzoek van Overheid in Nederland in opdracht van Raadslid.nu wijst uit dat een raadslid er op het moment 16,5 uur per week in steekt.

28 september 2017

Bijna negen op de tien gemeenteraadsleden gaan gebukt onder een (te) hoge werkdruk. De helft van alle raadsleden geeft aan onvoldoende tijd te hebben voor het naar behoren uitvoeren van het raadswerk.

De afgelopen raadsperiode blijkt het raadswerk jaar op jaar steeds meer tijd en energie te vreten. Onderzoek van Overheid in Nederland in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden (Raadslid.nu) wijst uit dat een raadslid er op het moment 16,5 uur per week in steekt. Dat is een fractie hoger dan het meest recente tijdsbestedingsonderzoek. Uit het Nationaal Raadsledenonderzoek 2017 blijkt dat raadsleden 16,0 uur gemiddeld per week aan het raadswerk besteden. In het Nationaal Raadsledenonderzoek van 2014 kwam de tijdsbesteding nog uit op 15,9 uur per week. De totale tijdsbesteding aan raadswerk in combinatie met een betaalde baan bedraagt inmiddels zo’n  50 uur per week.

Meer taken

De hoofdreden voor die stijging van de werkdruk is dat raadsleden er steeds meer taken bij krijgen. In deze raadsperiode kwamen daar in 2015 de gedecentraliseerde taken op het terrein van jeugd, werk en zorg bij. In een vorige maand gehouden onderzoek van Binnenlands ­Bestuur en de NOS onder raadsleden gaven die aan dat het raadswerk door die extra taken in het sociaal domein omvangrijker zijn geworden. In de toekomst – onzeker nog is de invoeringsdatum – komt daar de invoering van de Omgevingswet bovenop. Dat zijn dus meer taken die moeten worden uitgevoerd in dezelfde beschikbare tijd.

Onduidelijke raadsstukken

Veel raadsleden – vier op de tien – hebben de afgelopen tijd zelf initiatieven genomen om de tijds- en werkdruk van het raadswerk te verminderen. ‘We vergaderen alleen als het over iets zinvols gaat, en raadsstukken waarbij te veel onduidelijkheid is sturen we terug naar de werkvloer’, aldus één van de respondenten. Anderen zochten de oplossing in het laten vallen van andere bestuurstaken van verenigingen of namen gedeeltelijk ontslag bij hun werkgever. Weer anderen besloten om niet meer verkiesbaar te zijn bij de aankomende raadsverkiezingen.

Voor de enquête zijn 8.268 raadsleden benaderd. Daarvan hebben 1.852 raadsleden de enquête ingevuld geretourneerd.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 18 van deze week.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan
Dat komt doordat raadsleden zich nog veel te veel met details bemoeien in plaats van die over te laten aan burgemeester en wethouders.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie